Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 1

Warning: session_start(): Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 15

Warning: session_start(): Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 15

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 16

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 17
 Закон України КК Укр від 05.04.2001 № 2341-III ЗУ КК Укр - Закони України 2014

КК УкрСтатья 1. Завдання Кримінального кодексу України 

1. Кримінальний кодекс України має своїм завданням правове забезпечення охорони прав і свобод людини і громадянина, власності, громадського порядку та громадської безпеки, довкілля,...


Статья 2. Підстава кримінальної відповідальності 

1. Підставою кримінальної відповідальності є вчинення особою суспільно небезпечного діяння, яке містить склад злочину, передбаченого цим Кодексом. 

2. Особа вважається невинуватою...


Статья 3. Законодавство України про кримінальну відповідальність 

1. Законодавство України про кримінальну відповідальність становить Кримінальний кодекс України, який ґрунтується на Конституції України ( 254к/96-ВР ) та загальновизнаних принципах і нормах...


Статья 4. Чинність закону про кримінальну відповідальність у часі 

1. Закон про кримінальну відповідальність набирає чинності через десять днів з дня його офіційного оприлюднення, якщо інше не передбачено самим законом, але не раніше дня його...


Статья 5. Зворотна дія закону про кримінальну відповідальність у часі 

1. Закон про кримінальну відповідальність, що скасовує злочинність діяння, пом'якшує кримінальну відповідальність або іншим чином поліпшує становище особи, має зворотну дію у часі, тобто...


Статья 6. Чинність закону про кримінальну відповідальність щодо злочинів, вчинених на території України 

1. Особи, які вчинили злочини на території України, підлягають кримінальній відповідальності за цим Кодексом. 

2. Злочин визнається вчиненим на території України, якщо його було...


Статья 7. Чинність закону про кримінальну відповідальність щодо злочинів, вчинених громадянами України або особами без громадянства за межами України 

1. Громадяни України та особи без громадянства, що постійно проживають в Україні, які вчинили злочини за її межами, підлягають кримінальній відповідальності за цим Кодексом, якщо інше не...


Статья 8. Чинність закону про кримінальну відповідальність щодо злочинів, вчинених іноземцями або особами без громадянства за межами України 

1. Іноземці або особи без громадянства, що не проживають постійно в Україні, які вчинили злочини за її межами, підлягають в Україні відповідальності за цим Кодексом у випадках, передбачених...


Статья 9. Правові наслідки засудження особи за межами України 

1. Вирок суду іноземної держави може бути врахований, якщо громадянин України, іноземець або особа без громадянства були засуджені за злочин, вчинений за межами України, та знову вчинили...


Статья 10. Вирішення питання про кримінальну відповідальність осіб, які підлягають кримінальній відповідальності за законодавством іноземної держави і перебувають на території України, та виконання вироків, винесених іноземними судами чи міжнародними судовими установами 

1. Громадяни України, які вчинили злочини поза межами України, не можуть бути видані іноземній державі для притягнення до кримінальної відповідальності та віддання до суду. 

2....


Статья 11. Поняття злочину 

1. Злочином є передбачене цим Кодексом суспільно небезпечне винне діяння (дія або бездіяльність), вчинене суб'єктом злочину. 

2. Не є злочином дія або бездіяльність, яка хоча...


Статья 12. Класифікація злочинів 

1. Залежно від ступеня тяжкості злочини поділяються на злочини невеликої тяжкості, середньої тяжкості, тяжкі та особливо тяжкі. 

2. Злочином невеликої тяжкості є злочин, за який...


Статья 13. Закінчений та незакінчений злочини 

1. Закінченим злочином визнається діяння, яке містить усі ознаки складу злочину, передбаченого відповідною статтею Особливої частини цього Кодексу. 

2. Незакінченим злочином є...


Статья 14. Готування до злочину 

1. Готуванням до злочину є підшукування або пристосування засобів чи знарядь, підшукування співучасників або змова на вчинення злочину, усунення перешкод, а також інше умисне створення умов...


Статья 15. Замах на злочин 

1. Замахом на злочин є вчинення особою з прямим умислом діяння (дії або бездіяльності), безпосередньо спрямованого на вчинення злочину, передбаченого відповідною статтею Особливої частини...


Статья 16. Кримінальна відповідальність за незакінчений злочин 

Кримінальна відповідальність за готування до злочину і замах на злочин настає за статтею 14 або 15 і за тією статтею Особливої частини цього Кодексу, яка передбачає відповідальність за...


Статья 17. Добровільна відмова при незакінченому злочині 

1. Добровільною відмовою є остаточне припинення особою за своєю волею готування до злочину або замаху на злочин, якщо при цьому вона усвідомлювала можливість доведення злочину до...


Статья 18. Суб'єкт злочину 

1. Суб'єктом злочину є фізична осудна особа, яка вчинила злочин у віці, з якого відповідно до цього Кодексу може наставати кримінальна відповідальність. 

2. Спеціальним суб'єктом...


Статья 19. Осудність 

1. Осудною визнається особа, яка під час вчинення злочину могла усвідомлювати свої дії (бездіяльність) і керувати ними. 

2. Не підлягає кримінальній відповідальності особа, яка...


Статья 20. Обмежена осудність 

1. Підлягає кримінальній відповідальності особа, визнана судом обмежено осудною, тобто така, яка під час вчинення злочину, через наявний у неї психічний розлад, не була здатна повною мірою...


Статья 21. Кримінальна відповідальність за злочини, вчинені у стані сп'яніння внаслідок вживання алкоголю, наркотичних засобів або інших одурманюючих речовин 

Особа, яка вчинила злочин у стані сп'яніння внаслідок вживання алкоголю, наркотичних засобів або інших одурманюючих речовин, підлягає кримінальній відповідальності. 


Статья 22. Вік, з якого може наставати кримінальна відповідальність 

1. Кримінальній відповідальності підлягають особи, яким до вчинення злочину виповнилося шістнадцять років. 

2. Особи, що вчинили злочини у віці від чотирнадцяти до шістнадцяти...


Статья 23. Вина 

Виною є психічне ставлення особи до вчинюваної дії чи бездіяльності, передбаченої цим Кодексом, та її наслідків, виражене у формі умислу або необережності. 


Статья 24. Умисел і його види 

1. Умисел поділяється на прямий і непрямий. 

2. Прямим є умисел, якщо особа усвідомлювала суспільно небезпечний характер свого діяння (дії або бездіяльності), передбачала його...


Статья 25. Необережність та її види 

1. Необережність поділяється на злочинну самовпевненість та злочинну недбалість. 

2. Необережність є злочинною самовпевненістю, якщо особа передбачала можливість настання...


Статья 26. Поняття співучасті 

Співучастю у злочині є умисна спільна участь декількох суб'єктів злочину у вчиненні умисного злочину. 


Статья 27. Види співучасників 

1. Співучасниками злочину, поряд із виконавцем, є організатор, підбурювач та пособник. 

2. Виконавцем (співвиконавцем) є особа, яка у співучасті з іншими суб'єктами злочину...


Статья 28. Вчинення злочину групою осіб, групою осіб за попередньою змовою, організованою групою або злочинною організацією 

1. Злочин визнається таким, що вчинений групою осіб, якщо у ньому брали участь декілька (два або більше) виконавців без попередньої змови між собою. 

2. Злочин визнається вчиненим...


Статья 29. Кримінальна відповідальність співучасників 

1. Виконавець (співвиконавець) підлягає кримінальній відповідальності за статтею Особливої частини цього Кодексу, яка передбачає вчинений ним злочин. 

2. Організатор, підбурювач...


Статья 30. Кримінальна відповідальність організаторів та учасників організованої групи чи злочинної організації 

1. Організатор організованої групи чи злочинної організації підлягає кримінальній відповідальності за всі злочини, вчинені організованою групою чи злочинною організацією, якщо вони...


Статья 31. Добровільна відмова співучасників 

1. У разі добровільної відмови від вчинення злочину виконавець (співвиконавець) не підлягає кримінальній відповідальності за наявності умов, передбачених статтею 17 цього Кодексу. У цьому...


Статья 32. Повторність злочинів 

1. Повторністю злочинів визнається вчинення двох або більше злочинів, передбачених тією самою статтею або частиною статті Особливої частини цього Кодексу. 

2. Повторність,...


Статья 33. Сукупність злочинів 

1. Сукупністю злочинів визнається вчинення особою двох або більше злочинів, передбачених різними статтями або різними частинами однієї статті Особливої частини цього Кодексу, за жоден з яких...


Статья 34. Рецидив злочинів 

Рецидивом злочинів визнається вчинення нового умисного злочину особою, яка має судимість за умисний злочин. 


Статья 35. Правові наслідки повторності, сукупності та рецидиву злочинів 

Повторність, сукупність та рецидив злочинів враховуються при кваліфікації злочинів та призначенні покарання, при вирішенні питання щодо можливості звільнення від кримінальної відповідальності...


Статья 36. Необхідна оборона 

1. Необхідною обороною визнаються дії, вчинені з метою захисту охоронюваних законом прав та інтересів особи, яка захищається, або іншої особи, а також суспільних інтересів та інтересів держави...


Статья 37. Уявна оборона 

1. Уявною обороною визнаються дії, пов'язані із заподіянням шкоди за таких обставин, коли реального суспільно небезпечного посягання не було, і особа, неправильно оцінюючи дії потерпілого,...


Статья 38. Затримання особи, що вчинила злочин 

1. Не визнаються злочинними дії потерпілого та інших осіб безпосередньо після вчинення посягання, спрямовані на затримання особи, яка вчинила злочин, і доставлення її відповідним органам...


Статья 39. Крайня необхідність 

1. Не є злочином заподіяння шкоди правоохоронюваним інтересам у стані крайньої необхідності, тобто для усунення небезпеки, що безпосередньо загрожує особі чи охоронюваним законом правам цієї...


Статья 40. Фізичний або психічний примус 

1. Не є злочином дія або бездіяльність особи, яка заподіяла шкоду правоохоронюваним інтересам, вчинена під безпосереднім впливом фізичного примусу, внаслідок якого особа не могла керувати...


Статья 41. Виконання наказу або розпорядження 

1. Дія або бездіяльність особи, що заподіяла шкоду правоохоронюваним інтересам, визнається правомірною, якщо вона була вчинена з метою виконання законного наказу або...


Статья 42. Діяння, пов'язане з ризиком 

1. Не є злочином діяння (дія або бездіяльність), яке заподіяло шкоду правоохоронюваним інтересам, якщо це діяння було вчинене в умовах виправданого ризику для досягнення значної суспільно...


Статья 43. Виконання спеціального завдання з попередження чи розкриття злочинної діяльності організованої групи чи злочинної організації 

1. Не є злочином вимушене заподіяння шкоди правоохоронюваним інтересам особою, яка відповідно до закону виконувала спеціальне завдання, беручи участь в організованій групі чи злочинній...


Статья 44. Правові підстави та порядок звільнення від кримінальної відповідальності 

1. Особа, яка вчинила злочин, звільняється від кримінальної відповідальності у випадках, передбачених цим Кодексом. 

2. Звільнення від кримінальної відповідальності у випадках,...


Статья 45. Звільнення від кримінальної відповідальності у зв'язку з дійовим каяттям 

Особа, яка вперше вчинила злочин невеликої тяжкості або необережний злочин середньої тяжкості, звільняється від кримінальної відповідальності, якщо вона після вчинення злочину щиро покаялася,...


Статья 46. Звільнення від кримінальної відповідальності у зв'язку з примиренням винного з потерпілим 

Особа, яка вперше вчинила злочин невеликої тяжкості або необережний злочин середньої тяжкості, звільняється від кримінальної відповідальності, якщо вона примирилася з потерпілим та...


Статья 47. Звільнення від кримінальної відповідальності у зв'язку з передачею особи на поруки 

1. Особу, яка вперше вчинила злочин невеликої або середньої тяжкості та щиро покаялася, може бути звільнено від кримінальної відповідальності з передачею її на поруки колективу підприємства,...


Статья 48. Звільнення від кримінальної відповідальності у зв'язку із зміною обстановки 

Особу, яка вперше вчинила злочин невеликої або середньої тяжкості, може бути звільнено від кримінальної відповідальності, якщо буде визнано, що на час кримінального провадження внаслідок зміни...


Статья 49. Звільнення від кримінальної відповідальності у зв'язку із закінченням строків давності 

1. Особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею злочину і до дня набрання вироком законної сили минули такі строки: 

1) два роки - у разі вчинення...


Статья 50. Поняття покарання та його мета 

1. Покарання є заходом примусу, що застосовується від імені держави за вироком суду до особи, визнаної винною у вчиненні злочину, і полягає в передбаченому законом обмеженні прав і свобод...


Статья 51. Види покарань 

До осіб, визнаних винними у вчиненні злочину, судом можуть бути застосовані такі види покарань: 

1) штраф; 

2) позбавлення військового, спеціального звання, рангу,...


Статья 52. Основні та додаткові покарання 

1. Основними покараннями є громадські роботи, виправні роботи, службові обмеження для військовослужбовців, арешт, обмеження волі, тримання в дисциплінарному батальйоні військовослужбовців,...


Статья 53. Штраф 

1. Штраф - це грошове стягнення, що накладається судом у випадках і розмірі, встановлених в Особливій частині цього Кодексу, з урахуванням положень частини другої цієї статті. 

2....


Статья 54. Позбавлення військового, спеціального звання, рангу, чину або кваліфікаційного класу 

Засуджена за тяжкий чи особливо тяжкий злочин особа, яка має військове, спеціальне звання, ранг, чин або кваліфікаційний клас, може бути позбавлена за вироком суду цього звання, рангу, чину...


Статья 55. Позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю 

1. Позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю може бути призначене як основне покарання на строк від двох до п'яти років або як додаткове покарання на строк від...


Статья 56. Громадські роботи 

1. Громадські роботи полягають у виконанні засудженим у вільний від роботи чи навчання час безоплатних суспільно корисних робіт, вид яких визначають органи місцевого...


Статья 57. Виправні роботи 

1. Покарання у виді виправних робіт встановлюється на строк від шести місяців до двох років і відбувається за місцем роботи засудженого. Із суми заробітку засудженого до виправних робіт...


Статья 58. Службові обмеження для військовослужбовців 

1. Покарання у виді службового обмеження застосовується до засуджених військовослужбовців, крім військовослужбовців строкової служби, на строк від шести місяців до двох років у випадках,...


Статья 59. Конфіскація майна 

1. Покарання у виді конфіскації майна полягає в примусовому безоплатному вилученні у власність держави всього або частини майна, яке є власністю засудженого. Якщо конфіскується частина майна,...


Статья 60. Арешт 

1. Покарання у виді арешту полягає в триманні засудженого в умовах ізоляції і встановлюється на строк від одного до шести місяців. 

2. Військовослужбовці відбувають арешт на...


