Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 1

Warning: session_start(): Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 15

Warning: session_start(): Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 15

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 16

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 17
 Закон України КВК Укр від 11.07.2003 № 1129-IV ЗУ КВК Укр - Закони України 2014

КВК УкрСтатья 1. Мета і завдання кримінально-виконавчого законодавства України 

1. Кримінально-виконавче законодавство України регламентує порядок і умови виконання та відбування кримінальних покарань з метою захисту інтересів особи, суспільства і держави шляхом створення...


Статья 2. Кримінально-виконавче законодавство України 

Кримінально-виконавче законодавство України складається з цього Кодексу, інших актів законодавства, а також чинних міжнародних договорів, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою...


Статья 3. Дія кримінально-виконавчого законодавства у просторі й часі 

1. До засуджених, які відбувають покарання на території України, застосовується кримінально-виконавче законодавство України. 

2. Порядок і умови виконання та відбування покарань...


Статья 4. Підстава виконання і відбування покарання 

Підставою виконання і відбування покарання є вирок суду, який набрав законної сили, інші рішення суду, а також закон України про амністію та акт помилування. 


Статья 5. Принципи кримінально-виконавчого законодавства, виконання і відбування покарань 

Кримінально-виконавче законодавство, виконання і відбування покарань ґрунтуються на принципах невідворотності виконання і відбування покарань, законності, справедливості, гуманізму,...


Статья 6. Виправлення і ресоціалізація засуджених та їх основні засоби 

1. Виправлення засудженого - процес позитивних змін, які відбуваються в його особистості та створюють у нього готовність до самокерованої правослухняної поведінки. 

2....


Статья 7. Основи правового статусу засуджених 

1. Держава поважає і охороняє права, свободи і законні інтереси засуджених, забезпечує необхідні умови для їх виправлення і ресоціалізації, соціальну і правову захищеність та їх особисту...


Статья 8. Основні права засуджених 

1. Засуджені мають право: 

на отримання інформації про свої права і обов’язки, порядок та умови виконання та відбування призначеного судом покарання. Адміністрація установи чи...


Статья 9. Основні обов'язки засуджених 

1. Засуджені зобов'язані: 

виконувати встановлені законодавством обов'язки громадян України, неухильно додержуватися правил поведінки, які передбачені для засуджених, не посягати...


Статья 10. Право засуджених на особисту безпеку 

1. Засуджені мають право на особисту безпеку. 

2. У разі виникнення небезпеки життю і здоров'ю засуджених, які відбувають покарання у виді арешту, обмеження волі, тримання в...


Статья 11. Види органів і установ виконання покарань 

1. Органами виконання покарань є: центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері виконання кримінальних покарань, його територіальні органи управління,...


Статья 12. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері організації примусового виконання рішень судів та інших органів (посадових осіб)

{ Назва статті 12 із змінами, внесеними згідно із Законом N 5461-VI ( 5461-17 ) від 16.10.2012 } 

Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері...


Статья 13. Кримінально-виконавча інспекція 

1. Кримінально-виконавча інспекція виконує покарання у виді позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю, громадських робіт, виправних робіт та повідомляє суд, який...


Статья 14. Військові частини, гауптвахти 

Військові частини, гауптвахти виконують покарання у виді позбавлення військового, спеціального звання, рангу, чину або кваліфікаційного класу, службового обмеження для військовослужбовців,...


Статья 15. Арештні доми 

1. Арештні доми виконують покарання у виді арешту. 

2. В арештних домах тримаються повнолітні особи, а також неповнолітні, яким на момент постановлення вироку виповнилося...


Статья 16. Виправні центри 

Виправні центри виконують покарання у виді обмеження волі стосовно осіб, засуджених за злочини невеликої та середньої тяжкості, а також засуджених, яким даний вид покарання призначено...


Статья 17. Дисциплінарний батальйон 

Дисциплінарний батальйон виконує покарання у виді тримання в дисциплінарному батальйоні засуджених військовослужбовців строкової служби. 


Статья 18. Виправні колонії 

1. Виправні колонії виконують покарання у виді позбавлення волі на певний строк, довічного позбавлення волі. 

2. Засуджені до позбавлення волі відбувають покарання у виправних...


Статья 19. Виховні колонії 

Виховні колонії виконують покарання у виді позбавлення волі на певний строк стосовно засуджених неповнолітніх. 


Статья 20. Повідомлення про місце відбування покарання 

1. Про прибуття засудженого до місця відбування покарання адміністрація органу чи установи виконання покарань, командування дисциплінарного батальйону, військової частини чи начальник...


Статья 21. Застосування до засуджених заходів медичного характеру 

1. Стосовно засуджених, які мають хворобу, що становить небезпеку для здоров’я інших осіб, та не пройшли повного курсу лікування, органами і установами виконання покарань здійснюється...


Статья 22. Прокурорський нагляд за виконанням кримінальних покарань 

1. Прокурорський нагляд за додержанням законів при виконанні кримінальних покарань в органах і установах виконання покарань здійснюється Генеральним прокурором України і підпорядкованими йому...


Статья 23. Контроль за діяльністю органів і установ виконання покарань

{ Назва статті 23 в редакції Закону N 5461-VI ( 5461-17 ) від 16.10.2012 } 

За діяльністю органів і установ виконання покарань здійснюється відомчий контроль вищестоящими органами...


