Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 1

Warning: session_start(): Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 15

Warning: session_start(): Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 15

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 16

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 17
 Закон України Гірничий закон України від 06.10.1999 № 1127-XIV ЗУ Гірничий закон України - Закони України 2014

Гірничий закон УкраїниСтатья 1. Визначення основних термінів і понять 

У цьому Законі наведені нижче терміни та поняття вживаються в такому значенні: 

вибій - поверхня корисної копалини або породи, з якої безпосередньо здійснюється її...


Статья 2. Сфера дії Закону 

Дія цього Закону поширюється на правовідносини у сфері діяльності гірничих підприємств, установ, організацій, гірничих об'єктів (далі - гірничі підприємства), що займаються розвідкою,...


Статья 3. Законодавство, що регулює гірничі відносини 

Гірничі відносини, що виникають у процесі діяльності гірничих підприємств, регулюються Конституцією України ( 254к/96-ВР ), цим Законом, Кодексом України про надра ( 132/94-ВР ), законами...


Статья 4. Об'єкти гірничих відносин 

Об'єктами гірничих відносин є: 

геологічна розвідка корисних копалин; 

проектування, будівництво (реконструкція, технічне переоснащення), експлуатація, ліквідація або...


Статья 5. Суб'єкти гірничих відносин 

Суб'єктами гірничих відносин є юридичні та фізичні особи України, іноземні юридичні та фізичні особи, особи без громадянства, які здійснюють геологічне вивчення родовищ корисних копалин,...


Статья 6. Форми власності в гірничодобувній промисловості 

Підприємства гірничодобувної промисловості можуть перебувати у різних формах власності, якщо інше не передбачено законами України. 

Приватизація підприємств гірничодобувної...


Статья 7. Принципи державної політики в гірничодобувній промисловості 

Державна політика в гірничодобувній промисловості базується на принципах: 

державного регулювання діяльності суб'єктів гірничих відносин в гірничодобувній...


Статья 8. Державне регулювання гірничої справи 

Державне регулювання гірничої справи здійснюють Верховна Рада України, Кабінет Міністрів України, міністерства та інші центральні органи виконавчої влади відповідно до їх повноважень,...


Статья 9. Державна підтримка гірничих підприємств 

Обсяги державної підтримки гірничих підприємств визначаються Державним бюджетом України на поточний рік. 


Статья 10. Державний нагляд у сфері гірничих відносин 

Державний нагляд у сфері гірничих відносин за додержанням гірничого законодавства під час проведення гірничих робіт, будівництва та експлуатації, ліквідації або консервації гірничих...


Статья 11. Повноваження місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування у сфері гірничих відносин 

До повноважень місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування у сфері гірничих відносин відповідно до їх компетенції належать:  

{ Абзац другий частини...


Статья 12. Розташування гірничих підприємств 

Місця розташування гірничих підприємств визначаються до початку проектних робіт цих підприємств.

{ Частина перша статті 12 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1193-VII ( 1193-18...


Статья 13. Проектування гірничих підприємств 

Проекти гірничих підприємств розробляються проектними організаціями або спеціалізованими підрозділами підприємств, установ та організацій, фізичними особами - суб'єктами підприємницької...


Статья 14. Підготовка до будівництва гірничих підприємств 

Підготовка до будівництва гірничих підприємств забезпечується замовником (користувачем гірничого відводу) шляхом передачі підрядчику (будівельнику) будівельних майданчиків, відповідних...


Статья 15. Організація будівництва гірничих підприємств 

Будівництво гірничих підприємств, розташованих у гірничому масиві (виробці), здійснюється спеціалізованими гірничими організаціями, які мають ліцензію на виконання таких робіт, на підставі...


Статья 16. Реконструкція та технічне переоснащення гірничих підприємств 

Реконструкція та технічне переоснащення діючих гірничих підприємств здійснюються відповідно до затверджених проектів, що пройшли екологічну, технічну та інші види експертиз, спеціалізованими...


Статья 17. Введення в експлуатацію гірничих підприємств 

Введення в експлуатацію нових і реконструйованих гірничих підприємств здійснюється незалежно від форми власності відповідно до законодавства.

{ Стаття 17 із змінами, внесеними згідно...


Статья 18. Основні вимоги до проведення гірничих робіт 

Основними вимогами до проведення гірничих робіт є: 

застосування прогресивних, безпечних і нешкідливих способів підготовки та розробки родовищ корисних копалин; 

...


Статья 19. Порядок проведення гірничих робіт 

Гірничі роботи проводяться за спеціальним дозволом (ліцензією) на користування надрами, який видається згідно з законодавством. 