Статья 61. Обмеження волі 

1. Покарання у виді обмеження волі полягає у триманні особи в кримінально-виконавчих установах відкритого типу без ізоляції від суспільства в умовах здійснення за нею нагляду з обов'язковим...


Статья 62. Тримання в дисциплінарному батальйоні військовослужбовців 

1. Покарання у виді тримання в дисциплінарному батальйоні призначається військовослужбовцям строкової служби на строк від шести місяців до двох років у випадках, передбачених цим Кодексом, а...


Статья 63. Позбавлення волі на певний строк 

1. Покарання у виді позбавлення волі полягає в ізоляції засудженого та поміщенні його на певний строк до кримінально-виконавчої установи закритого типу. 

2. Позбавлення волі...


Статья 64. Довічне позбавлення волі 

1. Довічне позбавлення волі встановлюється за вчинення особливо тяжких злочинів і застосовується лише у випадках, спеціально передбачених цим Кодексом, якщо суд не вважає за можливе...


Статья 65. Загальні засади призначення покарання 

1. Суд призначає покарання: 

1) у межах, установлених у санкції статті (санкції частини статті) Особливої частини цього Кодексу, що передбачає відповідальність за вчинений злочин,...


Статья 66. Обставини, які пом'якшують покарання 

1. При призначенні покарання обставинами, які його пом'якшують, визнаються: 

1) з'явлення із зізнанням, щире каяття або активне сприяння розкриттю злочину; 

2)...


Статья 67. Обставини, які обтяжують покарання 

1. При призначенні покарання обставинами, які його обтяжують, визнаються: 

1) вчинення злочину особою повторно та рецидив злочинів; 

2) вчинення злочину групою осіб...


Статья 68. Призначення покарання за незакінчений злочин та за злочин, вчинений у співучасті 

1. При призначенні покарання за незакінчений злочин суд, керуючись положеннями статей 65-67 цього Кодексу, враховує ступінь тяжкості вчиненого особою діяння, ступінь здійснення злочинного...


Статья 69. Призначення більш м'якого покарання, ніж передбачено законом 

1. За наявності кількох обставин, що пом'якшують покарання та істотно знижують ступінь тяжкості вчиненого злочину, з урахуванням особи винного суд, умотивувавши своє рішення, може призначити...


Статья 69-1. Призначення покарання за наявності обставин, що пом'якшують покарання 

1. За наявності обставин, що пом'якшують покарання, передбачених пунктами 1 та 2 частини першої статті 66 цього Кодексу, відсутності обставин, що обтяжують покарання, а також при визнанні...


Статья 70. Призначення покарання за сукупністю злочинів 

1. При сукупності злочинів суд, призначивши покарання (основне і додаткове) за кожний злочин окремо, визначає остаточне покарання шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим або...


Статья 71. Призначення покарання за сукупністю вироків 

1. Якщо засуджений після постановлення вироку, але до повного відбуття покарання вчинив новий злочин, суд до покарання, призначеного за новим вироком, повністю або частково приєднує невідбуту...


Статья 72. Правила складання покарань та зарахування строку попереднього ув'язнення 

1. При складанні покарань за сукупністю злочинів та сукупністю вироків менш суворий вид покарання переводиться в більш суворий вид виходячи з такого їх співвідношення: 

1) одному...


Статья 73. Обчислення строків покарання 

Строки покарання обчислюються відповідно в роках, місяцях та годинах. При заміні або складанні покарань, а також у разі зарахування попереднього ув'язнення допускається обчислення строків...


Статья 74. Звільнення від покарання та його відбування 

1. Звільнення засудженого від покарання або подальшого його відбування, заміна більш м'яким, а також пом'якшення призначеного покарання, крім звільнення від покарання або пом'якшення покарання...


Статья 75. Звільнення від відбування покарання з випробуванням 

1. Якщо суд при призначенні покарання у виді виправних робіт, службового обмеження для військовослужбовців, обмеження волі, а також позбавлення волі на строк не більше п'яти років, враховуючи...


Статья 76. Обов'язки, які покладає суд на особу, звільнену від відбування покарання з випробуванням 

1. У разі звільнення від відбування покарання з випробуванням суд може покласти на засудженого такі обов'язки: 

1) попросити публічно або в іншій формі пробачення у...


Статья 77. Застосування додаткових покарань у разі звільнення від відбування основного покарання з випробуванням 

У разі звільнення від відбування покарання з випробуванням можуть бути призначені додаткові покарання у виді штрафу, позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю та...


Статья 78. Правові наслідки звільнення від відбування покарання з випробуванням 

1. Після закінчення іспитового строку засуджений, який виконав покладені на нього обов'язки та не вчинив нового злочину, звільняється судом від призначеного йому покарання. 

2....


Статья 79. Звільнення від відбування покарання з випробуванням вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до семи років 

1. У разі призначення покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі вагітним жінкам або жінкам, які мають дітей віком до семи років, крім засуджених до позбавлення волі на строк більше...


Статья 80. Звільнення від відбування покарання у зв'язку із закінченням строків давності виконання обвинувального вироку 

1. Особа звільняється від відбування покарання, якщо з дня набрання чинності обвинувальним вироком його не було виконано в такі строки: 

1) два роки - у разі засудження до...


Статья 81. Умовно-дострокове звільнення від відбування покарання 

1. До осіб, що відбувають покарання у виді виправних робіт, службових обмежень для військовослужбовців, обмеження волі, тримання в дисциплінарному батальйоні військовослужбовців або...


Статья 82. Заміна невідбутої частини покарання більш м'яким 

1. Особам, що відбувають покарання у виді обмеження або позбавлення волі, невідбута частина покарання може бути замінена судом більш м'яким покаранням. У цих випадках більш м'яке покарання...


Статья 83. Звільнення від відбування покарання вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до трьох років 

1. Засуджених до обмеження волі або до позбавлення волі жінок, які стали вагітними або народили дітей під час відбування покарання, крім засуджених до позбавлення волі на строк більше п'яти...


Статья 84. Звільнення від покарання за хворобою 

1. Звільняється від покарання особа, яка під час його відбування захворіла на психічну хворобу, що позбавляє її можливості усвідомлювати свої дії (бездіяльність) або керувати ними. До такої...


Статья 85. Звільнення від покарання на підставі закону України про амністію або акта про помилування 

На підставі закону про амністію або акта про помилування засуджений може бути повністю або частково звільнений від основного і додаткового покарань.

{ Текст статті 85 в редакції Закону...


Статья 86. Амністія 

1. Амністія оголошується законом України стосовно певної категорії осіб. 

2. Законом про амністію особи, визнані винними у вчиненні злочину обвинувальним вироком суду, або...


Статья 87. Помилування 

1. Помилування здійснюється Президентом України стосовно індивідуально визначеної особи. 

2. Актом про помилування може бути здійснена заміна засудженому призначеного судом...


Статья 88. Правові наслідки судимості 

1. Особа визнається такою, що має судимість, з дня набрання законної сили обвинувальним вироком і до погашення або зняття судимості. 

2. Судимість має правове значення у разі...


Статья 89. Строки погашення судимості 

Такими, що не мають судимості, визнаються: 

1) особи, засуджені відповідно до статті 75 цього Кодексу, якщо протягом іспитового строку вони не вчинять нового злочину і якщо...


Статья 90. Обчислення строків погашення судимості 

1. Строки погашення судимості обчислюються з дня відбуття основного і додаткового покарання. 

2. До строку погашення судимості зараховується час, протягом якого вирок не було...


Статья 91. Зняття судимості 

1. Якщо особа після відбуття покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі зразковою поведінкою і сумлінним ставленням до праці довела своє виправлення, то суд може зняти з неї...


Статья 92. Поняття та мета примусових заходів медичного характеру 

Примусовими заходами медичного характеру є надання амбулаторної психіатричної допомоги, поміщення особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого...


Статья 93. Особи, до яких застосовуються примусові заходи медичного характеру 

Примусові заходи медичного характеру можуть бути застосовані судом до осіб: 

1) які вчинили у стані неосудності суспільно небезпечні діяння; 

2) які вчинили у стані...


Статья 94. Види примусових заходів медичного характеру 

1. Залежно від характеру та тяжкості захворювання, тяжкості вчиненого діяння, з урахуванням ступеня небезпечності психічно хворого для себе або інших осіб, суд може застосувати такі примусові...


Статья 95. Продовження, зміна або припинення застосування примусових заходів медичного характеру 

1. Продовження, зміна або припинення застосування примусових заходів медичного характеру здійснюється судом за заявою представника психіатричного закладу (лікаря-психіатра), який надає особі...


Статья 96. Примусове лікування 

1. Примусове лікування може бути застосоване судом, незалежно від призначеного покарання, до осіб, які вчинили злочини та мають хворобу, що становить небезпеку для здоров'я інших...


Статья 96-1. Спеціальна конфіскація 

1. Спеціальна конфіскація полягає у примусовому безоплатному вилученні за рішенням суду у власність держави грошей, цінностей та іншого майна у випадках, визначених цим Кодексом, за умови...


Статья 96-2. Випадки застосування спеціальної конфіскації 

1. Спеціальна конфіскація застосовується у разі, якщо гроші, цінності та інше майно: 

1) одержані внаслідок вчинення злочину та/або є доходами від такого майна; 

2)...


Статья 96-3. Підстави для застосування до юридичних осіб заходів кримінально-правового характеру 

1. Підставами для застосування до юридичної особи заходів кримінально-правового характеру є: 

1) вчинення її уповноваженою особою від імені та в інтересах юридичної особи...


Статья 96-4. Юридичні особи, до яких застосовуються заходи кримінально-правового характеру 

1. Заходи кримінально-правового характеру, у випадках, передбачених пунктами 1 і 2 частини першої статті 96-3 цього Кодексу, можуть бути застосовані судом до підприємства, установи чи...


Статья 96-5. Підстави для звільнення юридичної особи від застосування заходів кримінально-правового характеру 

1. Юридична особа звільняється від застосування до неї заходів кримінально-правового характеру, якщо з дня вчинення її уповноваженою особою будь-якого злочину, зазначеного у статті 96-3 цього...


Статья 96-6. Види заходів кримінально-правового характеру, що застосовуються до юридичних осіб 

1. До юридичних осіб судом можуть бути застосовані такі заходи кримінально-правового характеру: 

1) штраф; 

2) конфіскація майна; 

3)...


Статья 96-7. Штраф 

1. Штраф - це грошова сума, що сплачується юридичною особою на підставі судового рішення. 

Суд застосовує штраф виходячи з двократного розміру незаконно одержаної неправомірної...


Статья 96-8. Конфіскація майна 

1. Конфіскація майна полягає у примусовому безоплатному вилученні у власність держави майна юридичної особи і застосовується судом у разі ліквідації юридичної особи згідно з цим...


Статья 96-9. Ліквідація 

1. Ліквідація юридичної особи застосовується судом у разі вчинення її уповноваженою особою будь-якого із злочинів, передбачених статтями 109, 110, 113, 146, 147, 160, 260, 262, 258 - 258-5,...


Статья 96-10. Загальні правила застосування до юридичних осіб заходів кримінально-правового характеру 

1. При застосуванні до юридичної особи заходів кримінально-правового характеру судом враховуються ступінь тяжкості вчиненого її уповноваженою особою злочину, ступінь здійснення злочинного...


Статья 96-11. Застосування до юридичних осіб заходів кримінально-правового характеру за сукупністю злочинів 

1. За сукупністю злочинів в межах одного провадження суд, застосувавши до юридичної особи заходи кримінально-правового характеру за кожен злочин окремо, визначає остаточний основний захід...


Статья 97. Звільнення від кримінальної відповідальності із застосуванням примусових заходів виховного характеру 

1. Неповнолітнього, який вперше вчинив злочин невеликої тяжкості або необережний злочин середньої тяжкості, може бути звільнено від кримінальної відповідальності, якщо його виправлення можливе...


Статья 98. Види покарань 

1. До неповнолітніх, визнаних винними у вчиненні злочину, судом можуть бути застосовані такі основні види покарань: 

1) штраф; 

2) громадські роботи; 

3)...


Статья 99. Штраф 

1. Штраф застосовується лише до неповнолітніх, що мають самостійний доход, власні кошти або майно, на яке може бути звернене стягнення. 

2. Розмір штрафу, в тому числі за вчинення...


Статья 100. Громадські та виправні роботи 

1. Громадські роботи можуть бути призначені неповнолітньому у віці від 16 до 18 років на строк від тридцяти до ста двадцяти годин і полягають у виконанні неповнолітнім робіт у вільний від...


Статья 101. Арешт 

Арешт полягає у триманні неповнолітнього, який на момент постановлення вироку досяг шістнадцяти років, в умовах ізоляції в спеціально пристосованих установах на строк від п'ятнадцяти до сорока...


Статья 102. Позбавлення волі на певний строк 

1. Покарання у виді позбавлення волі особам, які не досягли до вчинення злочину вісімнадцятирічного віку, може бути призначене на строк від шести місяців до десяти років, крім випадків,...


Статья 103. Призначення покарання 

1. При призначенні покарання неповнолітньому суд, крім обставин, передбачених у статтях 65-67 цього Кодексу, враховує умови його життя та виховання, вплив дорослих, рівень розвитку та інші...


Статья 104. Звільнення від відбування покарання з випробуванням 

1. Звільнення від відбування покарання з випробуванням застосовується до неповнолітніх відповідно до статей 75-78 цього Кодексу, з урахуванням положень, передбачених цією статтею. 

...


Статья 105. Звільнення від покарання із застосуванням примусових заходів виховного характеру 

1. Неповнолітній, який вчинив злочин невеликої або середньої тяжкості, може бути звільнений судом від покарання, якщо буде визнано, що внаслідок щирого розкаяння та подальшої бездоганної...


Статья 106. Звільнення від кримінальної відповідальності та відбування покарання у зв'язку із закінченням строків давності 

1. Звільнення від кримінальної відповідальності та відбування покарання у зв'язку із закінченням строків давності до осіб, які вчинили злочин у віці до вісімнадцяти років, застосовується...


Статья 107. Умовно-дострокове звільнення від відбування покарання 

1. До осіб, які відбувають покарання у виді позбавлення волі за злочин, вчинений у віці до вісімнадцяти років, може бути застосоване умовно-дострокове звільнення від відбування покарання...


Статья 108. Погашення та зняття судимості 

1. Погашення та зняття судимості щодо осіб, які вчинили злочин до досягнення ними вісімнадцятирічного віку, здійснюється відповідно до статей 88-91 цього Кодексу з урахуванням положень,...


Статья 109. Дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади 

1. Дії, вчинені з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, а також змова про вчинення таких дій, - 

караються позбавленням волі...


Статья 110. Посягання на територіальну цілісність і недоторканність України 

1. Умисні дії, вчинені з метою зміни меж території або державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України ( 254к/96-ВР ), а також публічні заклики чи...