Статья 24. Відвідування установ виконання покарань 

1. Без спеціального дозволу (акредитації) в будь-який час безперешкодно відвідувати установи виконання покарань для здійснення контролю та проведення перевірок (за бажанням - у супроводі до...


Статья 25. Участь громадськості у виправленні і ресоціалізації засуджених. Громадський контроль за дотриманням прав засуджених під час виконання кримінальних покарань 

1. Об’єднання громадян та засоби масової інформації, релігійні та благодійні організації, окремі особи в порядку, встановленому цим Кодексом і законами України, можуть надавати допомогу...


Статья 26. Порядок виконання покарання у виді штрафу 

1. Засуджений до основного покарання у виді штрафу зобов'язаний сплатити штраф у місячний строк після набрання вироком суду законної сили і повідомити про це відповідний суд шляхом...


Статья 27. Наслідки ухилення від сплати штрафу 

Якщо засуджений ухиляється від сплати штрафу, як основного покарання, він притягується до кримінальної відповідальності відповідно до статті 389 Кримінального кодексу України ( 2341-14...


Статья 29. Порядок виконання покарання у виді позбавлення військового, спеціального звання, рангу, чину або кваліфікаційного класу 

1. Суд, який постановив вирок про позбавлення засудженого військового, спеціального звання, рангу, чину або кваліфікаційного класу, після набрання ним законної сили направляє копію вироку...


Статья 30. Порядок виконання покарання у виді позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю 

1. Виконання покарання у виді позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю, призначеного як основне покарання, а також як додаткове до основних покарань,...


Статья 31. Обов'язки кримінально-виконавчої інспекції щодо виконання покарання у виді позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю 

1. Кримінально-виконавча інспекція веде облік засуджених до позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю; контролює додержання вимог вироку суду засудженим,...


Статья 32. Обов'язки власника підприємства, установи, організації або уповноваженого ним органу за місцем роботи засуджених до покарання у виді позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю 

Власник підприємства, установи, організації або уповноважений ним орган за місцем роботи засудженого зобов'язаний: 

не пізніше трьох днів після одержання копії вироку суду...


Статья 33. Обов'язки органів, які мають право анулювати дозвіл на заняття певними видами діяльності 

Органи, які мають право анулювати дозвіл на заняття певними видами діяльності, зобов'язані не пізніше трьох днів після одержання копії вироку суду анулювати дозвіл на заняття тим видом...


Статья 34. Обов'язки засуджених до покарання у виді позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю 

1. Засуджений до покарання у виді позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю зобов'язаний виконувати вимоги вироку суду, надавати за вимогою кримінально-виконавчої...


Статья 35. Наслідки ухилення від відбування покарання у виді позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю 

1. У разі ухилення засудженого від відбування покарання у виді позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю він притягується до кримінальної відповідальності...


Статья 36. Порядок виконання покарання у виді громадських робіт 

1. Покарання у виді громадських робіт відбувається за місцем проживання засудженого. Громадські роботи полягають у виконанні засудженим у вільний від основної роботи чи навчання час...


Статья 37. Умови відбування покарання у виді громадських робіт 

1. Засуджені до покарання у виді громадських робіт зобов'язані додержуватися встановлених відповідно до законодавства порядку і умов відбування покарання, сумлінно ставитися до праці,...


Статья 38. Обчислення строку покарання у виді громадських робіт 

1. Строк покарання у виді громадських робіт обчислюється в годинах, протягом яких засуджений працював за визначеним місцем роботи. 

2. Громадські роботи виконуються не більш як...


Статья 39. Обов'язки власника підприємства, установи, організації або уповноваженого ним органу за місцем відбування засудженими покарання у виді громадських робіт 

1. На власника підприємства, установи, організації або уповноважений ним орган за місцем відбування засудженим покарання у виді громадських робіт покладається: 

погодження з...


Статья 40. Відповідальність засуджених до покарання у виді громадських робіт 

1. За порушення порядку та умов відбування покарання у виді громадських робіт, а також порушення громадського порядку, за яке засудженого було притягнуто до адміністративної відповідальності,...


Статья 41. Порядок виконання покарання у виді виправних робіт 

1. Покарання у виді виправних робіт відбувається на підприємстві, в установі, організації незалежно від форми власності за місцем роботи засудженого. 

2. Виконання покарання у...


Статья 42. Умови відбування покарання у виді виправних робіт 

1. Протягом строку відбування покарання засудженим забороняється звільнятися з роботи за власним бажанням без дозволу кримінально-виконавчої інспекції. Дозвіл на звільнення може бути наданий...


Статья 43. Обчислення строку покарання у виді виправних робіт 

1. Строк покарання у виді виправних робіт обчислюється роками, місяцями і днями, протягом яких засуджений працював і з його заробітку провадилося відрахування. Число днів, відпрацьованих...


Статья 44. Обов'язки власника підприємства, установи, організації або уповноваженого ним органу за місцем відбування засудженими покарання у виді виправних робіт 

1. На власника підприємства, установи, організації або уповноважений ним орган за місцем відбування засудженим покарання у виді виправних робіт покладається: 

щомісячне...


Статья 45. Порядок провадження відрахувань із заробітку засуджених до виправних робіт 

1. Кримінально-виконавча інспекція здійснює контроль за правильністю і своєчасністю відрахувань із заробітку засуджених до виправних робіт і перерахуванням відрахованих сум у доход...


