Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 1

Warning: session_start(): Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 15

Warning: session_start(): Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 15

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 16

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 17
 Закон України КУ Про надра від 27.07.1994 № 132/94-ВР ЗУ КУ Про надра - Закони України 2014

КУ Про надраСтатья 1. Поняття про надра 

Надра - це частина земної кори, що розташована під поверхнею суші та дном водоймищ і простягається до глибин, доступних для геологічного вивчення та освоєння. 


Статья 2. Завдання Кодексу України про надра 

Завданням Кодексу України про надра є регулювання гірничих відносин з метою забезпечення раціонального, комплексного використання надр для задоволення потреб у мінеральній сировині та інших...


Статья 3. Законодавство про надра 

Гірничі відносини в Україні регулюються Конституцією України ( 254к/96-ВР ), Законом України "Про охорону навколишнього природного середовища" ( 1264-12 ), цим Кодексом та іншими актами...


Статья 3-1. Особливості застосування норм цього Кодексу 

Якщо законами про користування нафтогазоносними надрами, зокрема Законом України "Про газ (метан) вугільних родовищ" ( 1392-17 ) та Законом України "Про угоди про розподіл продукції" ( 1039-14...


Статья 4. Власність на надра 

Надра є виключною власністю Українського народу і надаються тільки у користування. Угоди або дії, які в прямій або прихованій формі порушують право власності Українського народу на надра, є...


Статья 5. Державний фонд надр та державний фонд родовищ корисних копалин 

Державний фонд надр включає як ділянки надр, що використовуються, так і ділянки надр, не залучені до використання, в тому числі континентального шельфу і виключної (морської) економічної...


Статья 6. Види корисних копалин 

Корисні копалини за своїм значенням поділяються на корисні копалини загальнодержавного і місцевого значення. Віднесення корисних копалин до корисних копалин загальнодержавного та місцевого...


Статья 7. Компетенція Верховної Ради України у сфері регулювання гірничих відносин 

До відання Верховної Ради України у сфері регулювання гірничих відносин належить: 

1) законодавче регулювання гірничих відносин; 

2) визначення основних напрямів...


Статья 8. Компетенція Кабінету Міністрів України у галузі геологічного вивчення, використання і охорони надр 

До відання Кабінету Міністрів України у галузі геологічного вивчення, використання і охорони надр належить: 

1) реалізація державної політики у сфері регулювання гірничих...


Статья 9. Компетенція Верховної Ради Автономної Республіки Крим у сфері регулювання гірничих відносин 

До компетенції Верховної Ради Автономної Республіки Крим у порядку, встановленому цим Кодексом та іншими законодавчими актами, належить: 

1) розподіл між відповідними місцевими...


Статья 9-1. Компетенція обласних, Київської та Севастопольської міських рад у сфері регулювання гірничих відносин 

До компетенції обласних, Київської та Севастопольської міських рад у порядку, встановленому цим Кодексом та іншими законодавчими актами, належить: 

1) надання надр у користування...


Статья 9-2. Компетенція Ради міністрів Автономної Республіки Крим у сфері регулювання гірничих відносин 

До компетенції Ради міністрів Автономної Республіки Крим у порядку, встановленому цим Кодексом та іншими законодавчими актами, належить: 

1) надання надр у користування для...


Статья 10. Компетенція сільських, селищних, міських і районних рад у сфері регулювання гірничих відносин 

До відання сільських, селищних, міських та районних рад на їх території у порядку, встановленому цим Кодексом та іншими законодавчими актами, належить: 

1) погодження надання надр...


Статья 11. Органи, що здійснюють державне управління у галузі геологічного вивчення, використання і охорони надр 

Державне управління у галузі геологічного вивчення, використання і охорони надр здійснюють Кабінет Міністрів України, центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної...


Статья 12. Участь громадян та їх об'єднань у здійсненні заходів щодо раціонального використання та охорони надр 

Громадяни та їх об'єднання мають право на участь у розробленні та здійсненні заходів з питань раціонального використання та охорони надр, які здійснюють органи виконавчої влади, органи влади...


Статья 13. Користувачі надр 

Користувачами надр можуть бути підприємства, установи, організації, громадяни України, а також іноземці та особи без громадянства, іноземні юридичні особи. 

Користувачами надр на...