Статья 111. Державна зрада 

1. Державна зрада, тобто діяння, умисно вчинене громадянином України на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній, економічній чи...


Статья 112. Посягання на життя державного чи громадського діяча 

Посягання на життя Президента України, Голови Верховної Ради України, народного депутата України, Прем'єр-міністра України, члена Кабінету Міністрів України, Голови чи судді Конституційного...


Статья 113. Диверсія 

Вчинення з метою ослаблення держави вибухів, підпалів або інших дій, спрямованих на масове знищення людей, заподіяння тілесних ушкоджень чи іншої шкоди їхньому здоров'ю, на зруйнування або...


Статья 114. Шпигунство 

1. Передача або збирання з метою передачі іноземній державі, іноземній організації або їх представникам відомостей, що становлять державну таємницю, якщо ці дії вчинені іноземцем або особою...


Статья 114-1. Перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань 

1. Перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань в особливий період - 

карається позбавленням волі на строк від п’яти до восьми...


Статья 115. Умисне вбивство 

1. Вбивство, тобто умисне протиправне заподіяння смерті іншій людині, - 

карається позбавленням волі на строк від семи до п'ятнадцяти років. 

2. Умисне...


Статья 116. Умисне вбивство, вчинене в стані сильного душевного хвилювання 

Умисне вбивство, вчинене в стані сильного душевного хвилювання, що раптово виникло внаслідок протизаконного насильства, систематичного знущання або тяжкої образи з боку потерпілого,...


Статья 117. Умисне вбивство матір'ю своєї новонародженої дитини 

Умисне вбивство матір'ю своєї новонародженої дитини під час пологів або відразу після пологів - 

карається обмеженням волі на строк до п'яти років або позбавленням волі на той...


Статья 118. Умисне вбивство при перевищенні меж необхідної оборони або у разі перевищення заходів, необхідних для затримання злочинця 

Умисне вбивство, вчинене при перевищенні меж необхідної оборони, а також у разі перевищення заходів, необхідних для затримання злочинця, - 

карається виправними роботами на строк...


Статья 119. Вбивство через необережність 

1. Вбивство, вчинене через необережність, - 

карається обмеженням волі на строк від трьох до п'яти років або позбавленням волі на той самий строк. 

2. Вбивство двох...


Статья 120. Доведення до самогубства 

1. Доведення особи до самогубства або до замаху на самогубство, що є наслідком жорстокого з нею поводження, шантажу, примусу до протиправних дій або систематичного приниження її людської...


Статья 121. Умисне тяжке тілесне ушкодження 

1. Умисне тяжке тілесне ушкодження, тобто умисне тілесне ушкодження, небезпечне для життя в момент заподіяння, чи таке, що спричинило втрату будь-якого органу або його функцій, психічну...


Статья 122. Умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження 

1. Умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження, тобто умисне ушкодження, яке не є небезпечним для життя і не потягло за собою наслідків, передбачених у статті 121 цього Кодексу, але таке, що...


Статья 123. Умисне тяжке тілесне ушкодження, заподіяне у стані сильного душевного хвилювання 

Умисне тяжке тілесне ушкодження, заподіяне у стані сильного душевного хвилювання, що раптово виникло внаслідок протизаконного насильства або тяжкої образи з боку потерпілого, - 

...


Статья 124. Умисне заподіяння тяжких тілесних ушкоджень у разі перевищення меж необхідної оборони або у разі перевищення заходів, необхідних для затримання злочинця 

Умисне заподіяння тяжких тілесних ушкоджень, вчинене у разі перевищення меж необхідної оборони або у разі перевищення заходів, необхідних для затримання злочинця, - 

карається...


Статья 125. Умисне легке тілесне ушкодження 

1. Умисне легке тілесне ушкодження - 

карається штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадськими роботами на строк до двохсот годин, або...


Статья 126. Побої і мордування 

1. Умисне завдання удару, побоїв або вчинення інших насильницьких дій, які завдали фізичного болю і не спричинили тілесних ушкоджень, - 

карається штрафом до п'ятдесяти...


Статья 127. Катування 

1. Катування, тобто умисне заподіяння сильного фізичного болю або фізичного чи морального страждання шляхом нанесення побоїв, мучення або інших насильницьких дій з метою примусити потерпілого...


Статья 128. Необережне тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження 

Необережне тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження - 

карається громадськими роботами на строк від ста п'ятдесяти до двохсот сорока годин або виправними роботами на строк...


Статья 129. Погроза вбивством 

1. Погроза вбивством, якщо були реальні підстави побоюватися здійснення цієї погрози, - 

карається арештом на строк до шести місяців або обмеженням волі на строк до двох...


Статья 130. Зараження вірусом імунодефіциту людини чи іншої невиліковної інфекційної хвороби 

1. Свідоме поставлення іншої особи в небезпеку зараження вірусом імунодефіциту людини чи іншої невиліковної інфекційної хвороби, що є небезпечною для життя людини, - 

карається...


Статья 131. Неналежне виконання професійних обов'язків, що спричинило зараження особи вірусом імунодефіциту людини чи іншої невиліковної інфекційної хвороби 

1. Неналежне виконання медичним, фармацевтичним або іншим працівником своїх професійних обов'язків внаслідок недбалого чи несумлінного ставлення до них, що спричинило зараження особи вірусом...


Статья 132. Розголошення відомостей про проведення медичного огляду на виявлення зараження вірусом імунодефіциту людини чи іншої невиліковної інфекційної хвороби 

Розголошення службовою особою лікувального закладу, допоміжним працівником, який самочинно здобув інформацію, або медичним працівником відомостей про проведення медичного огляду особи на...


Статья 133. Зараження венеричною хворобою 

1. Зараження іншої особи венеричною хворобою особою, яка знала про наявність у неї цієї хвороби, - 

карається виправними роботами на строк до двох років, або арештом на строк до...


Статья 134. Незаконне проведення аборту 

1. Проведення аборту особою, яка не має спеціальної медичної освіти, - 

карається штрафом від п'ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадськими...


Статья 135. Залишення в небезпеці 

1. Завідоме залишення без допомоги особи, яка перебуває в небезпечному для життя стані і позбавлена можливості вжити заходів до самозбереження через малолітство, старість, хворобу або...


Статья 136. Ненадання допомоги особі, яка перебуває в небезпечному для життя стані 

1. Ненадання допомоги особі, яка перебуває в небезпечному для життя стані, при можливості надати таку допомогу або неповідомлення про такий стан особи належним установам чи особам, якщо це...


Статья 137. Неналежне виконання обов'язків щодо охорони життя та здоров'я дітей 

1. Невиконання або неналежне виконання професійних чи службових обов'язків щодо охорони життя та здоров'я неповнолітніх внаслідок недбалого або несумлінного до них ставлення, якщо це...


Статья 138. Незаконна лікувальна діяльність 

Заняття лікувальною діяльністю без спеціального дозволу, здійснюване особою, яка не має належної медичної освіти, якщо це спричинило тяжкі наслідки для хворого, - 

карається...


Статья 139. Ненадання допомоги хворому медичним працівником 

1. Ненадання без поважних причин допомоги хворому медичним працівником, який зобов'язаний, згідно з установленими правилами, надати таку допомогу, якщо йому завідомо відомо, що це може мати...


Статья 140. Неналежне виконання професійних обов'язків медичним або фармацевтичним працівником 

1. Невиконання чи неналежне виконання медичним або фармацевтичним працівником своїх професійних обов'язків внаслідок недбалого чи несумлінного до них ставлення, якщо це спричинило тяжкі...


Статья 141. Порушення прав пацієнта 

Проведення клінічних випробувань лікарських засобів без письмової згоди пацієнта або його законного представника, або стосовно неповнолітнього чи недієздатного, якщо ці дії спричинили смерть...


Статья 142. Незаконне проведення дослідів над людиною 

1. Незаконне проведення медико-біологічних, психологічних або інших дослідів над людиною, якщо це створювало небезпеку для її життя чи здоров'я, - 

карається штрафом до двохсот...


Статья 143. Порушення встановленого законом порядку трансплантації органів або тканин людини 

1. Порушення встановленого законом порядку трансплантації органів або тканин людини - 

карається штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними...


Статья 144. Насильницьке донорство 

1. Насильницьке або шляхом обману вилучення крові у людини з метою використання її як донора - 

карається позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю...


Статья 145. Незаконне розголошення лікарської таємниці 

Умисне розголошення лікарської таємниці особою, якій вона стала відома у зв'язку з виконанням професійних чи службових обов'язків, якщо таке діяння спричинило тяжкі наслідки, - 

...


Статья 146. Незаконне позбавлення волі або викрадення людини 

1. Незаконне позбавлення волі або викрадення людини - 

караються обмеженням волі на строк до трьох років або позбавленням волі на той самий строк. 

2. Ті самі діяння,...


Статья 147. Захоплення заручників 

1. Захоплення або тримання особи як заручника з метою спонукання родичів затриманого, державної або іншої установи, підприємства чи організації, фізичної або службової особи до вчинення чи...


Статья 148. Підміна дитини 

Підміна чужої дитини, вчинена з корисливих або інших особистих мотивів, - 

карається обмеженням волі на строк до п'яти років або позбавленням волі на той самий строк. 

...


Статья 149. Торгівля людьми або інша незаконна угода щодо людини 

1. Торгівля людьми або здійснення іншої незаконної угоди, об'єктом якої є людина, а так само вербування, переміщення, переховування, передача або одержання людини, вчинені з метою...


Статья 150. Експлуатація дітей 

1. Експлуатація дитини, яка не досягла віку, з якого законодавством дозволяється працевлаштування, шляхом використання її праці - 

карається арештом на строк до шести місяців або...


Статья 150-1. Використання малолітньої дитини для заняття жебрацтвом 

1. Використання батьками або особами, які їх замінюють, малолітньої дитини для заняття жебрацтвом (систематичного випрошування грошей, речей, інших матеріальних цінностей у сторонніх осіб)...


Статья 151. Незаконне поміщення в психіатричний заклад 

1. Поміщення в психіатричний заклад завідомо психічно здорової особи - 

карається арештом на строк від трьох до шести місяців або обмеженням волі на строк до двох років, або...


Статья 152. Зґвалтування 

1. Зґвалтування, тобто статеві зносини із застосуванням фізичного насильства, погрози його застосування або з використанням безпорадного стану потерпілої особи, - 

карається...


Статья 153. Насильницьке задоволення статевої пристрасті неприродним способом 

1. Задоволення статевої пристрасті неприродним способом із застосуванням фізичного насильства, погрози його застосування або з використанням безпорадного стану потерпілої особи - 

...


Статья 154. Примушування до вступу в статевий зв'язок 

1. Примушування жінки чи чоловіка до вступу в статевий зв'язок природним або неприродним способом особою, від якої жінка чи чоловік матеріально або службово залежні, - 

карається...


Статья 155. Статеві зносини з особою, яка не досягла статевої зрілості 

1. Статеві зносини з особою, яка не досягла статевої зрілості, - 

караються обмеженням волі на строк до п'яти років або позбавленням волі на той самий строк. { Абзац другий...


Статья 156. Розбещення неповнолітніх 

1. Вчинення розпусних дій щодо особи, яка не досягла шістнадцятирічного віку, - 

караються обмеженням волі на строк до п'яти років або позбавленням волі на той самий строк. {...


Статья 157. Перешкоджання здійсненню виборчого права або права брати участь у референдумі, роботі виборчої комісії або комісії з референдуму чи діяльності офіційного спостерігача 

1. Перешкоджання вільному здійсненню громадянином свого виборчого права або права брати участь у референдумі, перешкоджання діяльності іншого суб'єкта виборчого процесу, ініціативної групи...


Статья 158. Фальсифікація виборчих документів, документів референдуму чи фальсифікація підсумків голосування, надання неправдивих відомостей до органів Державного реєстру виборців чи фальсифікація відомостей Державного реєстру виборців 

1. Незаконне виготовлення або зберігання чи використання завідомо незаконно виготовлених виборчих бюлетенів, бланків відкріпних посвідчень, бюлетенів для голосування на референдумі...


Статья 158-1. Голосування виборцем на виборах чи референдумі більше ніж один раз

{ Стаття 158-1 із змінами, внесеними згідно із Законом N 879-VII ( 879-18 ) від 13.03.2014 } 

1. Голосування виборцем на виборах або референдумі, у яких він бере участь, більше...


Статья 158-2. Незаконне знищення виборчої документації або документів референдуму 

1. Незаконне знищення виборчої документації або документів референдуму поза встановленим законом строком зберігання у державних архівних установах та в Центральній виборчій комісії України...


Статья 159. Порушення таємниці голосування 

1. Умисне порушення таємниці голосування під час проведення виборів або референдуму, що виявилося у розголошенні змісту волевиявлення громадянина, який взяв участь у виборах або референдумі,...


Статья 159-1. Порушення порядку фінансування виборчої кампанії кандидата, політичної партії (блоку) 

1. Надання фінансової (матеріальної) підтримки у великому розмірі для здійснення виборчої кампанії кандидату, політичній партії (блоку), з порушенням встановленого законом порядку, шляхом...


Статья 160. Порушення законодавства про референдум 

1. Перешкоджання насильством, обманом, погрозою, підкупом або іншим чином вільному здійсненню громадянином права брати або не брати участь у референдумі, вести агітацію до дня проведення...


Статья 161. Порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності або релігійних переконань 

1. Умисні дії, спрямовані на розпалювання національної, расової чи релігійної ворожнечі та ненависті, на приниження національної честі та гідності, або образа почуттів громадян у зв'язку з...


Статья 162. Порушення недоторканності житла 

1. Незаконне проникнення до житла чи до іншого володіння особи, незаконне проведення в них огляду чи обшуку, а так само незаконне виселення чи інші дії, що порушують недоторканність житла...


Статья 163. Порушення таємниці листування, телефонних розмов, телеграфної чи іншої кореспонденції, що передаються засобами зв'язку або через комп'ютер 

1. Порушення таємниці листування, телефонних розмов, телеграфної чи іншої кореспонденції, що передаються засобами зв'язку або через комп'ютер, - 

караються штрафом від п'ятдесяти...


Статья 164. Ухилення від сплати аліментів на утримання дітей 

1. Злісне ухилення від сплати встановлених рішенням суду коштів на утримання дітей (аліментів), а також злісне ухилення батьків від утримання неповнолітніх або непрацездатних дітей, що...


Статья 165. Ухилення від сплати коштів на утримання непрацездатних батьків 

1. Злісне ухилення від сплати встановлених рішенням суду коштів на утримання непрацездатних батьків - 

карається штрафом від ста до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів...


Статья 166. Злісне невиконання обов'язків по догляду за дитиною або за особою, щодо якої встановлена опіка чи піклування 

Злісне невиконання батьками, опікунами чи піклувальниками встановлених законом обов'язків по догляду за дитиною або за особою, щодо якої встановлена опіка чи піклування, що спричинило тяжкі...