Статья 46. Заходи заохочення і стягнення, що застосовуються до осіб, засуджених до виправних робіт 

1. Власник підприємства, установи, організації або уповноважений ним орган щодо засуджених до покарання у виді виправних робіт може застосовувати заходи заохочення і стягнення, передбачені...


Статья 47. Порядок виконання покарання у виді службових обмежень для військовослужбовців 

1. Суд, який постановив вирок про службове обмеження для військовослужбовця, після набрання ним законної сили направляє копію вироку командиру військової частини, де проходить службу...


Статья 48. Порядок виконання покарання у виді конфіскації майна 

1. Суд, який постановив вирок, що передбачає як додаткове покарання конфіскацію майна, після набрання ним законної сили надсилає виконавчий лист, копію опису майна і копію вироку для виконання...


Статья 49. Майно, що підлягає конфіскації 

1. Конфіскації підлягає майно, що є власністю засудженого, в тому числі його частка у спільній власності, статутному фонді суб'єктів господарської діяльності, гроші, цінні папери та інші...


Статья 50. Місця відбування покарання у виді арешту 

1. Особи, засуджені до арешту, відбувають покарання, як правило, за місцем засудження в арештних домах, а військовослужбовці - на гауптвахтах. 

2. Засуджений відбуває весь строк...


Статья 51. Порядок і умови виконання покарання у виді арешту 

1. Засуджені до покарання у виді арешту тримаються в умовах ізоляції з роздільним триманням чоловіків, жінок, неповнолітніх, засуджених, які раніше притягалися до кримінальної...


Статья 52. Залучення осіб, засуджених до арешту, до праці 

Засуджені можуть залучатися без оплати праці до робіт з благоустрою арештних домів, а також поліпшення житлово-побутових умов засуджених або до допоміжних робіт із забезпечення арештних домів...


Статья 53. Матеріально-побутове забезпечення і медичне обслуговування засуджених до арешту 

1. Матеріально-побутове забезпечення і медичне обслуговування засуджених до арешту здійснюються відповідно до норм, встановлених для осіб, які відбувають покарання у виді позбавлення...


Статья 54. Заходи заохочення та стягнення, що застосовуються до осіб, засуджених до арешту 

1. За сумлінну поведінку до осіб, засуджених до арешту, можуть застосовуватися заходи заохочення у виді подяки або дострокового зняття раніше накладеного стягнення. 

2. За...


Статья 55. Особливості відбування арешту засудженими військовослужбовцями 

1. Військовослужбовці, засуджені до арешту, відбувають покарання на гауптвахті. 

2. На гауптвахті роздільно тримаються: 

засуджені військовослужбовці з числа...


Статья 56. Місця відбування покарання у виді обмеження волі 

1. Особи, засуджені до обмеження волі, відбувають покарання у виправних центрах, як правило, у межах адміністративно-територіальної одиниці відповідно до їх місця проживання до...


Статья 57. Направлення засуджених до обмеження волі для відбування покарання 

1. Особи, засуджені до обмеження волі, прямують за рахунок держави до місця відбування покарання самостійно. Кримінально-виконавча інспекція згідно з вироком суду вручає засудженому припис про...


Статья 58. Обчислення строку покарання у виді обмеження волі 

1. Строк покарання обчислюється з дня прибуття і постановки засудженого на облік у виправному центрі. 

2. У строк покарання за правилами, передбаченими у статті 72 Кримінального...


Статья 59. Порядок і умови відбування покарання у виді обмеження волі 

1. Усі новоприбулі до виправного центру засуджені тримаються в окремих приміщеннях, де протягом чотирнадцяти діб проходять медичне обстеження для виявлення інфекційних та інших захворювань, а...


Статья 60. Умови праці засуджених до обмеження волі 

1. Засуджені до обмеження волі залучаються до праці, як правило, на виробництві виправних центрів, а також на договірній основі на підприємствах, в установах чи організаціях усіх форм...


Статья 61. Обов'язки адміністрації виправного центру 

1. Адміністрація виправного центру веде облік засуджених, роз'яснює порядок і умови відбування покарання, організовує трудове і побутове влаштування засуджених; забезпечує додержання умов...


Статья 62. Обов'язки власника підприємства, установи, організації або уповноваженого ним органу за місцем роботи засуджених до обмеження волі 

1. Власник підприємства, установи, організації або уповноважений ним орган за місцем роботи засуджених до обмеження волі зобов'язаний забезпечити їх залучення до суспільно корисної праці з...


Статья 63. Медичне обслуговування засуджених до обмеження волі 

1. Лікувально-профілактична і протиепідемічна робота у виправних центрах організовується і проводиться на загальних підставах відповідно до законодавства про охорону здоров'я закладами охорони...


Статья 64. Матеріально-побутове забезпечення засуджених до обмеження волі 

1. Засуджені, які тримаються у виправних центрах, забезпечуються індивідуальним спальним місцем, інвентарем і постільними речами, а продукти харчування і речове майно придбавають за власні...


Статья 65. Соціально-виховна робота із засудженими до обмеження волі 

1. З особами, які відбувають покарання у виді обмеження волі, адміністрацією виправного центру, а також власником підприємства, установи, організації або уповноваженим ним органом, де працюють...