Статья 14. Види користування надрами 

Надра надаються у користування для: 

геологічного вивчення, в тому числі дослідно-промислової розробки родовищ корисних копалин загальнодержавного значення; 

...


Статья 15. Строки користування надрами 

Надра надаються у постійне або тимчасове користування. 

Постійним визнається користування надрами без заздалегідь встановленого строку. 

Тимчасове користування...


Статья 16. Спеціальні дозволи на користування надрами

{ Назва статті 16 в редакції Закону N 3370-IV ( 3370-15 ) від 19.01.2006 }  

{ Частину першу статті 16 виключено на підставі Закону N 3370-IV ( 3370-15 ) від 19.01.2006 }...


Статья 17. Гірничий відвід 

Гірничим відводом є частина надр, надана користувачам для промислової розробки родовищ корисних копалин та цілей, не пов'язаних з видобуванням корисних копалин. Користування надрами за межами...


Статья 18. Надання земельних ділянок для потреб, пов'язаних з користуванням надрами 

Надання земельних ділянок для потреб, пов'язаних з користуванням надрами, провадиться в порядку, встановленому земельним законодавством України. 

Земельні ділянки для користування...


Статья 19. Надання надр у користування 

Надра надаються у користування підприємствам, установам, організаціям і громадянам лише за наявності у них спеціального дозволу на користування ділянкою надр. Право на користування надрами...


Статья 20. Надання надр для геологічного вивчення 

Для геологічного вивчення, в тому числі для дослідно-промислової розробки родовищ корисних копалин загальнодержавного значення, надра надаються у користування без надання гірничого відводу...


Статья 21. Надання надр у користування для видобування прісних підземних вод і розробки родовищ торфу 

Надра у користування для видобування прісних підземних вод і розробки родовищ торфу надаються без надання гірничого відводу на підставі спеціальних дозволів, що видаються після попереднього...


Статья 22. Надання надр для захоронення відходів виробництва та інших шкідливих речовин, скидання стічних вод 

Надання надр для захоронення відходів виробництва та інших шкідливих речовин, скидання стічних вод допускається у виняткових випадках при додержанні норм, правил та вимог, передбачених...


Статья 23. Право землевласників і землекористувачів на видобування корисних копалин місцевого значення, торфу, прісних підземних вод та користування надрами для інших цілей 

Землевласники і землекористувачі в межах наданих їм земельних ділянок мають право без спеціальних дозволів та гірничого відводу видобувати для своїх господарських і побутових потреб корисні...


Статья 24. Права та обов'язки користувачів надр 

Користувачі надр мають право:

1) здійснювати на наданій їм ділянці надр геологічне вивчення, комплексну розробку родовищ корисних копалин та інші роботи згідно з умовами спеціального...


Статья 25. Захист прав користувачів надр 

Права користувачів надр охороняються законом і можуть бути обмежені лише у випадках, передбачених законодавством України. 

Збитки, завдані порушенням прав користувачів надр,...


Статья 26. Припинення права користування надрами 

Право користування надрами припиняється у разі:

1) якщо відпала потреба у користуванні надрами;

2) закінчення встановленого строку користування надрами;

3) припинення...


Статья 27. Позбавлення землевласників і землекористувачів права користування надрами 

Землевласники і землекористувачі можуть бути позбавлені права видобування корисних копалин місцевого значення, торфу і прісних підземних вод та права користування надрами для господарських і...


Статья 28. Плата за користування надрами 

Користування надрами є платним, крім випадків, передбачених статтею 29 цього Кодексу. Плата справляється за користування надрами в межах території України, її континентального шельфу і...


Статья 31. Розподіл плати за користування надрами 

Плата за користування надрами зараховується до державного і місцевих бюджетів згідно з Бюджетним кодексом України ( 2456-17 ). 

Плата за користування надрами, що надходить до...


Статья 34. Плата (збір) за видачу спеціальних дозволів

{ Назва статті 34 в редакції Закону N 2856-VI ( 2856-17 ) від 23.12.2010 }  

Розмір плати за надання спеціальних дозволів на користування надрами визначається за результатами...


Статья 37. Проведення робіт по геологічному вивченню надр 

Геологічне вивчення надр здійснюється з метою одержання даних про геологічну будову надр, процеси, які відбуваються в них, виявлення і оцінки корисних копалин, вивчення закономірностей їх...