Статья 167. Зловживання опікунськими правами 

Використання опіки чи піклування з корисливою метою на шкоду підопічному (зайняття житлової площі, використання майна тощо) - 

карається штрафом від ста до трьохсот...


Статья 168. Розголошення таємниці усиновлення (удочеріння) 

1. Розголошення таємниці усиновлення (удочеріння) всупереч волі усиновителя (удочерителя) - 

карається штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або...


Статья 169. Незаконні дії щодо усиновлення (удочеріння) 

1. Незаконна посередницька діяльність або інші незаконні дії щодо усиновлення (удочеріння) дитини, передачі її під опіку (піклування) чи на виховання в сім'ю громадян - 

караються...


Статья 170. Перешкоджання законній діяльності професійних спілок, політичних партій, громадських організацій 

Умисне перешкоджання законній діяльності професійних спілок, політичних партій, громадських організацій або їх органів - 

карається виправними роботами на строк до двох років або...


Статья 171. Перешкоджання законній професійній діяльності журналістів 

1. Умисне перешкоджання законній професійній діяльності журналістів - 

карається штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк до шести...


Статья 172. Грубе порушення законодавства про працю 

1. Незаконне звільнення працівника з роботи з особистих мотивів, а також інше грубе порушення законодавства про працю - 

караються штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних...


Статья 173. Грубе порушення угоди про працю 

1. Грубе порушення угоди про працю службовою особою підприємства, установи, організації незалежно від форми власності, а також окремим громадянином або уповноваженою ними особою шляхом обману...


Статья 174. Примушування до участі у страйку або перешкоджання участі у страйку 

Примушування до участі у страйку або перешкоджання участі у страйку шляхом насильства чи погрози застосування насильства або шляхом інших незаконних дій - 

карається штрафом до...


Статья 175. Невиплата заробітної плати, стипендії, пенсії чи інших установлених законом виплат 

1. Безпідставна невиплата заробітної плати, стипендії, пенсії чи іншої установленої законом виплати громадянам більш як за один місяць, вчинена умисно керівником підприємства, установи або...


Статья 176. Порушення авторського права і суміжних прав 

1. Незаконне відтворення, розповсюдження творів науки, літератури і мистецтва, комп'ютерних програм і баз даних, а так само незаконне відтворення, розповсюдження виконань, фонограм, відеограм...


Статья 177. Порушення прав на винахід, корисну модель, промисловий зразок, топографію інтегральної мікросхеми, сорт рослин, раціоналізаторську пропозицію 

1. Незаконне використання винаходу, корисної моделі, промислового зразка, топографії інтегральної мікросхеми, сорту рослин, раціоналізаторської пропозиції, привласнення авторства на них, або...


Статья 178. Пошкодження релігійних споруд чи культових будинків 

Пошкодження чи зруйнування релігійної споруди або культового будинку - 

карається штрафом до трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадськими роботами на...


Статья 179. Незаконне утримування, осквернення або знищення релігійних святинь 

Незаконне утримування, осквернення або знищення релігійних святинь - 

караються штрафом до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадськими роботами на строк...


Статья 180. Перешкоджання здійсненню релігійного обряду 

1. Незаконне перешкоджання здійсненню релігійного обряду, що зірвало або поставило під загрозу зриву релігійний обряд, - 

карається штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних...


Статья 181. Посягання на здоров'я людей під приводом проповідування релігійних віровчень чи виконання релігійних обрядів 

1. Організація або керівництво групою, діяльність якої здійснюється під приводом проповідування релігійних віровчень чи виконання релігійних обрядів і поєднана із заподіянням шкоди здоров'ю...


Статья 182. Порушення недоторканності приватного життя 

1. Незаконне збирання, зберігання, використання, знищення, поширення конфіденційної інформації про особу або незаконна зміна такої інформації, крім випадків, передбачених іншими статтями цього...


Статья 183. Порушення права на отримання освіти 

1. Незаконна відмова у прийнятті до навчального закладу будь-якої форми власності - 

карається штрафом до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з позбавленням...


Статья 184. Порушення права на безоплатну медичну допомогу 

1. Незаконна вимога оплати за надання медичної допомоги в державних чи комунальних закладах охорони здоров'я - 

карається штрафом до ста неоподатковуваних мінімумів доходів...


Статья 185. Крадіжка 

1. Таємне викрадення чужого майна (крадіжка) - 

карається штрафом від п'ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадськими роботами на строк від...


Статья 186. Грабіж 

1. Відкрите викрадення чужого майна (грабіж) - 

карається штрафом від п'ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадськими роботами на строк від ста...


Статья 187. Розбій 

1. Напад з метою заволодіння чужим майном, поєднаний із насильством, небезпечним для життя чи здоров'я особи, яка зазнала нападу, або з погрозою застосування такого насильства (розбій),...


Статья 188-1. Викрадення електричної або теплової енергії шляхом її самовільного використання 

1. Викрадення електричної або теплової енергії шляхом її самовільного використання без приладів обліку (якщо використання приладів обліку обов'язкове) або внаслідок умисного пошкодження...


Статья 189. Вимагання 

1. Вимога передачі чужого майна чи права на майно або вчинення будь-яких дій майнового характеру з погрозою насильства над потерпілим чи його близькими родичами, обмеження прав, свобод або...


Статья 190. Шахрайство 

1. Заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство) - 

карається штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів...


Статья 191. Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем 

1. Привласнення чи розтрата чужого майна, яке було ввірене особі чи перебувало в її віданні, - 

карається штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або...


Статья 192. Заподіяння майнової шкоди шляхом обману або зловживання довірою 

1. Заподіяння значної майнової шкоди шляхом обману або зловживання довірою за відсутності ознак шахрайства - 

караються штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів...


Статья 193. Незаконне привласнення особою знайденого або чужого майна, що випадково опинилося у неї 

1. Незаконне привласнення особою знайденого чи такого, що випадково опинилося у неї, чужого майна або скарбу, які мають особливу історичну, наукову, художню чи культурну цінність,...


Статья 194. Умисне знищення або пошкодження майна 

1. Умисне знищення або пошкодження чужого майна, що заподіяло шкоду у великих розмірах, - 

карається штрафом до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або...


Статья 194-1. Умисне пошкодження об'єктів електроенергетики 

1. Умисне пошкодження або руйнування об'єктів електроенергетики, якщо ці дії призвели або могли призвести до порушення нормальної роботи цих об'єктів, або спричинило небезпеку для життя людей,...


Статья 195. Погроза знищення майна 

Погроза знищення чужого майна шляхом підпалу, вибуху або іншим загальнонебезпечним способом, якщо були реальні підстави побоюватися здійснення цієї погрози, - 

карається штрафом...


Статья 196. Необережне знищення або пошкодження майна 

Необережне знищення або пошкодження чужого майна, що спричинило тяжкі тілесні ушкодження або загибель людей, - 

карається виправними роботами на строк до двох років або обмеженням...


Статья 197. Порушення обов'язків щодо охорони майна 

Невиконання або неналежне виконання особою, якій доручено зберігання чи охорона чужого майна, своїх обов'язків, якщо це спричинило тяжкі наслідки для власника майна, - 

карається...


Статья 197-1. Самовільне зайняття земельної ділянки та самовільне будівництво 

1. Самовільне зайняття земельної ділянки, яким завдано значної шкоди її законному володільцю або власнику, - 

карається штрафом від двохсот до трьохсот неоподатковуваних мінімумів...


Статья 198. Придбання, отримання, зберігання чи збут майна, одержаного злочинним шляхом 

Заздалегідь не обіцяне придбання або отримання, зберігання чи збут майна, завідомо одержаного злочинним шляхом за відсутності ознак легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним...


Статья 199. Виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою використання при продажу товарів, збуту або збут підроблених грошей, державних цінних паперів, білетів державної лотереї, марок акцизного збору чи голографічних захисних елементів 

1. Виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою використання при продажу товарів, збуту, а також збут незаконно виготовлених, одержаних чи...


Статья 200. Незаконні дії з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків, електронними грошима, обладнанням для їх виготовлення 

1. Підробка документів на переказ, платіжних карток чи інших засобів доступу до банківських рахунків, електронних грошей, а так само придбання, зберігання, перевезення, пересилання з метою...


Статья 201. Контрабанда 

1. Контрабанда, тобто переміщення через митний кордон України поза митним контролем або з приховуванням від митного контролю культурних цінностей, отруйних, сильнодіючих, вибухових речовин,...


Статья 203-1. Незаконний обіг дисків для лазерних систем зчитування, матриць, обладнання та сировини для їх виробництва 

1. Незаконне виробництво, експорт, імпорт, зберігання, реалізація та переміщення дисків для лазерних систем зчитування, матриць, обладнання та сировини для їх виробництва, якщо ці дії вчинені...


Статья 203-2. Зайняття гральним бізнесом 

1. Зайняття гральним бізнесом - 

карається штрафом від десяти тисяч до сорока тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією грального обладнання. 

...


Статья 204. Незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів 

1. Незаконне придбання з метою збуту або зберігання з цією метою, а також збут чи транспортування з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв, тютюнових виробів або інших...


Статья 205. Фіктивне підприємництво 

1. Фіктивне підприємництво, тобто створення або придбання суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності або здійснення видів діяльності, щодо...


Статья 205-1. Підроблення документів, які подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи та фізичних осіб - підприємців 

1. Внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи або фізичної особи - підприємця, завідомо неправдивих відомостей, а також умисне...


Статья 206. Протидія законній господарській діяльності 

1. Протидія законній господарській діяльності, тобто протиправна вимога припинити займатися господарською діяльністю чи обмежити її, укласти угоду або не виконувати укладену угоду, виконання...


Статья 206-2. Протиправне заволодіння майном підприємства, установи, організації 

1. Протиправне заволодіння майном підприємства, установи, організації у тому числі частками, акціями, паями їх засновників, учасників, акціонерів, членів, шляхом вчинення правочинів з...


Статья 209. Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом 

1. Вчинення фінансової операції чи правочину з коштами або іншим майном, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню)...


Статья 209-1. Умисне порушення вимог законодавства про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму 

1. Умисне неподання, несвоєчасне подання або подання недостовірної інформації про фінансові операції, що відповідно до закону підлягають фінансовому моніторингу, спеціально уповноваженому...


Статья 210. Нецільове використання бюджетних коштів, здійснення видатків бюджету чи надання кредитів з бюджету без встановлених бюджетних призначень або з їх перевищенням 

1. Нецільове використання бюджетних коштів службовою особою, а так само здійснення видатків бюджету чи надання кредитів з бюджету без встановлених бюджетних призначень або з їх перевищенням...


Статья 211. Видання нормативно-правових актів, що зменшують надходження бюджету або збільшують витрати бюджету всупереч закону  

1. Видання службовою особою нормативно-правових актів, що зменшують надходження бюджету або збільшують витрати бюджету всупереч закону, якщо предметом таких дій були бюджетні кошти у великих...


Статья 212. Ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів) 

1. Умисне ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів), що входять в систему оподаткування, введених у встановленому законом порядку, вчинене службовою особою підприємства,...


Статья 212-1. Ухилення від сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування та страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування 

1. Умисне ухилення від сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування чи страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, вчинене службовою...


Статья 213. Порушення порядку здійснення операцій з металобрухтом 

1. Здійснення операцій з брухтом кольорових і чорних металів без державної реєстрації або без спеціального дозволу (ліцензії), одержання якого передбачено законодавством, або надання приміщень...


Статья 216. Незаконне виготовлення, підроблення, використання або збут незаконно виготовлених, одержаних чи підроблених контрольних марок 

1. Незаконне виготовлення, підроблення, використання або збут незаконно виготовлених, одержаних чи підроблених контрольних марок для маркування упаковок примірників аудіовізуальних творів,...


Статья 219. Доведення до банкрутства 

Доведення до банкрутства, тобто умисне, з корисливих мотивів, іншої особистої заінтересованості або в інтересах третіх осіб вчинення громадянином - засновником (учасником) або службовою особою...


Статья 222. Шахрайство з фінансовими ресурсами 

1. Надання завідомо неправдивої інформації органам державної влади, органам влади Автономної Республіки Крим чи органам місцевого самоврядування, банкам або іншим кредиторам з метою одержання...


Статья 222-1. Маніпулювання на фондовому ринку 

1. Умисні дії службової особи учасника фондового ринку, що мають ознаки маніпулювання на фондовій біржі, встановлені відповідно до закону щодо державного регулювання ринку цінних паперів, що...


Статья 223-1. Підроблення документів, які подаються для реєстрації випуску цінних паперів 

1. Внесення уповноваженою особою в документи, які подаються для реєстрації випуску цінних паперів, завідомо неправдивих відомостей, якщо це заподіяло значну матеріальну шкоду інвесторові в...


Статья 223-2. Порушення порядку ведення реєстру власників іменних цінних паперів 

1. Невнесення службовою особою емітента чи професійного учасника фондового ринку змін або внесення завідомо недостовірних змін до системи реєстру власників іменних цінних паперів або до...


Статья 224. Виготовлення, збут та використання підроблених недержавних цінних паперів 

1. Виготовлення з метою збуту, збут чи використання іншим чином підроблених недержавних цінних паперів - 

караються штрафом від однієї тисячі до двох тисяч неоподатковуваних...


Статья 227. Умисне введення в обіг на ринку України (випуск на ринок України) небезпечної продукції 

Умисне введення в обіг (випуск на ринок України) небезпечної продукції, тобто такої продукції, що не відповідає вимогам щодо безпечності продукції, встановленим нормативно-правовими актами,...


Статья 229. Незаконне використання знака для товарів і послуг, фірмового найменування, кваліфікованого зазначення походження товару 

1. Незаконне використання знака для товарів і послуг, фірмового найменування, кваліфікованого зазначення походження товару, або інше умисне порушення права на ці об'єкти, якщо це завдало...


Статья 231. Незаконне збирання з метою використання або використання відомостей, що становлять комерційну або банківську таємницю 

Умисні дії, спрямовані на отримання відомостей, що становлять комерційну або банківську таємницю, з метою розголошення чи іншого використання цих відомостей, а також незаконне використання...


Статья 232. Розголошення комерційної або банківської таємниці 

Умисне розголошення комерційної або банківської таємниці без згоди її власника особою, якій ця таємниця відома у зв'язку з професійною або службовою діяльністю, якщо воно вчинене з корисливих...


Статья 232-1. Незаконне використання інсайдерської інформації 

1. Умисне незаконне розголошення, передача або надання доступу до інсайдерської інформації, а так само надання з використанням такої інформації рекомендацій стосовно придбання або відчуження...


Статья 232-2. Приховування інформації про діяльність емітента 

1. Ненадання службовою особою емітента інвестору в цінні папери (у тому числі акціонеру) на його письмовий запит інформації про діяльність емітента в межах, передбачених законом, або надання...