Статья 66. Участь засуджених до обмеження волі в самодіяльних організаціях 

1. Засуджені, які відбувають покарання у виді обмеження волі, можуть створювати самодіяльні організації засуджених і брати участь в їх роботі. 

2. У виправних центрах...


Статья 67. Заходи заохочення, що застосовуються до осіб, засуджених до обмеження волі 

1. За сумлінну поведінку і ставлення до праці до засуджених можуть застосовуватися такі заходи заохочення: 

подяка; 

нагородження похвальною грамотою; 

...


Статья 68. Заходи стягнення, що застосовуються до осіб, засуджених до обмеження волі 

1. До засуджених, які порушують трудову дисципліну і встановлений порядок відбування покарання, адміністрація виправного центру може застосовувати такі заходи стягнення: 

...


Статья 69. Порядок застосування заходів заохочення і стягнення до осіб, засуджених до обмеження волі 

1. Заходи заохочення і стягнення накладаються письмово і усно та відображаються в особовій справі засудженого. 

2. При заохоченні до засудженого застосовується один захід...


Статья 70. Посадові особи, які застосовують заходи заохочення і стягнення, та обсяг їх повноважень 

1. Правом застосування заходів заохочення і стягнення, передбачених статтями 67 і 68 цього Кодексу, користуються у повному обсязі начальник виправного центру, а також його прямі начальники....


Статья 71. Порядок виконання покарання у виді тримання в дисциплінарному батальйоні військовослужбовців 

1. Покарання у виді тримання в дисциплінарному батальйоні військовослужбовців виконується дисциплінарним батальйоном. Організаційну структуру і чисельність дисциплінарного батальйону визначає...


Статья 72. Режим у дисциплінарному батальйоні 

1. Засуджені військовослужбовці зобов'язані додержуватися вимог режиму, встановлених цим Кодексом та нормативно-правовими актами Міністерства оборони України. 

2. Під час...


Статья 73. Побачення і телефонні розмови засуджених військовослужбовців 

1. Засуджені військовослужбовці мають право на короткострокові і тривалі побачення. 

2. Короткострокові побачення з родичами чи іншими особами надаються один раз на місяць...


Статья 74. Листування засуджених військовослужбовців 

Засудженим військовослужбовцям дозволяється відправляти і отримувати листи та телеграми без обмеження їх кількості. Вручення листів, що надходять, проводиться представником дисциплінарного...


Статья 75. Короткочасні виїзди засуджених військовослужбовців за межі дисциплінарного батальйону 

1. У зв'язку з винятковими обставинами (смерть або тяжка хвороба близького родича, яка загрожує життю хворого; стихійне лихо, яке завдало значної матеріальної шкоди майну засудженого...


Статья 76. Одержання засудженими військовослужбовцями посилок (передач) і бандеролей 

1. Засуджені військовослужбовці мають право на одержання посилок (передач) і бандеролей без обмеження їх кількості. 

2. Посилки (передачі) і бандеролі, що надходять на ім'я...


Статья 77. Праця засуджених військовослужбовців 

1. Засуджені військовослужбовці залучаються до праці на підприємствах, в установах та організаціях, які належать до сфери управління Міністерства оборони України, у майстернях дисциплінарного...


Статья 78. Військове навчання засуджених військовослужбовців 

Військове навчання засуджених військовослужбовців організовується і проводиться за спеціальною програмою, розробленою Міністерством оборони України. Для проведення занять створюється необхідна...


Статья 79. Соціально-виховна робота із засудженими військовослужбовцями 

1. Соціально-виховну роботу із засудженими військовослужбовцями організовує і проводить командування дисциплінарного батальйону. Вона ведеться відповідно до цього Кодексу та...


Статья 80. Ради громадськості засуджених військовослужбовців 

1. З метою розвитку навичок самоорганізації засуджених військовослужбовців, заохочення корисної ініціативи та використання громадського впливу на їх виправлення і ресоціалізацію в ротах...


Статья 81. Заходи заохочення, що застосовуються до засуджених військовослужбовців 

1. За сумлінну поведінку і ставлення до праці та військової служби до засуджених військовослужбовців можуть бути застосовані такі заходи заохочення: 

подяка; 

зняття...


Статья 82. Заходи стягнення, що застосовуються до засуджених військовослужбовців 

1. За порушення встановленого порядку відбування покарання до засуджених військовослужбовців можуть бути застосовані такі дисциплінарні стягнення: 

зауваження; 

...


Статья 83. Порядок застосування заходів заохочення і стягнення до засуджених військовослужбовців 

Права командира дисциплінарного батальйону щодо застосування заходів заохочення і стягнення, передбачених цим Кодексом, а також порядок їх застосування і обліку визначаються Міністерством...


Статья 84. Матеріально-побутове та медичне забезпечення засуджених військовослужбовців 

1. Створення житлово-побутових умов для засуджених військовослужбовців та їхнє медичне забезпечення здійснюються відповідно до вимог Статуту внутрішньої служби Збройних Сил...


Статья 85. Звільнення від покарання засуджених військовослужбовців за хворобою 

Засуджені військовослужбовці, які відбувають покарання у виді тримання в дисциплінарному батальйоні і визнані військово-лікарською комісією непридатними за станом здоров'я до військової служби...


Статья 86. Визначення засудженому до позбавлення волі виду колонії 

Вид колонії, в якій засуджені до позбавлення волі відбувають покарання, визначається центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері виконання кримінальних...