Статья 38. Вимоги щодо геологічного вивчення надр 

При геологічному вивченні надр повинні забезпечуватися:

1) раціональне і ефективне проведення робіт, пов'язаних з геологічним вивченням надр;

2) екологічно безпечний для життя...


Статья 39. Державна реєстрація та облік робіт і досліджень, пов'язаних з геологічним вивченням надр, геологічна інформація 

Роботи і дослідження, пов'язані з геологічним вивченням надр, підлягають обов'язковій державній реєстрації та обліку з метою узагальнення і максимального використання результатів вивчення...


Статья 40. Передача розвіданих родовищ корисних копалин для промислового освоєння 

Розвідані родовища корисних копалин, у тому числі техногенні, або їх ділянки, запаси корисних копалин яких оцінено, включаються до Державного фонду родовищ корисних копалин і передаються для...


Статья 41. Першовідкривачі родовищ корисних копалин 

Особи, які відкрили невідоме раніше родовище, що має промислову цінність, або виявили додаткові запаси корисних копалин чи нову мінеральну сировину в раніше відомому родовищі, що істотно...


Статья 42. Державний облік родовищ, запасів і проявів корисних копалин 

Родовища, в тому числі техногенні, запаси і прояви корисних копалин підлягають обліку у державному кадастрі родовищ і проявів корисних копалин та державному балансі запасів корисних...


Статья 43. Державний кадастр родовищ і проявів корисних копалин 

Державний кадастр родовищ і проявів корисних копалин містить відомості про кожне родовище, включене до Державного фонду родовищ корисних копалин, щодо кількості та якості запасів корисних...


Статья 44. Державний баланс запасів корисних копалин 

Державний баланс запасів корисних копалин містить відомості про кількість, якість та ступінь вивчення запасів корисних копалин щодо родовищ, які мають промислове значення, їх розміщення,...


Статья 45. Державна експертиза та оцінка запасів корисних копалин 

Для визначення промислової цінності родовищ і оцінки запасів корисних копалин по кожному родовищу встановлюються кондиції на мінеральну сировину, що становлять сукупність вимог до якості і...


Статья 46. Списання запасів корисних копалин 

Видобуті корисні копалини, запаси корисних копалин, які втратили промислове значення, а також втрачені у процесі видобування або не підтверджені під час наступних геологорозвідувальних робіт...


Статья 47. Державний облік ділянок надр, наданих у користування для цілей, не пов'язаних з видобуванням корисних копалин 

Ділянки надр, надані для будівництва та експлуатації підземних споруд і для інших цілей, не пов'язаних з видобуванням корисних копалин, підлягають державному обліку центральним органом...


Статья 48. Особливості проектування гірничодобувних об'єктів, а також підземних споруд, не пов'язаних з видобуванням корисних копалин 

Проектування гірничодобувних об'єктів і підземних споруд, не пов'язаних з видобуванням корисних копалин, провадиться на основі геологічного та іншого вивчення надр з урахуванням комплексного...


Статья 50. Основні вимоги до проектування, будівництва і введення в експлуатацію гірничодобувних об'єктів, об'єктів по переробці мінеральної сировини, а також підземних споруд, не пов'язаних з видобуванням корисних копалин 

У проектах будівництва гірничодобувних об'єктів повинні передбачатися:

1) розташування наземних і підземних споруд, що забезпечує найбільш раціональне та ефективне використання запасів...


Статья 51. Порядок розробки родовищ корисних копалин та переробки мінеральної сировини 

Розробка родовищ твердих, рідких і газоподібних корисних копалин та переробка мінеральної сировини провадяться згідно з затвердженими проектами та планами робіт, правилами технічної...


Статья 52. Квоти на видобуток корисних копалин 

З метою запобігання негативним демографічним, соціальним та екологічним наслідкам інтенсивного видобутку корисних копалин установлюються квоти на видобуток окремих видів корисних...


Статья 53. Основні вимоги при розробці родовищ корисних копалин та переробці мінеральної сировини 

При розробці родовищ корисних копалин повинні забезпечуватися:

1) застосування раціональних, екологічно безпечних технологій видобування корисних копалин і вилучення наявних у них...