Статья 233. Незаконна приватизація державного, комунального майна 

1. Приватизація державного, комунального майна шляхом заниження його вартості через визначення її у спосіб, не передбачений законом, або використання підроблених приватизаційних документів, а...


Статья 236. Порушення правил екологічної безпеки 

Порушення порядку проведення екологічної експертизи, правил екологічної безпеки під час проектування, розміщення, будівництва, реконструкції, введення в експлуатацію, експлуатації та...


Статья 237. Невжиття заходів щодо ліквідації наслідків екологічного забруднення 

Ухилення від проведення або неналежне проведення на території, що зазнала забруднення небезпечними речовинами або випромінюванням, дезактиваційних чи інших відновлювальних заходів щодо...


Статья 238. Приховування або перекручення відомостей про екологічний стан або захворюваність населення 

1. Приховування або умисне перекручення службовою особою відомостей про екологічний, в тому числі радіаційний, стан, який пов'язаний із забрудненням земель, водних ресурсів, атмосферного...


Статья 239. Забруднення або псування земель 

1. Забруднення або псування земель речовинами, відходами чи іншими матеріалами, шкідливими для життя, здоров'я людей або довкілля, внаслідок порушення спеціальних правил, якщо це створило...


Статья 239-1. Незаконне заволодіння ґрунтовим покривом (поверхневим шаром) земель 

1. Незаконне заволодіння ґрунтовим покривом (поверхневим шаром) земель, якщо це створило небезпеку для життя, здоров'я людей чи для довкілля, - 

карається штрафом від двохсот до...


Статья 239-2. Незаконне заволодіння землями водного фонду в особливо великих розмірах 

1. Незаконне заволодіння поверхневим (ґрунтовим) шаром земель водного фонду в особливо великих розмірах - 

карається штрафом від ста до трьохсот неоподатковуваних мінімумів...


Статья 240. Порушення правил охорони або використання надр 

1. Порушення встановлених правил охорони надр, якщо це створило небезпеку для життя, здоров'я людей чи довкілля, - 

карається штрафом від трьохсот до шестисот неоподатковуваних...


Статья 241. Забруднення атмосферного повітря 

1. Забруднення або інша зміна природних властивостей атмосферного повітря шкідливими для життя, здоров'я людей або для довкілля речовинами, відходами або іншими матеріалами промислового чи...


Статья 242. Порушення правил охорони вод 

1. Порушення правил охорони вод (водних об'єктів), якщо це спричинило забруднення поверхневих чи підземних вод і водоносних горизонтів, джерел питних, лікувальних вод або зміну їхніх природних...


Статья 243. Забруднення моря 

1. Забруднення моря в межах внутрішніх морських чи територіальних вод України або в межах вод виключної (морської) економічної зони України матеріалами чи речовинами, шкідливими для життя чи...


Статья 244. Порушення законодавства про континентальний шельф України 

1. Порушення законодавства про континентальний шельф України, що заподіяло істотну шкоду, а також невжиття особою, що відповідає за експлуатацію технологічних установок або інших джерел...


Статья 245. Знищення або пошкодження об'єктів рослинного світу 

1. Знищення або пошкодження лісових масивів, зелених насаджень навколо населених пунктів, вздовж залізниць, а також стерні, сухих дикоростучих трав, рослинності або її залишків на землях...


Статья 246. Незаконна порубка лісу 

Незаконна порубка дерев і чагарників у лісах, захисних та інших лісових насадженнях, що заподіяло істотну шкоду, а також вчинення таких дій у заповідниках або на територіях та об'єктах...


Статья 247. Порушення законодавства про захист рослин 

Порушення правил, установлених для боротьби зі шкідниками і хворобами рослин, та інших вимог законодавства про захист рослин, що спричинило тяжкі наслідки, - 

карається штрафом до...


Статья 248. Незаконне полювання 

1. Порушення правил полювання, якщо воно заподіяло істотну шкоду, а також незаконне полювання в заповідниках або на інших територіях та об'єктах природно-заповідного фонду, або полювання на...


Статья 249. Незаконне зайняття рибним, звіриним або іншим водним добувним промислом 

1. Незаконне зайняття рибним, звіриним або іншим водним добувним промислом, якщо воно заподіяло істотну шкоду, - 

карається штрафом від ста до двохсот неоподатковуваних мінімумів...


Статья 250. Проведення вибухових робіт з порушенням правил охорони рибних запасів 

Проведення вибухових робіт з порушенням правил охорони рибних запасів або диких водних тварин - 

карається штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або...


Статья 251. Порушення ветеринарних правил 

Порушення ветеринарних правил, яке спричинило поширення епізоотії або інші тяжкі наслідки, - 

карається штрафом від ста до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або...


Статья 252. Умисне знищення або пошкодження територій, взятих під охорону держави, та об'єктів природно-заповідного фонду 

1. Умисне знищення або пошкодження територій, взятих під охорону держави, та об'єктів природно-заповідного фонду - 

карається штрафом від ста до двохсот неоподатковуваних...


Статья 253. Проектування чи експлуатація споруд без систем захисту довкілля 

1. Розробка і здача проектів, іншої аналогічної документації замовнику службовою чи спеціально уповноваженою особою без обов'язкових інженерних систем захисту довкілля або введення (прийом) в...


Статья 254. Безгосподарське використання земель 

Безгосподарське використання земель, якщо це спричинило тривале зниження або втрату їх родючості, виведення земель з сільськогосподарського обороту, змивання гумусного шару, порушення...


Статья 255. Створення злочинної організації 

1. Створення злочинної організації з метою вчинення тяжкого чи особливо тяжкого злочину, а також керівництво такою організацією або участь у ній, або участь у злочинах, вчинюваних такою...


Статья 256. Сприяння учасникам злочинних організацій та укриття їх злочинної діяльності 

1. Заздалегідь не обіцяне сприяння учасникам злочинних організацій та укриття їх злочинної діяльності шляхом надання приміщень, сховищ, транспортних засобів, інформації, документів, технічних...


Статья 257. Бандитизм 

Організація озброєної банди з метою нападу на підприємства, установи, організації чи на окремих осіб, а також участь у такій банді або у вчинюваному нею нападі - 

караються...


Статья 258. Терористичний акт 

1. Терористичний акт, тобто застосування зброї, вчинення вибуху, підпалу чи інших дій, які створювали небезпеку для життя чи здоров'я людини або заподіяння значної майнової шкоди чи настання...


Статья 258-1. Втягнення у вчинення терористичного акту 

1. Втягнення особи у вчинення терористичного акту або примушування до вчинення терористичного акту з використанням обману, шантажу, уразливого стану особи, або із застосуванням чи погрозою...


Статья 258-2. Публічні заклики до вчинення терористичного акту 

1. Публічні заклики до вчинення терористичного акту, а також розповсюдження, виготовлення чи зберігання з метою розповсюдження матеріалів з такими закликами - 

караються...


Статья 258-3. Створення терористичної групи чи терористичної організації 

1. Створення терористичної групи чи терористичної організації, керівництво такою групою чи організацією або участь у ній, а так само організаційне чи інше сприяння створенню або діяльності...


Статья 258-4. Сприяння вчиненню терористичного акту 

1. Вербування, озброєння, навчання особи з метою вчинення терористичного акту, а так само використання особи з цією метою - 

караються позбавленням волі на строк від трьох до...


Статья 258-5. Фінансування тероризму 

1. Фінансування тероризму, тобто дії, вчинені з метою фінансового або матеріального забезпечення окремого терориста чи терористичної групи (організації), організації, підготовки або вчинення...


Статья 259. Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності 

1. Завідомо неправдиве повідомлення про підготовку вибуху, підпалу або інших дій, які загрожують загибеллю людей чи іншими тяжкими наслідками, - 

карається позбавленням волі на...


Статья 260. Створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань 

1. Створення не передбачених законами України воєнізованих формувань або участь у їх діяльності - 

карається позбавленням волі на строк від двох до п'яти років. 

2....


Статья 261. Напад на об'єкти, на яких є предмети, що становлять підвищену небезпеку для оточення 

Напад на об'єкти, на яких виготовляються, зберігаються, використовуються або якими транспортуються радіоактивні, хімічні, біологічні чи вибухонебезпечні матеріали, речовини, предмети, з метою...


Статья 262. Викрадення, привласнення, вимагання вогнепальної зброї, бойових припасів, вибухових речовин чи радіоактивних матеріалів або заволодіння ними шляхом шахрайства або зловживанням службовим становищем 

1. Викрадення, привласнення, вимагання вогнепальної зброї (крім гладкоствольної мисливської), бойових припасів, вибухових речовин, вибухових пристроїв чи радіоактивних матеріалів або...


Статья 263. Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами 

1. Носіння, зберігання, придбання, передача чи збут вогнепальної зброї (крім гладкоствольної мисливської), бойових припасів, вибухових речовин або вибухових пристроїв без передбаченого законом...


Статья 263-1. Незаконне виготовлення, переробка чи ремонт вогнепальної зброї або фальсифікація, незаконне видалення чи зміна її маркування, або незаконне виготовлення бойових припасів, вибухових речовин чи вибухових пристроїв 

1. Незаконне виготовлення, переробка чи ремонт вогнепальної зброї або фальсифікація, незаконне видалення чи зміна її маркування, або незаконне виготовлення бойових припасів, вибухових речовин...


Статья 264. Недбале зберігання вогнепальної зброї або бойових припасів 

Недбале зберігання вогнепальної зброї або бойових припасів, якщо це спричинило загибель людей або інші тяжкі наслідки, - 

карається обмеженням волі на строк до трьох років або...


Статья 265. Незаконне поводження з радіоактивними матеріалами 

1. Придбання, носіння, зберігання, використання, передача, видозмінення, знищення, розпилення або руйнування радіоактивних матеріалів (джерел іонізуючого випромінювання, радіоактивних речовин...


Статья 265-1. Незаконне виготовлення ядерного вибухового пристрою чи пристрою, що розсіює радіоактивний матеріал або випромінює радіацію 

1. Незаконне виготовлення будь-якого ядерного вибухового пристрою чи пристрою, що розсіює радіоактивний матеріал або випромінює радіацію і може через свої властивості спричинити загибель...


Статья 266. Погроза вчинити викрадання або використати радіоактивні матеріали 

1. Погроза вчинити викрадання радіоактивних матеріалів з метою примусити фізичну або юридичну особу, міжнародну організацію або державу вчинити будь-яку дію або утриматися від неї, якщо були...


Статья 267. Порушення правил поводження з вибуховими, легкозаймистими та їдкими речовинами або радіоактивними матеріалами 

1. Порушення правил зберігання, використання, обліку, перевезення вибухових речовин чи радіоактивних матеріалів або інших правил поводження з ними, а також незаконне пересилання цих речовин чи...


Статья 267-1. Порушення вимог режиму радіаційної безпеки 

1. Переміщення будь-яким способом за межі зони відчуження чи зони безумовного (обов'язкового) відселення без надання передбаченого законом дозволу або проведення дозиметричного контролю...


Статья 268. Незаконне ввезення на територію України відходів і вторинної сировини 

1. Ввезення на територію України чи транзит через її територію відходів або вторинної сировини без належного дозволу - 

караються штрафом до ста неоподатковуваних мінімумів...


Статья 269. Незаконне перевезення на повітряному судні вибухових або легкозаймистих речовин 

1. Незаконне перевезення на повітряному судні вибухових або легкозаймистих речовин - 

карається штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними...


Статья 270. Порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки 

1. Порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки, якщо воно спричинило виникнення пожежі, якою заподіяно шкоду здоров'ю людей або майнову шкоду у великому розмірі,...


Статья 270-1. Умисне знищення або пошкодження об'єктів житлово-комунального господарства 

1. Умисне знищення або пошкодження об'єктів житлово-комунального господарства, якщо це призвело або могло призвести до неможливості експлуатації, порушення нормального функціонування таких...


Статья 271. Порушення вимог законодавства про охорону праці 

1. Порушення вимог законодавчих та інших нормативно-правових актів про охорону праці службовою особою підприємства, установи, організації або громадянином - суб'єктом підприємницької...


Статья 272. Порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою 

1. Порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою на виробництві або будь-якому підприємстві особою, яка зобов'язана їх дотримувати, якщо це порушення створило...


Статья 273. Порушення правил безпеки на вибухонебезпечних підприємствах або у вибухонебезпечних цехах 

1. Порушення правил безпеки на вибухонебезпечних підприємствах або у вибухонебезпечних цехах особою, яка зобов'язана їх дотримувати, якщо воно створило загрозу загибелі людей чи настання інших...


Статья 274. Порушення правил ядерної або радіаційної безпеки 

1. Порушення на виробництві правил ядерної або радіаційної безпеки особою, яка зобов'язана їх дотримувати, якщо воно створило загрозу загибелі людей чи настання інших тяжких наслідків або...


Статья 275. Порушення правил, що стосуються безпечного використання промислової продукції або безпечної експлуатації будівель і споруд 

1. Порушення під час розроблення, конструювання, виготовлення чи зберігання промислової продукції правил, що стосуються безпечного її використання, а також порушення під час проектування чи...


Статья 276. Порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного чи повітряного транспорту 

1. Порушення працівником залізничного, водного або повітряного транспорту правил безпеки руху або експлуатації транспорту, а також недоброякісний ремонт транспортних засобів, колій, засобів...


Статья 276-1. Здійснення професійної діяльності членом екіпажу або обслуговування повітряного руху диспетчером управління повітряним рухом (диспетчером служби руху) у стані алкогольного сп'яніння або під впливом наркотичних чи психотропних речовин 

Здійснення професійної діяльності членом екіпажу або обслуговування повітряного руху диспетчером управління повітряним рухом (диспетчером служби руху) у стані алкогольного сп'яніння або під...


Статья 277. Пошкодження шляхів сполучення і транспортних засобів 

1. Умисне руйнування або пошкодження шляхів сполучення, споруд на них, рухомого складу або суден, засобів зв'язку чи сигналізації, а також інші дії, спрямовані на приведення зазначених...


Статья 278. Угон або захоплення залізничного рухомого складу, повітряного, морського чи річкового судна 

1. Угон або захоплення залізничного рухомого складу, повітряного, морського чи річкового судна - 

караються позбавленням волі на строк від трьох до шести років. 

2....


Статья 279. Блокування транспортних комунікацій, а також захоплення транспортного підприємства 

1. Блокування транспортних комунікацій шляхом влаштування перешкод, відключення енергопостачання чи іншим способом, яке порушило нормальну роботу транспорту або створювало небезпеку для життя...


Статья 280. Примушування працівника транспорту до невиконання своїх службових обов'язків 

1. Примушування працівника залізничного, повітряного, водного, автомобільного, міського електричного чи магістрального трубопровідного транспорту до невиконання своїх службових обов'язків...