Статья 87. Направлення засуджених до позбавлення волі для відбування покарання 

Особи, засуджені до позбавлення волі, направляються для відбування покарання не пізніше десятиденного строку з дня набрання вироком законної сили або з дня надходження із суду розпорядження...


Статья 88. Переміщення засуджених до позбавлення волі 

1. Засуджені направляються до місця відбування покарання і переміщуються в разі необхідності з одного місця відбування покарання в інше під вартою. 

2. Переміщення засуджених під...


Статья 89. Залишення в слідчому ізоляторі чи направлення у виправну колонію максимального рівня безпеки засуджених до позбавлення волі для роботи з господарського обслуговування 

1. Осіб, вперше засуджених до позбавлення волі за злочини невеликої або середньої тяжкості чи необережні тяжкі злочини, може бути за їхньою згодою залишено у слідчому ізоляторі чи направлено у...


Статья 90. Тимчасове залишення засудженого в слідчому ізоляторі і переведення засудженого з арештного дому, виправного центру, дисциплінарного батальйону або колонії до слідчого ізолятора 

У порядку, встановленому Кримінальним процесуальним кодексом України ( 4651-17 ), засуджений у разі необхідності провадження слідчих дій у кримінальному провадженні про кримінальне...


Статья 91. Порядок прийняття засуджених до позбавлення волі до виправних і виховних колоній 

1. Прийняття засуджених до виправних і виховних колоній проводиться адміністрацією колоній у порядку, встановленому нормативно-правовими актами Міністерства юстиції України.

{ Частина...


Статья 92. Роздільне тримання засуджених до позбавлення волі у виправних і виховних колоніях 

1. У колоніях встановлюється роздільне тримання: чоловіків і жінок, неповнолітніх і дорослих. 

2. Вперше засуджені до позбавлення волі тримаються окремо від тих, які раніше...


Статья 93. Відбування засудженими всього строку покарання в одній виправній чи виховній колонії 

1. Засуджений до позбавлення волі відбуває весь строк покарання в одній виправній чи виховній колонії, як правило, у межах адміністративно-територіальної одиниці відповідно до його місця...


Статья 94. Структурні дільниці виправних і виховних колоній 

1. У виховних колоніях створюються такі дільниці: карантину, діагностики і розподілу; ресоціалізації; соціальної адаптації. 

У виправних колоніях мінімального і середнього рівня...


Статья 95. Тримання засуджених до позбавлення волі в дільниці карантину, діагностики і розподілу 

1. Засуджені, поміщені в дільницю карантину, діагностики і розподілу, протягом чотирнадцяти діб піддаються повному медичному обстеженню для виявлення інфекційних, соматичних і психічних...


Статья 96. Тримання засуджених до позбавлення волі в дільниці ресоціалізації 

Засуджені, які тримаються в дільниці ресоціалізації, розподіляються по відділеннях соціально-психологічної служби і розміщуються в жилих приміщеннях з локальним сумісним проживанням членів...


Статья 97. Тримання засуджених до позбавлення волі в дільниці посиленого контролю 

1. У дільниці посиленого контролю виправних колоній мінімального рівня безпеки із загальними умовами тримання і виправних колоній середнього рівня безпеки засудженим встановлюється режим,...


Статья 98. Тримання засуджених до позбавлення волі в дільниці соціальної адаптації 

1. У дільниці соціальної адаптації на кожного засудженого розробляється спеціальна індивідуальна програма підготовки його до звільнення. 

2. Засуджені, які тримаються в дільниці...


Статья 99. Тримання засуджених до позбавлення волі в дільниці соціальної реабілітації 

1. У дільниці соціальної реабілітації тримаються вперше засуджені до позбавлення волі за злочини, вчинені з необережності, злочини невеликої та середньої тяжкості, а також засуджені,...


Статья 100. Зміна умов тримання засуджених до позбавлення волі 

1. Залежно від поведінки засудженого і ставлення до праці, в разі її наявності, та навчання умови відбування покарання змінюються в межах однієї колонії або шляхом переведення до колонії...


Статья 101. Переведення засуджених до позбавлення волі 

1. Засуджені, які стають на шлях виправлення, переводяться: { Абзац перший частини першої статті 101 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1186-VI ( 1186-18 ) від 08.04.2014 } 

...


Статья 102. Режим у колоніях та його основні вимоги 

1. Режим у виправних і виховних колоніях - це встановлений законом та іншими нормативно-правовими актами порядок виконання і відбування покарання, який забезпечує ізоляцію засуджених;...


Статья 103. Технічні засоби нагляду і контролю 

1. Адміністрація колонії має право використовувати аудіовізуальні, електронні й інші технічні засоби для попередження втеч та інших злочинів, порушень встановленого законодавством порядку...


Статья 104. Оперативно-розшукова діяльність в колоніях 

1. Відповідно до закону в колоніях здійснюється оперативно-розшукова діяльність, основним завданням якої є пошук і фіксація фактичних даних про протиправну діяльність окремих осіб та груп з...


Статья 105. Режим особливих умов у колоніях 

1. У випадках стихійного лиха, епідемій, аварій важливих для життєзабезпечення систем, масових заворушень, проявів групової непокори засуджених або в разі виникнення реальної загрози збройного...