Статья 54. Ліквідація і консервація гірничодобувних об'єктів 

Після вироблення запасів корисних копалин, а також у разі, коли за техніко-економічними розрахунками та іншими обгрунтуваннями подальша розробка родовищ чи його частин є недоцільною або...


Статья 55. Порядок користування надрами для цілей, не пов'язаних з видобуванням корисних копалин 

Користування надрами для будівництва та експлуатації підземних споруд і для інших цілей, не пов'язаних з видобуванням корисних копалин, здійснюється за відповідними проектами. 

У...


Статья 56. Основні вимоги в галузі охорони надр 

Основними вимогами в галузі охорони надр є:

забезпечення повного і комплексного геологічного вивчення надр;

додержання встановленого законодавством порядку надання надр у...


Статья 57. Обмеження, тимчасова заборона (зупинення) або припинення користування надрами 

У разі порушення вимог статті 56 та інших статей цього Кодексу користування надрами може бути обмежено, тимчасово заборонено (зупинено) або припинено центральним органом виконавчої влади, що...


Статья 58. Забудова площ залягання корисних копалин 

Забороняється проектування і будівництво населених пунктів, промислових комплексів та інших об'єктів без попереднього геологічного вивчення ділянок надр, що підлягають забудові. 

...


Статья 59. Охорона ділянок надр, що становлять особливу наукову або культурну цінність 

Рідкісні геологічні відслонення, мінералогічні утворення, палеонтологічні об'єкти та інші ділянки надр, які становлять особливу наукову або культурну цінність, можуть бути оголошені у...


Статья 60. Завдання державного контролю і нагляду за веденням робіт по геологічному вивченню надр, їх використанням та охороною 

Державний контроль і нагляд за веденням робіт по геологічному вивченню надр, їх використанням та охороною спрямовані на забезпечення додержання всіма державними органами, підприємствами,...


Статья 61. Органи, що здійснюють державний контроль і нагляд за веденням робіт з геологічного вивчення надр, їх використанням та охороною 

Державний контроль за геологічним вивченням надр (державний геологічний контроль) та раціональним і ефективним використанням надр України здійснюється центральним органом виконавчої влади, що...


Статья 62. Повноваження органу державного геологічного контролю щодо здійснення контролю за геологічним вивченням надр

{ Назва статті 62 із змінами, внесеними згідно із Законом N 5456-VI ( 5456-17 ) від 16.10.2012 } 

Орган державного геологічного контролю перевіряє: 

1) виконання...


Статья 63. Повноваження органу державного гірничого нагляду щодо здійснення нагляду за веденням робіт по геологічному вивченню надр, їх використанням та охороною

{ Назва статті 63 із змінами, внесеними згідно із Законом N 5456-VI ( 5456-17 ) від 16.10.2012 } 

Орган державного гірничого нагляду перевіряє: { Абзац перший частини першої...


Статья 64. Порядок розгляду спорів з питань користування надрами 

Спори з питань користування надрами розглядаються органом державного геологічного контролю, органом державного гірничого нагляду, центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну...


Статья 65. Відповідальність за порушення законодавства про надра 

Порушення законодавства про надра тягне за собою дисциплінарну, адміністративну, цивільно-правову і кримінальну відповідальність згідно з законодавством України. 

Відповідальність...


Статья 66. Припинення самовільного користування надрами та забудови площ залягання корисних копалин 

Самовільне користування надрами та забудова площ залягання корисних копалин з порушенням установленого порядку припиняються без відшкодування понесених витрат. 


Статья 67. Відшкодування збитків, завданих внаслідок порушень законодавства про надра 

Підприємства, установи, організації та громадяни зобов'язані відшкодувати збитки, завдані ними внаслідок порушень законодавства про надра, в розмірах і порядку, встановлених законодавством...


Статья 68. Надання надр у користування іноземцям та особам без громадянства, іноземним юридичним особам 

Іноземцям та особам без громадянства, іноземним юридичним особам надра у користування та право на переробку мінеральної сировини надаються на конкурсній основі на підставі угод (контрактів),...


Статья 69. Міжнародні договори 

Якщо міжнародним договором України встановлено інші правила, ніж ті, що містяться в законодавстві України про надра, то застосовуються правила міжнародного договору.  

Президент...