Проведення гірничих робіт здійснюється відповідно...


Статья 20. Гірничошахтне устаткування та матеріали 

Гірничошахтне устаткування та матеріали допускаються органами гірничого та санітарно-епідеміологічного нагляду до застосування на гірничих підприємствах лише за наявності відповідного...


Статья 21. Застосування вибухових матеріалів під час проведення гірничих робіт 

Проведення на гірничих підприємствах підривних робіт або робіт з вибуховими матеріалами здійснюється відповідно до єдиних правил безпеки при підривних роботах за наявності дозволу, який...


Статья 22. Експертиза проектних рішень з протиаварійного захисту, безпеки проведення гірничих робіт, будівництва та експлуатації гірничих підприємств 

Державна технічна (будівельно-технічна), екологічна та санітарно-гігієнічна експертизи безпеки проведення гірничих робіт, будівництва та експлуатації гірничих підприємств, експертиза проектів...


Статья 23. Використання та облік відпрацьованих гірничих виробок 

Порядок використання та обліку відпрацьованих гірничих виробок, придатних для розміщення підприємств, не пов'язаних з видобутком корисних копалин, визначається відповідно до законодавства...


Статья 24. Документи, що дають право на проведення гірничих робіт 

Гірниче підприємство при проведенні гірничих робіт повинно мати: 

спеціальний дозвіл на користування надрами; ( Абзац другий частини першої статті 24 із змінами, внесеними згідно...


Статья 25. Система протиаварійного захисту та безпеки проведення гірничих робіт 

Система протиаварійного захисту та безпеки проведення гірничих робіт включає: 

нормативно-правові акти та технічну документацію з безпеки гірничих робіт; 

технічні та...


Статья 26. Технічні та організаційні заходи щодо запобігання аваріям і катастрофам 

Технічні та організаційні заходи щодо запобігання аваріям і катастрофам здійснюються на стадіях геолого-розвідувальних і науково-дослідних робіт, проектування, будівництва, реконструкції,...


Статья 27. План ліквідації аварій 

На кожному гірничому підприємстві, розташованому в гірничих виробках, складається план ліквідації аварій, який містить систему оповіщення про аварії, заходи з рятування працюючих на...


Статья 28. Система оповіщення про аварії 

Система оповіщення про аварії гірничого підприємства затверджується його власником (керівником) у встановленому порядку з метою термінового попередження підприємств, установ, організацій та...


Статья 29. Аварійно-рятувальні служби (формування) 

Для здійснення екстрених і невідкладних заходів на підприємствах вугільної та гірничої галузей для рятування людей, гасіння пожеж, ліквідації наслідків вибухів, раптових викидів вугілля та...


Статья 30. Обов'язки керівника гірничого підприємства під час ліквідації аварій та рятування людей 

Власник (керівник) гірничого підприємства персонально відповідає за стан техніки безпеки і охорони праці та зобов'язаний не допускати аварій на виробництві, а в разі їх виникнення негайно...


Статья 31. Взаємодія керівників гірничих підприємств з органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями під час ліквідації аварій 

Керівники гірничих підприємств зобов'язані негайно повідомити про аварію гірничорятувальну службу, органи гірничого нагляду, власника гірничого підприємства, місцеві органи виконавчої влади,...


Статья 32. Забезпечення безпеки проведення гірничих робіт та охорони праці 

Власник (керівник) гірничого підприємства забезпечує проведення гірничих робіт та охорону праці відповідно до вимог законів України, інших нормативно-правових актів, а також правил безпеки,...


Статья 33. Охорона гірничого підприємства від шкідливого впливу небезпечних виробництв та стихійних явищ 

На гірничому підприємстві розробляються та здійснюються заходи для запобігання можливому шкідливому (небезпечному) впливу наслідків аварій на сусідніх підприємствах та стихійних явищ. Ці...


Статья 34. Основні екологічні вимоги у сфері проведення гірничих робіт 

Основними екологічними вимогами у сфері проведення гірничих робіт є: 

розташування виробничих підрозділів гірничого підприємства, складів корисних копалин і відвалів порід з...


Статья 35. Запобігання шкідливому впливу гірничих робіт 

Проектами гірничих підприємств передбачаються заходи щодо запобігання шкідливому впливу гірничих робіт на життя та здоров'я населення, довкілля та природні ресурси, які здійснюються власником...


Статья 36. Заходи щодо забезпечення екологічної безпеки при проведенні гірничих робіт 

Керівник гірничого підприємства зобов'язаний попередити власників підприємств, розташованих на гірничому відводі, про час їх підробки гірничими роботами та узгодити з ними заходи щодо захисту...