Статья 106. Підстави застосування заходів фізичного впливу, спеціальних засобів і зброї 

1. До осіб, позбавлених волі, якщо вони чинять фізичний опір персоналу колонії, злісно не виконують його законні вимоги, проявляють буйство, беруть участь у масових заворушеннях, захваті...


Статья 107. Права і обов'язки засуджених до позбавлення волі 

1. Засуджені, які відбувають покарання у виді позбавлення волі, мають право в порядку, встановленому цим Кодексом і нормативно-правовими актами Міністерства юстиції України: { Абзац перший...


Статья 108. Придбання засудженими до позбавлення волі продуктів харчування і предметів першої потреби 

1. Засуджені мають право придбавати за безготівковим розрахунком продукти харчування і предмети першої потреби на гроші, зароблені в колоніях, а засуджені чоловіки віком понад шістдесят років,...


Статья 109. Придбання засудженими до позбавлення волі літератури і письмового приладдя 

1. Засуджені мають право одержувати в бандеролях, посилках і передачах, а також без обмеження придбавати за рахунок коштів, які є на їхніх особових рахунках, літературу через книготорговельну...


Статья 110. Побачення засуджених до позбавлення волі з родичами, адвокатами та іншими особами. Телефонні розмови 

1. Засуджені мають право на побачення: короткострокові тривалістю до чотирьох годин і тривалі - до трьох діб. Короткострокові побачення надаються з родичами або іншими особами у присутності...


Статья 111. Короткочасні виїзди за межі виправних і виховних колоній 

1. Засудженим, які тримаються у виправних колоніях мінімального рівня безпеки з полегшеними умовами тримання, дільницях соціальної реабілітації виправних колоній мінімального рівня безпеки із...


Статья 112. Одержання засудженими до позбавлення волі посилок (передач) і бандеролей 

1. Число посилок (передач) і бандеролей, що одержують засуджені до арешту та позбавлення волі, не обмежується.

{ Частина перша статті 112 в редакції Законів N 1828-VI ( 1828-17 ) від...


Статья 113. Листування засуджених до позбавлення волі 

1. Засудженим дозволяється одержувати і відправляти листи і телеграми за свій рахунок без обмеження їх кількості. 

2. Листування між перебуваючими в місцях позбавлення волі...


Статья 114. Одержання і відправлення засудженими до позбавлення волі грошових переказів 

1. Засуджені мають право без обмеження одержувати грошові перекази і відправляти грошові перекази родичам, а з дозволу адміністрації колонії - й іншим особам. Одержані за переказами гроші...


Статья 115. Матеріально-побутове забезпечення засуджених до позбавлення волі 

1. Особам, які відбувають покарання у виправних і виховних колоніях, створюються необхідні житлово-побутові умови, що відповідають правилам санітарії та гігієни. Засуджені, як правило,...


Статья 116. Медико-санітарне забезпечення засуджених до позбавлення волі 

1. У місцях позбавлення волі організовуються необхідні лікувально-профілактичні заклади, а для лікування засуджених, які хворіють на активну форму туберкульозу, - заклади на правах...


Статья 117. Виконання примусового лікування 

1. До засуджених до позбавлення волі осіб, які мають хворобу, що становить небезпеку для здоров'я інших осіб, та тих, які не пройшли повного курсу лікування і відмовляються від нього,...


Статья 118. Залучення засуджених до позбавлення волі до суспільно корисної праці 

1. Засуджені до позбавлення волі мають право працювати в місцях і на роботах, які визначаються адміністрацією колонії. Засуджені залучаються до суспільно корисної праці з урахуванням наявних...


Статья 119. Умови праці засуджених до позбавлення волі 

1. Для осіб, які відбувають покарання у виді позбавлення волі, робочий тиждень не може перевищувати норму тривалості робочого часу, встановленого законодавством про працю. Час початку і...


Статья 120. Оплата праці засуджених до позбавлення волі 

1. Праця осіб, засуджених до позбавлення волі, оплачується відповідно до її кількості і якості. Форми і системи оплати праці, норми праці та розцінки встановлюються нормативно-правовими актами...


Статья 121. Відрахування із заробітку або іншого доходу засуджених до позбавлення волі 

1. Особи, які відбувають покарання у виправних колоніях, із нарахованого їм заробітку, пенсій та іншого доходу відшкодовують комунально-побутові та інші надані послуги.

{ Частина перша...


Статья 122. Пенсійне забезпечення засуджених до позбавлення волі 

1. Засуджені мають право на загальних підставах на державне пенсійне забезпечення за віком, по інвалідності, у зв’язку з втратою годувальника та в інших випадках, передбачених законом. Пенсії...


Статья 123. Соціально-виховна робота із засудженими до позбавлення волі 

1. Соціально-виховна робота - цілеспрямована діяльність персоналу органів і установ виконання покарань та інших соціальних інституцій для досягнення мети виправлення і ресоціалізації...


Статья 124. Основні напрями, форми і методи соціально-виховної роботи із засудженими до позбавлення волі 

1. У колоніях проводиться моральне, правове, трудове, естетичне, фізичне, санітарно-гігієнічне виховання засуджених, а також інші його види, що сприяють становленню їх на життєву позицію, яка...


Статья 125. Загальноосвітнє і професійно-технічне навчання засуджених до позбавлення волі 

1. У колоніях відповідно до законів України "Про освіту" ( 1060-12 ) і "Про загальну середню освіту" ( 651-14 ) для засуджених забезпечується доступність і безоплатність здобуття повної...