Статья 281. Порушення правил повітряних польотів 

1. Порушення правил безпеки польотів повітряних суден особами, які не є працівниками повітряного транспорту, якщо це створило небезпеку для життя людей або настання інших тяжких наслідків,...


Статья 282. Порушення правил використання повітряного простору 

1. Порушення правил пуску ракет, проведення всіх видів стрільби, вибухових робіт або вчинення інших дій у повітряному просторі, якщо це створило загрозу безпеці повітряних польотів,...


Статья 283. Самовільне без нагальної потреби зупинення поїзда 

1. Самовільне без нагальної потреби зупинення поїзда стоп-краном чи шляхом роз'єднання повітряної гальмової магістралі або іншим способом, якщо це створило загрозу загибелі людей чи настання...


Статья 284. Ненадання допомоги судну та особам, що зазнали лиха 

Ненадання допомоги капітаном судна в разі зіткнення з іншим судном екіпажу та пасажирам останнього, а також зустрінутим у морі або на іншому водному шляху особам, які зазнали лиха, якщо він...


Статья 285. Неповідомлення капітаном назви свого судна при зіткненні суден 

Неповідомлення капітаном судна іншому судну, що зіткнулося з ним на морі, назви і порту приписки свого судна, а також місця свого відправлення та призначення, незважаючи на наявність...


Статья 286. Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами 

1. Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження, - 

...


Статья 287. Випуск в експлуатацію технічно несправних транспортних засобів або інше порушення їх експлуатації 

Випуск в експлуатацію завідомо технічно несправних транспортних засобів, допуск до керування транспортним засобом особи, яка перебуває в стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння...


Статья 288. Порушення правил, норм і стандартів, що стосуються убезпечення дорожнього руху 

Порушення правил, норм і стандартів, що стосуються убезпечення дорожнього руху, вчинене особою, відповідальною за будівництво, реконструкцію, ремонт чи утримання автомобільних доріг, вулиць,...


Статья 289. Незаконне заволодіння транспортним засобом 

1. Незаконне заволодіння транспортним засобом - 

карається штрафом від однієї тисячі до однієї тисячі двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на...


Статья 290. Знищення, підробка або заміна номерів вузлів та агрегатів транспортного засобу 

Знищення, підробка або заміна ідентифікаційного номера, номерів двигуна, шасі або кузова, або заміна без дозволу відповідних органів номерної панелі з ідентифікаційним номером транспортного...


Статья 291. Порушення чинних на транспорті правил 

Порушення чинних на транспорті правил, що убезпечують рух, а також правил, норм і стандартів виготовлення, переобладнання, ремонту транспортних засобів, якщо це спричинило загибель людей або...


Статья 292. Пошкодження об'єктів магістральних або промислових нафто-, газо-, конденсатопроводів та нафтопродуктопроводів

{ Назва статті 292 в редакції Закону N 4838-VI ( 4838-17 ) від 24.05.2012 } 

1. Пошкодження чи руйнування магістральних або промислових нафто-, газо-, конденсатопроводів чи...


Статья 293. Групове порушення громадського порядку 

Організація групових дій, що призвели до грубого порушення громадського порядку або суттєвого порушення роботи транспорту, підприємства, установи чи організації, а також активна участь у таких...


Статья 294. Масові заворушення 

1. Організація масових заворушень, що супроводжувалися насильством над особою, погромами, підпалами, знищенням майна, захопленням будівель або споруд, насильницьким виселенням громадян, опором...


Статья 295. Заклики до вчинення дій, що загрожують громадському порядку 

Публічні заклики до погромів, підпалів, знищення майна, захоплення будівель чи споруд, насильницького виселення громадян, що загрожують громадському порядку, а також розповсюдження,...


Статья 296. Хуліганство 

1. Хуліганство, тобто грубе порушення громадського порядку з мотивів явної неповаги до суспільства, що супроводжується особливою зухвалістю чи винятковим цинізмом, - 

карається...


Статья 297. Наруга над могилою, іншим місцем поховання або над тілом померлого 

1. Наруга над могилою, іншим місцем поховання, над тілом (останками, прахом) померлого або над урною з прахом померлого, а також незаконне заволодіння тілом (останками, прахом) померлого,...


Статья 298. Незаконне проведення пошукових робіт на об'єкті археологічної спадщини, знищення, руйнування або пошкодження об'єктів культурної спадщини 

1. Незаконне проведення археологічних розвідок, розкопок, інших земляних чи підводних робіт на об'єкті археологічної спадщини - 

караються штрафом до ста неоподатковуваних...


Статья 298-1. Знищення, пошкодження або приховування документів чи унікальних документів Національного архівного фонду 

1. Умисне знищення, пошкодження або приховування документів Національного архівного фонду - 

карається штрафом від п'ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян...


Статья 299. Жорстоке поводження з тваринами 

1. Знущання над тваринами, що відносяться до хребетних, вчинене із застосуванням жорстоких методів або з хуліганських мотивів, а також нацькування зазначених тварин одна на одну, вчинене з...


Статья 300. Ввезення, виготовлення або розповсюдження творів, що пропагують культ насильства і жорстокості, расову, національну чи релігійну нетерпимість та дискримінацію 

1. Ввезення в Україну творів, що пропагують культ насильства і жорстокості, расову, національну чи релігійну нетерпимість та дискримінацію, з метою збуту чи розповсюдження або їх виготовлення,...


Статья 301. Ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів 

1. Ввезення в Україну творів, зображень або інших предметів порнографічного характеру з метою збуту чи розповсюдження або їх виготовлення, зберігання, перевезення чи інше переміщення з тією...


Статья 302. Створення або утримання місць розпусти і звідництво 

1. Створення або утримання місць розпусти, а також звідництво для розпусти - 

караються штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на...


Статья 303. Сутенерство або втягнення особи в заняття проституцією 

1. Втягнення особи в заняття проституцією або примушування її до зайняття проституцією з використанням обману, шантажу чи уразливого стану цієї особи, або із застосуванням чи погрозою...


Статья 304. Втягнення неповнолітніх у злочинну діяльність 

1. Втягнення неповнолітніх у злочинну діяльність, у пияцтво, у заняття жебрацтвом, азартними іграми - 

карається позбавленням волі на строк від трьох до семи років. 

...


Статья 305. Контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів або фальсифікованих лікарських засобів 

1. Контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів або фальсифікованих лікарських засобів, тобто їх переміщення через митний кордон України поза митним...


Статья 306. Використання коштів, здобутих від незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів, прекурсорів, отруйних чи сильнодіючих речовин або отруйних чи сильнодіючих лікарських засобів 

1. Розміщення коштів, здобутих від незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів, прекурсорів, отруйних чи сильнодіючих речовин або отруйних чи сильнодіючих...


Статья 307. Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів 

1. Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання з метою збуту, а також незаконний збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів...


Статья 308. Викрадення, привласнення, вимагання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів чи заволодіння ними шляхом шахрайства або зловживання службовим становищем 

1. Викрадення, привласнення, вимагання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів чи заволодіння ними шляхом шахрайства - 

караються позбавленням волі на строк від...


Статья 309. Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту 

1. Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту - 

караються...


Статья 310. Посів або вирощування снотворного маку чи конопель 

1. Незаконний посів або незаконне вирощування снотворного маку в кількості від ста до п'ятисот рослин чи конопель у кількості від десяти до п'ятдесяти рослин - 

караються штрафом...


Статья 311. Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання прекурсорів 

1. Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання прекурсорів з метою їх використання для виробництва або виготовлення наркотичних засобів чи...


Статья 312. Викрадення, привласнення, вимагання прекурсорів або заволодіння ними шляхом шахрайства або зловживання службовим становищем 

1. Викрадення, привласнення, вимагання прекурсорів або заволодіння ними шляхом шахрайства з метою подальшого збуту, а також їх збут для виробництва або виготовлення наркотичних засобів,...


Статья 313. Викрадення, привласнення, вимагання обладнання, призначеного для виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів, чи заволодіння ним шляхом шахрайства або зловживання службовим становищем та інші незаконні дії з таким обладнанням 

1. Викрадення, привласнення, вимагання обладнання, призначеного для виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів, чи заволодіння ним шляхом шахрайства, а також...


Статья 314. Незаконне введення в організм наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів 

1. Незаконне введення будь-яким способом наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів в організм іншої особи проти її волі - 

карається позбавленням волі на строк від...


Статья 315. Схиляння до вживання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів 

1. Схиляння певної особи до вживання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів - 

карається обмеженням волі на строк до п'яти років або позбавленням волі на строк...


Статья 316. Незаконне публічне вживання наркотичних засобів 

1. Публічне або вчинене групою осіб незаконне вживання наркотичних засобів у місцях, що призначені для проведення навчальних, спортивних і культурних заходів, та в інших місцях масового...


Статья 317. Організація або утримання місць для незаконного вживання, виробництва чи виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів 

1. Організація або утримання місць для незаконного вживання, виробництва чи виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів, а також надання приміщення з цією метою...


Статья 318. Незаконне виготовлення, підроблення, використання чи збут підроблених документів на отримання наркотичних засобів, психотропних речовин або прекурсорів 

1. Незаконне виготовлення, підроблення, використання або збут підроблених чи незаконно одержаних документів, які дають право на отримання наркотичних засобів чи психотропних речовин або...


Статья 319. Незаконна видача рецепта на право придбання наркотичних засобів або психотропних речовин 

1. Незаконна видача рецепта на право придбання наркотичних засобів або психотропних речовин з корисливих мотивів чи в інших особистих інтересах - 

карається штрафом до сімдесяти...


Статья 320. Порушення встановлених правил обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів 

1. Порушення встановлених правил посіву або вирощування снотворного маку чи конопель, а також порушення правил виробництва, виготовлення, зберігання, обліку, відпуску, розподілу, торгівлі,...


Статья 321. Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, перевезення, пересилання, зберігання з метою збуту або збут отруйних чи сильнодіючих речовин або отруйних чи сильнодіючих лікарських засобів 

1. Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, перевезення, пересилання, зберігання з метою збуту, збут отруйних або сильнодіючих речовин, що не є наркотичними або психотропними чи їх...


Статья 321-1. Фальсифікація лікарських засобів або обіг фальсифікованих лікарських засобів 

1. Виготовлення, придбання, перевезення, пересилання, зберігання з метою збуту або збут завідомо фальсифікованих лікарських засобів - 

караються позбавленням волі на строк від...


Статья 321-2. Порушення встановленого порядку доклінічного вивчення, клінічних випробувань і державної реєстрації лікарських засобів 

1. Умисне порушення встановленого порядку доклінічного вивчення, клінічних випробувань лікарських засобів, фальсифікація їх результатів, а також порушення встановленого порядку державної...


Статья 322. Незаконна організація або утримання місць для вживання одурманюючих засобів 

Незаконна організація або утримання місць для вживання з метою одурманювання лікарських та інших засобів, що не є наркотичними або психотропними чи їх аналогами, а також надання приміщень з...


Статья 323. Спонукання неповнолітніх до застосування допінгу 

1. Спонукання неповнолітніх до застосування допінгу - 

карається штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавленням права обіймати певні посади чи...


Статья 324. Схиляння неповнолітніх до вживання одурманюючих засобів 

Схиляння неповнолітніх до вживання одурманюючих засобів, що не є наркотичними або психотропними чи їх аналогами, - 

карається обмеженням волі на строк до трьох років або...


Статья 325. Порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням 

1. Порушення правил та норм, встановлених з метою запобігання епідемічним та іншим інфекційним захворюванням, а також масовим неінфекційним захворюванням (отруєнням) і боротьби з ними, якщо...


Статья 326. Порушення правил поводження з мікробіологічними або іншими біологічними агентами чи токсинами 

1. Порушення правил зберігання, використання, обліку, перевезення мікробіологічних або інших біологічних агентів чи токсинів, інших правил поводження з ними, якщо воно створило загрозу...


Статья 327. Заготівля, перероблення або збут радіоактивно забруднених продуктів харчування чи іншої продукції 

1. Заготівля, перероблення з метою збуту або збут продуктів харчування чи іншої продукції, радіоактивно забруднених понад допустимі рівні, якщо вони створили загрозу загибелі людей чи настання...


Статья 328. Розголошення державної таємниці 

1. Розголошення відомостей, що становлять державну таємницю, особою, якій ці відомості були довірені або стали відомі у зв'язку з виконанням службових обов'язків, за відсутності ознак...


Статья 329. Втрата документів, що містять державну таємницю 

1. Втрата документів або інших матеріальних носіїв секретної інформації, що містять державну таємницю, а також предметів, відомості про які становлять державну таємницю, особою, якій вони були...


Статья 330. Передача або збирання відомостей, що становлять службову інформацію, зібрану у процесі оперативно-розшукової, контррозвідувальної діяльності, у сфері оборони країни 

1. Передача або збирання з метою передачі іноземним підприємствам, установам, організаціям або їх представникам відомостей, що становлять службову інформацію, зібрану у процесі...


Статья 332. Незаконне переправлення осіб через державний кордон України 

1. Незаконне переправлення осіб через державний кордон України, організація незаконного переправлення осіб через державний кордон України, керівництво такими діями або сприяння їх вчиненню...


Статья 332-1. Порушення порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї 

1. Порушення порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї з метою заподіяння шкоди інтересам держави - 

караються обмеженням волі на строк до трьох...


Статья 333. Порушення порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю 

1. Порушення встановленого порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю, - 

карається штрафом від ста до двохсот неоподатковуваних...


Статья 334. Порушення правил міжнародних польотів 

Вліт в Україну або виліт з України без відповідного дозволу, а також недодержання зазначених у дозволі маршрутів, місць посадки, повітряних трас, коридорів або ешелонів - 

...


Статья 335. Ухилення від призову на строкову військову службу 

Ухилення від призову на строкову військову службу - 

карається обмеженням волі на строк до трьох років. 


Статья 336. Ухилення від призову за мобілізацією 

Ухилення від призову за мобілізацією - 

карається позбавленням волі на строк від двох до п'яти років. 


Статья 337. Ухилення від військового обліку або спеціальних зборів 

1. Ухилення військовозобов'язаного від військового обліку після попередження, зробленого відповідним військовим комісаріатом, - 

карається штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних...


Статья 338. Наруга над державними символами 

1. Публічна наруга над Державним Прапором України, Державним Гербом України або Державним Гімном України - 

карається штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів...


Статья 339. Незаконне підняття Державного Прапора України на річковому або морському судні 

Підняття Державного Прапора України на річковому або морському судні без права на цей Прапор - 

карається штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або...


Статья 340. Незаконне перешкоджання організації або проведенню зборів, мітингів, походів і демонстрацій 

Незаконне перешкоджання організації або проведенню зборів, мітингів, вуличних походів і демонстрацій, якщо це діяння було вчинене службовою особою або із застосуванням фізичного насильства,...