Статья 37. Трудові відносини працівників гірничих підприємств 

Трудові відносини працівників гірничих підприємств регулюються Кодексом законів про працю України ( 322-08 ), законами України "Про підприємства в Україні" ( 887-12 ), "Про охорону праці" (...


Статья 38. Основні обов'язки власника (керівника) гірничого підприємства 

Власник (керівник) гірничого підприємства зобов'язаний забезпечувати: 

експлуатацію підприємства відповідно до його проекту та нормативно-технічних документів; 

...


Статья 39. Вимоги до трудової дисципліни, професійної підготовки та кваліфікації працівників гірничих підприємств 

Вимоги до трудової дисципліни працівників гірничих підприємств (у тому числі при виконанні ними робіт в особливо небезпечних умовах), професійної підготовки та кваліфікації таких працівників...


Статья 40. Спеціальні вимоги до працівників гірничих підприємств 

До працівників гірничих підприємств, залучених або постійно зайнятих на гірничих роботах, законодавством встановлюються спеціальні вимоги щодо стану їх здоров'я, професійної підготовки,...


Статья 41. Обов'язки працівників гірничих підприємств 

Працівники гірничого підприємства зобов'язані: 

знати та виконувати вимоги гірничого законодавства та технічної документації, плану ліквідації аварій у межах виконуваних робіт,...


Статья 42. Додаткові вимоги до осіб, які перебувають в особливо небезпечних підземних умовах 

Особи, які перебувають в особливо небезпечних підземних умовах шахт і рудників (копалень), пов'язаних з виділеннями та вибухами газу та пилу, газодинамічними явищами, пожежонебезпекою,...


Статья 43. Права та соціальні гарантії працівників гірничих підприємств 

Права працівників гірничих підприємств, зайнятих на важких роботах і роботах з небезпечними та (або) шкідливими умовами праці, пов'язані з оплатою та охороною праці, порядком допуску...


Статья 44. Форми припинення діяльності гірничих підприємств 

Припинення діяльності гірничих підприємств здійснюється у формі ліквідації, реорганізації або консервації гірничих підприємств. 

Гірниче підприємство підлягає ліквідації,...


Статья 45. Порядок ліквідації або консервації гірничого підприємства 

Ліквідація або консервація гірничого підприємства здійснюється за проектом, затвердженим власником (керівником) гірничого підприємства, який включає соціально-економічне обгрунтування,...


Статья 46. Пільги та компенсації працівникам гірничого підприємства у зв'язку з припиненням діяльності цього підприємства 

Працівники гірничого підприємства, що підлягає ліквідації або консервації, відповідно до закону отримують компенсаційні виплати у разі звільнення, а також користуються пільговими умовами...


Статья 47. Порядок надання пільг і компенсацій працівникам гірничого підприємства, які вивільняються у зв'язку з його ліквідацією або консервацією 

Працівники гірничого підприємства попереджаються у письмовій формі про його ліквідацію або консервацію не пізніше ніж за рік до її проведення, а кожен працівник не пізніше ніж за два місяці до...


Статья 48. Соціальні гарантії працівникам гірничих підприємств, що ліквідуються або консервуються 

Працівникам гірничих підприємств, які перебувають на квартирному обліку на підприємствах, що ліквідуються або консервуються, гарантується право на забезпечення житлом. За ними зберігається...


Статья 49. Відповідальність за порушення гірничого законодавства 

Особи, винні в порушенні гірничого законодавства, притягаються до дисциплінарної, адміністративної, цивільно-правової, кримінальної відповідальності відповідно до законів України. 

...


Статья 50. Відшкодування шкоди, завданої внаслідок порушення гірничого законодавства 

Шкода, завдана внаслідок порушення гірничого законодавства, відшкодовується в порядку та розмірах, визначених законами України. 


Статья 51. Особливості дисциплінарної відповідальності працівників гірничих підприємств 

За порушення гірничого законодавства працівники гірничих підприємств несуть дисциплінарну відповідальність згідно з Положенням про дисципліну працівників гірничих підприємств ( 294-2002-п ),...


Статья 52. Міжнародне співробітництво 

Суб'єкти гірничодобувної промисловості беруть участь у міжнародних науково-технічних та інших формах співробітництва відповідно до законодавства. 


Статья 53. Застосування міжнародних договорів 

Якщо міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, встановлено інші правила, ніж ті, що містяться у цьому Законі, то застосовуються правила міжнародних...