Статья 126. Організація загальноосвітнього і професійно-технічного навчання засуджених до позбавлення волі 

1. Організація загальноосвітнього і професійно-технічного навчання засуджених, у тому числі професійно-технічного навчання на виробництві, здійснюється відповідно до законів України "Про...


Статья 127. Самодіяльні організації засуджених до позбавлення волі 

1. Самодіяльні організації засуджених до позбавлення волі створюються в колоніях з метою розвитку в засуджених корисної ініціативи, соціальної активності, здорових міжособових взаємовідносин,...


Статья 128. Богослужіння і релігійні обряди в колоніях 

1. У колоніях здійснення свободи сповідувати будь-яку релігію або виражати переконання, пов'язані із ставленням до релігії, підлягає лише тим обмеженням, які необхідні для забезпечення...


Статья 129. Вільний час засуджених до позбавлення волі 

1. Час, вільний від основної трудової діяльності і виконання обов'язкових заходів, передбачених розпорядком дня для засуджених у колонії, є їх вільним часом. 

2. Засуджені мають...


Статья 130. Заходи заохочення, що застосовуються до осіб, позбавлених волі 

1. За сумлінну поведінку і ставлення до праці, навчання, активну участь у роботі самодіяльних організацій до засуджених можуть застосовуватися такі заходи заохочення: 

...


Статья 131. Порядок застосування заходів заохочення до осіб, позбавлених волі 

1. Застосування заходів заохочення має на меті здійснення виховного впливу як на тих осіб, до яких ці заходи застосовуються на основі об'єктивної оцінки поведінки засуджених, їхнього ставлення...


Статья 132. Заходи стягнення, що застосовуються до осіб, позбавлених волі 

1. За порушення встановленого порядку відбування покарання до засуджених можуть застосовуватися такі заходи стягнення: 

попередження; 

догана; 

сувора...


Статья 133. Злісний порушник установленого порядку відбування покарання 

Злісним порушником установленого порядку відбування покарання є засуджений, який не виконує законних вимог адміністрації, необґрунтовано відмовляється від праці (не менш як три рази протягом...


Статья 134. Порядок застосування заходів стягнення до осіб, позбавлених волі 

1. При призначенні заходів стягнення враховуються причини, обставини і мотиви вчинення порушення, поведінка засудженого до вчинення проступку, кількість і характер раніше накладених стягнень,...


Статья 135. Посадові особи, які застосовують заходи заохочення і стягнення, та обсяг їх повноважень 

1. Правом застосовувати заходи заохочення і стягнення, передбачені статтями 130 і 132 цього Кодексу, користуються начальник колонії або особа, яка виконує його обов'язки, а також його прямі...


Статья 136. Підстави і розмір матеріальної відповідальності засуджених до позбавлення волі 

1. Засуджені до позбавлення волі несуть матеріальну відповідальність за заподіяні під час відбування покарання матеріальні збитки державі згідно із законодавством. Засуджені також повинні...


Статья 137. Порядок стягнення матеріальних збитків, заподіяних засудженими до позбавлення волі 

1. Матеріальні збитки, заподіяні державі засудженими під час відбування покарання, стягуються з їхнього заробітку за постановою начальника колонії. 

2. До винесення постанови має...


Статья 138. Виправні колонії мінімального рівня безпеки 

1. Засуджені у виправних колоніях мінімального рівня безпеки із загальними умовами тримання мають право: 

витрачати на місяць для придбання продуктів харчування і предметів першої...


Статья 139. Виправні колонії середнього рівня безпеки 

1. У виправних колоніях середнього рівня безпеки засуджені мають право: 

витрачати на місяць для придбання продуктів харчування і предметів першої потреби гроші, зароблені у...


Статья 140. Виправні колонії максимального рівня безпеки 

1. У виправних колоніях максимального рівня безпеки засуджені тримаються в умовах суворої ізоляції у звичайних жилих приміщеннях та приміщеннях камерного типу. 

У звичайних жилих...


Статья 141. Відбування покарання засудженими вагітними жінками, матерями-годувальницями і жінками, які мають дітей віком до трьох років 

1. При виправних колоніях, в яких відбувають покарання засуджені до позбавлення волі жінки, у разі потреби організовуються будинки дитини. Засуджені жінки мають право влаштовувати в будинки...


Статья 142. Проживання жінок, засуджених до позбавлення волі, за межами виправної колонії 

1. Засудженим жінкам, які сумлінно ставляться до праці, у разі її наявності, і додержують вимог режиму, постановою начальника виправної колонії за погодженням із спостережною комісією...


Статья 143. Особливості відбування покарання у виховних колоніях 

1. У виховних колоніях засуджені мають право: 

витрачати на місяць для придбання продуктів харчування і предметів першої потреби гроші, зароблені в колонії, в сумі до ста...


Статья 144. Заходи заохочення, що застосовуються до засуджених неповнолітніх 

1. За сумлінну поведінку і ставлення до праці та навчання, активну участь у роботі самодіяльних організацій і виховних заходах до засуджених неповнолітніх можуть застосовуватися, крім...


Статья 145. Заходи стягнення, що застосовуються до засуджених неповнолітніх 

За порушення встановленого порядку і умов відбування покарання до засуджених неповнолітніх можуть застосовуватися такі заходи стягнення: 

попередження; 

...