Статья 341. Захоплення державних або громадських будівель чи споруд 

Захоплення будівель чи споруд, що забезпечують діяльність органів державної влади, органів місцевого самоврядування, об'єднань громадян, з метою незаконного користування ними або перешкоджання...


Статья 342. Опір представникові влади, працівникові правоохоронного органу, державному виконавцю, члену громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовцеві, уповноваженій особі Фонду гарантування вкладів фізичних осіб 

1. Опір представникові влади, крім державного виконавця, під час виконання ним службових обов'язків - 

карається штрафом до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян...


Статья 343. Втручання в діяльність працівника правоохоронного органу, працівника державної виконавчої служби 

1. Вплив у будь-якій формі на працівника правоохоронного органу чи працівника державної виконавчої служби з метою перешкодити виконанню ним службових обов'язків або добитися прийняття...


Статья 344. Втручання у діяльність державного діяча 

1. Незаконний вплив у будь-якій формі на Президента України, Голову Верховної Ради України, народного депутата України, Прем'єр-міністра України, члена Кабінету Міністрів України,...


Статья 345. Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу 

1. Погроза вбивством, насильством або знищенням чи пошкодженням майна щодо працівника правоохоронного органу, а також щодо його близьких родичів у зв'язку з виконанням цим працівником...


Статья 346. Погроза або насильство щодо державного чи громадського діяча 

1. Погроза вбивством, заподіянням шкоди здоров'ю, знищенням або пошкодженням майна, а також викраденням або позбавленням волі щодо Президента України, Голови Верховної Ради України, народного...


Статья 347. Умисне знищення або пошкодження майна працівника правоохоронного органу 

1. Умисне знищення або пошкодження майна, що належить працівникові правоохоронного органу чи його близьким родичам, у зв'язку з виконанням цим працівником службових обов'язків - 

...


Статья 348. Посягання на життя працівника правоохоронного органу, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовця 

Вбивство або замах на вбивство працівника правоохоронного органу чи його близьких родичів у зв'язку з виконанням цим працівником службових обов'язків, а також члена громадського формування з...


Статья 349. Захоплення представника влади або працівника правоохоронного органу як заручника 

Захоплення або тримання як заручника представника влади, працівника правоохоронного органу чи їх близьких родичів з метою спонукання державної чи іншої установи, підприємства, організації або...


Статья 350. Погроза або насильство щодо службової особи чи громадянина, який виконує громадський обов'язок 

1. Погроза вбивством, заподіянням тяжких тілесних ушкоджень або знищенням чи пошкодженням майна загальнонебезпечним способом щодо службової особи чи її близьких або щодо громадянина, який...


Статья 351. Перешкоджання діяльності народного депутата України та депутата місцевої ради 

1. Невиконання службовою особою законних вимог народного депутата України, депутата місцевої ради, створення штучних перешкод у їх роботі, надання їм завідомо неправдивої інформації...


Статья 352. Умисне знищення або пошкодження майна службової особи чи громадянина, який виконує громадський обов'язок 

1. Умисне знищення або пошкодження майна, що належить службовій особі чи громадянинові, який виконує громадський обов'язок, у зв'язку з їхньою службовою чи громадською діяльністю, а також...


Статья 353. Самовільне присвоєння владних повноважень або звання службової особи 

1. Самовільне присвоєння владних повноважень або звання службової особи, поєднане із вчиненням будь-яких суспільно небезпечних діянь, - 

карається штрафом до ста неоподатковуваних...


Статья 354. Підкуп працівника підприємства, установи чи організації 

1. Пропозиція чи обіцянка працівникові підприємства, установи чи організації, який не є службовою особою, або особі, яка працює на користь підприємства, установи чи організації, надати йому...


Статья 355. Примушування до виконання чи невиконання цивільно-правових зобов'язань 

1. Примушування до виконання чи невиконання цивільно-правових зобов'язань, тобто вимога виконати чи не виконати договір, угоду чи інше цивільно-правове зобов'язання з погрозою насильства над...


Статья 356. Самоправство 

Самоправство, тобто самовільне, всупереч установленому законом порядку, вчинення будь-яких дій, правомірність яких оспорюється окремим громадянином або підприємством, установою чи...


Статья 357. Викрадення, привласнення, вимагання документів, штампів, печаток, заволодіння ними шляхом шахрайства чи зловживання службовим становищем або їх пошкодження 

1. Викрадення, привласнення, вимагання офіційних документів, штампів чи печаток або заволодіння ними шляхом шахрайства чи зловживання особи своїм службовим становищем, а так само їх умисне...


Статья 358. Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів 

1. Підроблення посвідчення або іншого офіційного документа, який видається чи посвідчується підприємством, установою, організацією, громадянином-підприємцем, приватним нотаріусом, аудитором чи...


Статья 359. Незаконні придбання, збут або використання спеціальних технічних засобів отримання інформації 

1. Незаконне придбання або збут спеціальних технічних засобів негласного отримання інформації, а також незаконне їх використання - 

караються штрафом від двохсот до тисячі...


Статья 360. Умисне пошкодження ліній зв'язку 

Умисне пошкодження кабельної, радіорелейної, повітряної лінії зв'язку, проводового мовлення або споруд чи обладнання, які входять до їх складу, якщо воно спричинило тимчасове припинення...


Статья 361. Несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), автоматизованих систем, комп'ютерних мереж чи мереж електрозв'язку 

1. Несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), автоматизованих систем, комп'ютерних мереж чи мереж електрозв'язку, що призвело до витоку, втрати,...


Статья 361-1. Створення з метою використання, розповсюдження або збуту шкідливих програмних чи технічних засобів, а також їх розповсюдження або збут 

1. Створення з метою використання, розповсюдження або збуту, а також розповсюдження або збут шкідливих програмних чи технічних засобів, призначених для несанкціонованого втручання в роботу...


Статья 361-2. Несанкціоновані збут або розповсюдження інформації з обмеженим доступом, яка зберігається в електронно-обчислювальних машинах (комп'ютерах), автоматизованих системах, комп'ютерних мережах або на носіях такої інформації 

1. Несанкціоновані збут або розповсюдження інформації з обмеженим доступом, яка зберігається в електронно-обчислювальних машинах (комп'ютерах), автоматизованих системах, комп'ютерних мережах...


Статья 362. Несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах (комп'ютерах), автоматизованих системах, комп'ютерних мережах або зберігається на носіях такої інформації, вчинені особою, яка має право доступу до неї 

1. Несанкціоновані зміна, знищення або блокування інформації, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах (комп'ютерах), автоматизованих системах чи комп'ютерних мережах або...


Статья 363. Порушення правил експлуатації електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), автоматизованих систем, комп'ютерних мереж чи мереж електрозв'язку або порядку чи правил захисту інформації, яка в них оброблюється 

Порушення правил експлуатації електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), автоматизованих систем, комп'ютерних мереж чи мереж електрозв'язку або порядку чи правил захисту інформації, яка в...


Статья 363-1. Перешкоджання роботі електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), автоматизованих систем, комп'ютерних мереж чи мереж електрозв'язку шляхом масового розповсюдження повідомлень електрозв'язку 

1. Умисне масове розповсюдження повідомлень електрозв'язку, здійснене без попередньої згоди адресатів, що призвело до порушення або припинення роботи електронно-обчислювальних машин...


Статья 364. Зловживання владою або службовим становищем 

1. Зловживання владою або службовим становищем, тобто умисне, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для самої себе чи іншої фізичної або юридичної особи використання службовою...


Статья 364-1. Зловживання повноваженнями службовою особою юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми 

1. Зловживання повноваженнями, тобто умисне, з метою одержання неправомірної вигоди для себе чи інших осіб використання всупереч інтересам юридичної особи приватного права незалежно від...


Статья 365. Перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу 

1. Перевищення влади або службових повноважень, тобто умисне вчинення працівником правоохоронного органу дій, які явно виходять за межі наданих йому прав чи повноважень, якщо вони завдали...


Статья 365-2. Зловживання повноваженнями особами, які надають публічні послуги 

1. Зловживання своїми повноваженнями аудитором, нотаріусом, оцінювачем, іншою особою, яка не є державним службовцем, посадовою особою місцевого самоврядування, але здійснює професійну...


Статья 366. Службове підроблення 

1. Складання, видача службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, інше підроблення офіційних документів...


Статья 367. Службова недбалість 

1. Службова недбалість, тобто невиконання або неналежне виконання службовою особою своїх службових обов'язків через несумлінне ставлення до них, що завдало істотної шкоди охоронюваним законом...


Статья 368. Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою 

1. Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання службовою особою неправомірної вигоди, а так само прохання надати таку вигоду для себе чи третьої особи за вчинення чи невчинення такою...


Статья 368-2. Незаконне збагачення 

1. Одержання службовою особою неправомірної вигоди у значному розмірі або передача нею такої вигоди близьким родичам за відсутності ознак, зазначених у статті 368 цього Кодексу, (незаконне...


Статья 368-3. Підкуп службової особи юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми 

1. Пропозиція чи обіцянка службовій особі юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми надати їй або третій особі неправомірну вигоду, а так само надання такої...


Статья 368-4. Підкуп особи, яка надає публічні послуги 

1. Пропозиція чи обіцянка аудитору, нотаріусу, оцінювачу, іншій особі, яка не є державним службовцем, посадовою особою місцевого самоврядування, але провадить професійну діяльність, пов’язану...


Статья 369. Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі 

1. Пропозиція чи обіцянка службовій особі надати їй або третій особі неправомірну вигоду, а так само надання такої вигоди за вчинення чи невчинення службовою особою в інтересах того, хто...


Статья 369-2. Зловживання впливом 

1. Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди особі, яка пропонує чи обіцяє (погоджується) за таку вигоду або за надання такої вигоди третій особі вплинути на прийняття рішення...


Статья 370. Провокація підкупу 

1. Провокація підкупу, тобто свідоме створення службовою особою обставин і умов, що зумовлюють пропонування, обіцянку чи надання неправомірної вигоди або прийняття пропозиції, обіцянки чи...


Статья 371. Завідомо незаконні затримання, привід, домашній арешт або тримання під вартою 

1. Завідомо незаконне затримання або незаконний привід - 

караються позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до п'яти років або обмеженням...


Статья 372. Притягнення завідомо невинного до кримінальної відповідальності 

1. Притягнення завідомо невинного до кримінальної відповідальності слідчим, прокурором чи іншою уповноваженою на те законом особою - 

карається обмеженням волі на строк до п'яти...


Статья 373. Примушування давати показання 

1. Примушування давати показання при допиті шляхом незаконних дій з боку прокурора, слідчого або працівника підрозділу, який здійснює оперативно-розшукову діяльність, - 

карається...


Статья 374. Порушення права на захист 

1. Недопущення чи ненадання своєчасно захисника, а також інше грубе порушення права підозрюваного, обвинуваченого на захист, вчинене слідчим, прокурором або суддею, - 

карається...


Статья 375. Постановлення суддею (суддями) завідомо неправосудного вироку, рішення, ухвали або постанови 

1. Постановлення суддею (суддями) завідомо неправосудного вироку, рішення, ухвали або постанови - 

карається обмеженням волі на строк до п'яти років або позбавленням волі на строк...


Статья 376. Втручання в діяльність судових органів 

1. Втручання в будь-якій формі в діяльність судді з метою перешкодити виконанню ним службових обов’язків або добитися винесення неправосудного рішення - 

карається штрафом до...


Статья 376-1. Незаконне втручання в роботу автоматизованої системи документообігу суду 

1. Умисне внесення неправдивих відомостей чи несвоєчасне внесення відомостей до автоматизованої системи документообігу суду, несанкціоновані дії з інформацією, що міститься в автоматизованій...


Статья 377. Погроза або насильство щодо судді, народного засідателя чи присяжного 

1. Погроза вбивством, насильством або знищенням чи пошкодженням майна щодо судді, народного засідателя чи присяжного, а також щодо їх близьких родичів у зв'язку з їх діяльністю, пов'язаною із...


Статья 378. Умисне знищення або пошкодження майна судді, народного засідателя чи присяжного 

1. Умисне знищення або пошкодження майна, що належить судді, народному засідателю чи присяжному або їх близьким родичам, у зв'язку з їх діяльністю, пов'язаною із здійсненням правосуддя,...


Статья 379. Посягання на життя судді, народного засідателя чи присяжного у зв'язку з їх діяльністю, пов'язаною із здійсненням правосуддя 

Вбивство або замах на вбивство судді, народного засідателя чи присяжного або їх близьких родичів у зв'язку з їх діяльністю, пов'язаною із здійсненням правосуддя, - 

караються...


Статья 380. Невжиття заходів безпеки щодо осіб, взятих під захист 

Неприйняття рішення, несвоєчасне прийняття або прийняття недостатньо обґрунтованих рішень, а також невжиття, несвоєчасне вжиття достатніх заходів для безпеки працівників суду, правоохоронних...


Статья 381. Розголошення відомостей про заходи безпеки щодо особи, взятої під захист 

1. Розголошення відомостей про заходи безпеки щодо особи, взятої під захист, службовою особою, якою прийнято рішення про ці заходи, особою, яка їх здійснює, або службовою особою, якій ці...


Статья 381-1. Невиконання слідчим вказівок прокурора 

1. Умисне систематичне невиконання слідчим органу досудового розслідування законних вказівок прокурора, наданих ним письмово в установленому Кримінальним процесуальним кодексом України (...


Статья 382. Невиконання судового рішення 

1. Умисне невиконання вироку, рішення, ухвали, постанови суду, що набрали законної сили, або перешкоджання їх виконанню - 

карається штрафом від п'ятисот до однієї тисячі...


Статья 383. Завідомо неправдиве повідомлення про вчинення злочину 

1. Завідомо неправдиве повідомлення суду, прокурору, слідчому або органу досудового розслідування про вчинення злочину - 

карається виправними роботами на строк до двох років або...


Статья 384. Завідомо неправдиве показання 

1. Завідомо неправдиве показання свідка чи потерпілого або завідомо неправдивий висновок експерта під час провадження досудового розслідування, здійснення виконавчого провадження або...


Статья 385. Відмова свідка від давання показань або відмова експерта чи перекладача від виконання покладених на них обов'язків 

1. Відмова свідка від давання показань або відмова експерта чи перекладача без поважних причин від виконання покладених на них обов'язків у суді або під час провадження досудового...


Статья 386. Перешкоджання з'явленню свідка, потерпілого, експерта, примушування їх до відмови від давання показань чи висновку 

Перешкоджання з'явленню свідка, потерпілого, експерта до суду, органів досудового розслідування, тимчасових слідчих та спеціальної тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України,...


Статья 387. Розголошення даних оперативно-розшукової діяльності, досудового розслідування 

1. Розголошення без дозволу прокурора, слідчого або особи, яка провадила оперативно-розшукову діяльність, даних оперативно-розшукової діяльності або досудового розслідування особою,...


Статья 388. Незаконні дії щодо майна, на яке накладено арешт, заставленого майна або майна, яке описано чи підлягає конфіскації 

1. Розтрата, відчуження, приховування, підміна, пошкодження, знищення майна або інші незаконні дії з майном, на яке накладено арешт, із заставленим майном або майном, яке описано, чи порушення...


Статья 389. Ухилення від покарання, не пов'язаного з позбавленням волі 

1. Ухилення від сплати штрафу або позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю особою, засудженою до цих видів покарань, - 

карається виправними роботами...


Статья 389-1. Умисне невиконання угоди про примирення або про визнання винуватості 

1. Умисне невиконання засудженим угоди про примирення або про визнання винуватості - 

карається арештом на строк до шести місяців або обмеженням волі на строк до трьох...


Статья 390. Ухилення від відбування покарання у виді обмеження волі та у виді позбавлення волі 

1. Самовільне залишення місця обмеження волі або злісне ухилення від робіт, або систематичне порушення громадського порядку чи встановлених правил проживання, вчинені особою, засудженою до...


Статья 391. Злісна непокора вимогам адміністрації установи виконання покарань 

Злісна непокора законним вимогам адміністрації установи виконання покарань або інша протидія адміністрації у законному здійсненні її функцій особою, яка відбуває покарання у виді обмеження...


Статья 392. Дії, що дезорганізують роботу установ виконання покарань 

Тероризування у установах виконання покарань засуджених або напад на адміністрацію, а також організація з цією метою організованої групи або активна участь у такій групі, вчинені особами, які...


Статья 393. Втеча з місця позбавлення волі або з-під варти 

1. Втеча з місця позбавлення волі або з-під варти, вчинена особою, яка відбуває покарання у виді позбавлення волі або арешту чи перебуває в попередньому ув'язненні, - 

карається...


Статья 394. Втеча із спеціалізованого лікувального закладу 

Втеча із спеціалізованого лікувального закладу, а також по дорозі до нього - 

карається арештом на строк до шести місяців або позбавленням волі на строк до двох...


Статья 395. Порушення правил адміністративного нагляду 

Самовільне залишення особою місця проживання з метою ухилення від адміністративного нагляду, а також неприбуття без поважних причин у визначений строк до обраного місця проживання особи, щодо...


Статья 396. Приховування злочину 

1. Заздалегідь не обіцяне приховування тяжкого чи особливо тяжкого злочину - 

карається арештом на строк до трьох місяців або обмеженням волі на строк до трьох років, або...


Статья 397. Втручання в діяльність захисника чи представника особи 

1. Вчинення в будь-якій формі перешкод до здійснення правомірної діяльності захисника чи представника особи по наданню правової допомоги або порушення встановлених законом гарантій їх...


Статья 398. Погроза або насильство щодо захисника чи представника особи 

1. Погроза вбивством, насильством або знищенням чи пошкодженням майна щодо захисника чи представника особи, а також щодо їх близьких родичів у зв'язку з діяльністю, пов'язаною з наданням...


Статья 399. Умисне знищення або пошкодження майна захисника чи представника особи 

1. Умисне знищення або пошкодження майна, що належить захиснику чи представнику особи або їх близьким родичам, у зв'язку з діяльністю, пов'язаною з наданням правової допомоги, - 

...


Статья 400. Посягання на життя захисника чи представника особи у зв'язку з діяльністю, пов'язаною з наданням правової допомоги 

Вбивство або замах на вбивство захисника чи представника особи або їх близьких родичів у зв'язку з діяльністю, пов'язаною з наданням правової допомоги, - 

караються позбавленням...


Статья 401. Поняття військового злочину 

1. Військовими злочинами визнаються передбачені цим розділом злочини проти встановленого законодавством порядку несення або проходження військової служби, вчинені військовослужбовцями, а також...


Статья 402. Непокора 

1. Непокора, тобто відкрита відмова виконати наказ начальника, а також інше умисне невиконання наказу - 

караються службовим обмеженням на строк до двох років або триманням у...


Статья 403. Невиконання наказу 

1. Невиконання наказу начальника, вчинене за відсутності ознак, зазначених у частині першій статті 402 цього Кодексу, якщо воно спричинило тяжкі наслідки, - 

карається службовим...


Статья 404. Опір начальникові або примушування його до порушення службових обов'язків 

1. Опір начальникові, а також іншій особі, яка виконує покладені на неї обов'язки з військової служби, або примушування їх до порушення цих обов'язків - 

караються службовим...


Статья 405. Погроза або насильство щодо начальника 

1. Погроза вбивством або заподіянням тілесних ушкоджень чи побоїв начальникові або знищенням чи пошкодженням його майна у зв'язку з виконанням ним обов'язків з військової служби - 

...


Статья 406. Порушення статутних правил взаємовідносин між військовослужбовцями за відсутності відносин підлеглості 

1. Порушення статутних правил взаємовідносин між військовослужбовцями за відсутності між ними відносин підлеглості, що виявилося в завданні побоїв чи вчиненні іншого насильства, - 

...


Статья 407. Самовільне залишення військової частини або місця служби 

1. Самовільне залишення військової частини або місця служби військовослужбовцем строкової служби, а також нез'явлення його вчасно без поважних причин на службу у разі звільнення з частини,...


Статья 408. Дезертирство 

1. Дезертирство, тобто самовільне залишення військової частини або місця служби з метою ухилитися від військової служби, а також нез'явлення з тією самою метою на службу у разі призначення,...


Статья 409. Ухилення від військової служби шляхом самокалічення або іншим способом 

1. Ухилення військовослужбовця від несення обов'язків військової служби шляхом самокалічення або шляхом симуляції хвороби, підроблення документів чи іншого обману - 

карається...


Статья 410. Викрадення, привласнення, вимагання військовослужбовцем зброї, бойових припасів, вибухових або інших бойових речовин, засобів пересування, військової та спеціальної техніки чи іншого військового майна, а також заволодіння ними шляхом шахрайства або зловживання службовим становищем 

1. Викрадення, привласнення, вимагання військовослужбовцем зброї, бойових припасів, вибухових або інших бойових речовин, засобів пересування, військової та спеціальної техніки чи іншого...


Статья 411. Умисне знищення або пошкодження військового майна 

1. Умисне знищення або пошкодження зброї, бойових припасів, засобів пересування, військової та спеціальної техніки чи іншого військового майна - 

караються службовим обмеженням на...


Статья 412. Необережне знищення або пошкодження військового майна 

1. Необережне знищення або пошкодження зброї, бойових припасів, засобів пересування, військової і спеціальної техніки чи іншого військового майна, що заподіяло шкоду у великих розмірах,...


Статья 413. Втрата військового майна  

{ Частину першу статті 413 виключено на підставі Законом N 270-VI ( 270-17 ) від 15.04.2008 }  

2. Втрата або зіпсування ввірених для службового користування зброї, бойових...


Статья 414. Порушення правил поводження зі зброєю, а також із речовинами і предметами, що становлять підвищену небезпеку для оточення 

1. Порушення правил поводження зі зброєю, а також із боєприпасами, вибуховими, іншими речовинами і предметами, що становлять підвищену небезпеку для оточення, а так само з радіоактивними...


Статья 415. Порушення правил водіння або експлуатації машин 

1. Порушення правил водіння або експлуатації бойової, спеціальної чи транспортної машини, що спричинило потерпілому середньої тяжкості чи тяжкі тілесні ушкодження або загибель потерпілого,...


Статья 416. Порушення правил польотів або підготовки до них 

Порушення правил польотів або підготовки до них, а також порушення правил експлуатації літальних апаратів, що спричинило катастрофу або інші тяжкі наслідки, - 

карається...


Статья 417. Порушення правил кораблеводіння 

Порушення правил кораблеводіння, що спричинило загибель людей, загибель корабля або інші тяжкі наслідки, - 

карається позбавленням волі на строк від п'яти до п'ятнадцяти...


Статья 418. Порушення статутних правил вартової служби чи патрулювання 

1. Порушення статутних правил вартової (вахтової) служби чи патрулювання, що спричинило тяжкі наслідки, для запобігання яким призначено дану варту (вахту) чи патрулювання, - 

...


Статья 419. Порушення правил несення прикордонної служби 

1. Порушення правил несення прикордонної служби особою, яка входить до складу наряду з охорони державного кордону України, якщо це спричинило тяжкі наслідки, - 

карається...


Статья 420. Порушення правил несення бойового чергування 

1. Порушення правил несення бойового чергування (бойової служби), встановлених для своєчасного виявлення і відбиття раптового нападу на Україну або для захисту та безпеки України, якщо це...


Статья 421. Порушення статутних правил внутрішньої служби 

1. Порушення особою, яка входить у добовий наряд частини (крім варти і вахти), статутних правил внутрішньої служби, якщо воно спричинило тяжкі наслідки, запобігання яким входило в обов'язки...


Статья 422. Розголошення відомостей військового характеру, що становлять державну таємницю, або втрата документів чи матеріалів, що містять такі відомості 

1. Розголошення відомостей військового характеру, що становлять державну таємницю, за відсутності ознак державної зради - 

карається позбавленням волі на строк від двох до п'яти...


Статья 425. Недбале ставлення до військової служби 

1. Недбале ставлення військової службової особи до служби, якщо це заподіяло істотну шкоду, - 

карається штрафом до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або службовим...


Статья 426. Бездіяльність військової влади 

1. Умисне неприпинення злочину, що вчиняється підлеглим, або ненаправлення військовою службовою особою до органу досудового розслідування повідомлення про підлеглого, який вчинив кримінальне...


Статья 427. Здача або залишення ворогові засобів ведення війни 

Здача ворогові начальником ввірених йому військових сил, а також не зумовлене бойовою обстановкою залишення ворогові укріплень, бойової та спеціальної техніки чи інших засобів ведення війни,...


Статья 428. Залишення гинучого військового корабля 

1. Залишення гинучого військового корабля командиром, який не виконав до кінця своїх службових обов'язків, а також особою із складу команди корабля без належного на те розпорядження командира...


Статья 429. Самовільне залишення поля бою або відмова діяти зброєю 

Самовільне залишення поля бою під час бою або відмова під час бою діяти зброєю - 

караються позбавленням волі на строк від п'яти до десяти років. 


Статья 430. Добровільна здача в полон 

Добровільна здача в полон через боягузтво або легкодухість - 

карається позбавленням волі на строк від семи до десяти років. 


Статья 431. Злочинні дії військовослужбовця, який перебуває в полоні 

1. Добровільна участь військовослужбовця, який перебуває в полоні, у роботах, що мають військове значення, або в інших заходах, які завідомо можуть заподіяти шкоду Україні або союзним з нею...


Статья 432. Мародерство 

Викрадення на полі бою речей, що знаходяться при вбитих чи поранених (мародерство), - 

карається позбавленням волі на строк від трьох до десяти років. 


Статья 433. Насильство над населенням у районі воєнних дій 

1. Насильство, протизаконне знищення майна, а також протизаконне відібрання майна під приводом воєнної необхідності, вчинювані щодо населення в районі воєнних дій, - 

караються...


Статья 434. Погане поводження з військовополоненими 

Погане поводження з військовополоненими, яке мало місце неодноразово, або пов'язане з особливою жорстокістю, або спрямоване проти хворих і поранених, а також недбале виконання обов'язків щодо...


Статья 435. Незаконне використання символіки Червоного Хреста, Червоного Півмісяця, Червоного Кристала та зловживання ними

{ Назва статті 435 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1675-VI ( 1675-17 ) від 22.10.2009 } 

Носіння в районі воєнних дій символіки Червоного Хреста, Червоного Півмісяця,...


Статья 436. Пропаганда війни 

Публічні заклики до агресивної війни або до розв'язування воєнного конфлікту, а також виготовлення матеріалів із закликами до вчинення таких дій з метою їх розповсюдження або розповсюдження...


Статья 436-1. Публічне заперечення чи виправдання злочинів фашизму, пропаганда неонацистської ідеології, виготовлення та (або) розповсюдження матеріалів, у яких виправдовуються злочини фашистів і їх прибічників 

Публічне заперечення чи виправдання злочинів фашизму проти людяності, вчинених у роки Другої світової війни, зокрема злочинів, здійснених організацією "Вафен-СС", підпорядкованими їй...


Статья 437. Планування, підготовка, розв'язування та ведення агресивної війни 

1. Планування, підготовка або розв'язування агресивної війни чи воєнного конфлікту, а також участь у змові, що спрямована на вчинення таких дій, - 

караються позбавленням волі на...


Статья 438. Порушення законів та звичаїв війни 

1. Жорстоке поводження з військовополоненими або цивільним населенням, вигнання цивільного населення для примусових робіт, розграбування національних цінностей на окупованій території,...


Статья 439. Застосування зброї масового знищення 

1. Застосування зброї масового знищення, забороненої міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, - 

карається позбавленням волі на строк...


Статья 440. Розроблення, виробництво, придбання, зберігання, збут, транспортування зброї масового знищення 

Розроблення, виробництво, придбання, зберігання, збут, транспортування зброї масового знищення, забороненої міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою...


Статья 441. Екоцид 

Масове знищення рослинного або тваринного світу, отруєння атмосфери або водних ресурсів, а також вчинення інших дій, що можуть спричинити екологічну катастрофу, - 

караються...


Статья 442. Геноцид 

1. Геноцид, тобто діяння, умисно вчинене з метою повного або часткового знищення будь-якої національної, етнічної, расової чи релігійної групи шляхом позбавлення життя членів такої групи чи...


Статья 443. Посягання на життя представника іноземної держави 

Вбивство або замах на вбивство представника іноземної держави або іншої особи, яка має міжнародний захист, з метою впливу на характер їхньої діяльності або на діяльність держав чи організацій,...


Статья 444. Злочини проти осіб та установ, що мають міжнародний захист 

1. Напад на службові або житлові приміщення осіб, які мають міжнародний захист, а також викрадення або позбавлення волі цих осіб з метою впливу на характер їхньої діяльності або на діяльність...


Статья 445. Незаконне використання символіки Червоного Хреста, Червоного Півмісяця, Червоного Кристала { Назва статті 445 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1675-VI ( 1675-17 ) від 22.10.2009 } 

Незаконне використання символіки Червоного Хреста, Червоного Півмісяця, Червоного Кристала, крім випадків, передбачених цим Кодексом, - { Абзац перший статті 445 із змінами, внесеними згідно...


Статья 446. Піратство 

1. Піратство, тобто використання з метою одержання матеріальної винагороди або іншої особистої вигоди озброєного чи неозброєного судна для захоплення іншого морського чи річкового судна,...


Статья 447. Найманство 

1. Вербування, фінансування, матеріальне забезпечення, навчання найманців з метою використання у збройних конфліктах інших держав або насильницьких діях, спрямованих на повалення державної...