Статья 146. Посадові особи, які застосовують заходи заохочення і стягнення до засуджених неповнолітніх, та обсяг їх повноважень 

1. Крім посадових осіб, визначених у статті 135 цього Кодексу, правом застосування заходів заохочення і стягнення користуються старші вихователі і вихователі. 

2. Старший...


Статья 147. Переведення засуджених із виховної колонії до виправної колонії 

1. Засуджені, які досягли вісімнадцятирічного віку, переводяться із виховної колонії для дальшого відбування покарання до виправної колонії мінімального рівня безпеки із загальними умовами...


Статья 148. Залишення у виховних колоніях засуджених, які досягли вісімнадцятирічного віку 

1. З метою закріплення результатів виправлення, завершення загальноосвітнього або професійно-технічного навчання засуджені, які досягли вісімнадцятирічного віку, можуть бути залишені у...


Статья 149. Участь громадськості у виправленні і ресоціалізації засуджених неповнолітніх 

1. Для надання допомоги адміністрації виховної колонії в організації навчально-виховного процесу і зміцненні матеріально-технічної бази колонії, здійснення громадського контролю та оцінки...


Статья 150. Місця відбування покарання у виді довічного позбавлення волі 

1. Засуджені до довічного позбавлення волі відбувають покарання: 

чоловіки - у секторах максимального рівня безпеки виправних колоній середнього рівня безпеки та виправних...


Статья 151. Порядок і умови виконання та відбування покарання у виді довічного позбавлення волі 

1. Засуджені, які відбувають покарання у виді довічного позбавлення волі, розміщуються в приміщеннях камерного типу, як правило, по дві особи і носять одяг спеціального зразка. За заявою...


Статья 151-1. Зміна умов тримання засуджених до довічного позбавлення волі 

1. Зміна умов тримання засуджених до довічного позбавлення волі здійснюється в порядку, визначеному статтею 100 цього Кодексу. 

2. Засуджені до довічного позбавлення волі чоловіки...


Статья 151-2. Особливості виконання та відбування покарання жінками, засудженими до покарання у виді довічного позбавлення волі 

1. Жінки, засуджені до довічного позбавлення волі, розміщуються, як правило, у секторах середнього рівня безпеки виправних колоній мінімального рівня безпеки із загальними умовами...


Статья 152. Підстави звільнення від відбування покарання 

Підставами звільнення від відбування покарання є: 

відбуття строку покарання, призначеного вироком суду; 

закон України про амністію; 

акт про...


Статья 153. Припинення відбування покарання і порядок звільнення 

1. Відбування покарання у виді позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю, арешту, обмеження волі, тримання у дисциплінарному батальйоні військовослужбовців,...


Статья 154. Порядок дострокового звільнення від відбування покарання 

1. Амністія застосовується законом до громадян, засуджених судами України, незалежно від місця відбування ними покарання.  

{ Частину другу статті 154 виключено на підставі Закону...


Статья 155. Правовий статус осіб, які відбули покарання 

Особи, які відбули покарання, несуть обов'язки і користуються правами, встановленими для громадян України, з обмеженнями, що передбачені для осіб, які мають судимість. Такі обмеження можуть...


Статья 156. Надання допомоги засудженим у трудовому і побутовому влаштуванні 

1. Не пізніше ніж за три місяці до закінчення строку покарання адміністрація установи виконання покарань передає в територіальні органи Міністерства юстиції України і центри зайнятості...


Статья 157. Надання допомоги особам, звільненим з місць відбування покарання 

1. Особи, які звільнені від відбування покарання, забезпечуються безплатним проїздом до місця проживання або роботи в межах України. 

2. У разі відсутності необхідного за сезоном...


Статья 158. Встановлення адміністративного нагляду за особами, звільненими з місць позбавлення волі 

Адміністративний нагляд встановлюється щодо осіб, зазначених у статті 3 Закону України "Про адміністративний нагляд за особами, звільненими з місць позбавлення волі" ( 264/94-ВР ), за...


Статья 159. Виконання постанови судді про встановлення та припинення адміністративного нагляду 

1. Постанова судді про встановлення або припинення адміністративного нагляду у випадках, передбачених пунктами "б" і "г" статті 3 Закону України "Про адміністративний нагляд за особами,...


Статья 163. Органи, що здійснюють контроль за поведінкою осіб, звільнених від відбування покарання з випробуванням 

1. Контроль за поведінкою осіб, звільнених від відбування покарання з випробуванням, протягом іспитового строку здійснюється кримінально-виконавчою інспекцією за місцем проживання засудженого,...


Статья 164. Порядок здійснення контролю за поведінкою осіб, звільнених від відбування покарання з випробуванням 

1. Кримінально-виконавча інспекція веде персональний облік засуджених протягом іспитового строку, спільно з органами внутрішніх справ та відповідними громадськими формуваннями проводить...


Статья 165. Обчислення іспитового строку 

1. Іспитовий строк обчислюється з моменту проголошення вироку суду. 

2. Після закінчення іспитового строку засуджений, який виконав покладені на нього обов'язки та не вчинив...


Статья 166. Відповідальність осіб, звільнених від відбування покарання з випробуванням 

1. У разі ухилення засудженого, звільненого від відбування покарання з випробуванням, від виконання обов'язків, які покладені на нього судом, або порушення громадського порядку, за яке його...