Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 1

Warning: session_start(): Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 15

Warning: session_start(): Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 15

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 16

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 17
 Закон України Основи законодавства України про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від 14.01.1998 № 16/98-ВР ЗУ Основи законодавства України про загальнообов'язкове державне соціальне страхування - Закони України 2014

Основи законодавства України про загальнообов'язкове державне соціальне страхуванняСтатья 1. Поняття загальнообов'язкового державного соціального страхування 

Загальнообов'язкове державне соціальне страхування - це система прав, обов'язків і гарантій, яка передбачає надання соціального захисту, що включає матеріальне забезпечення громадян у разі...


Статья 2. Законодавство України про загальнообов'язкове державне соціальне страхування та його завдання 

Законодавство України про загальнообов'язкове державне соціальне страхування складається з цих Основ та прийнятих відповідно до них законів, інших нормативно-правових актів, що регулюють...


Статья 3. Право громадян на забезпечення за загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням 

Право на забезпечення за загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням згідно з цими Основами мають застраховані громадяни України, іноземні громадяни, особи без громадянства та члени...


Статья 4. Види загальнообов'язкового державного соціального страхування 

Залежно від страхового випадку є такі види загальнообов'язкового державного соціального страхування:

пенсійне страхування;

страхування у зв'язку з тимчасовою втратою...


Статья 5. Принципи загальнообов'язкового державного соціального страхування 

Загальнообов'язкове державне соціальне страхування громадян України здійснюється за принципами: 

законодавчого визначення умов і порядку здійснення загальнообов'язкового...


Статья 6. Суб'єкти та об'єкти загальнообов'язкового державного соціального страхування 

Суб'єктами загальнообов'язкового державного соціального страхування є застраховані громадяни, а в окремих випадках - члени їх сімей та інші особи, страхувальники і страховики. 

...


Статья 7. Особи, які підлягають загальнообов'язковому державному соціальному страхуванню 

Загальнообов'язковому державному соціальному страхуванню підлягають:

1) особи, які працюють на умовах трудового договору (контракту):

а) на підприємствах, в організаціях,...


Статья 8. Свідоцтво про загальнообов'язкове державне соціальне страхування 

Особи, які підлягають загальнообов'язковому державному соціальному страхуванню, одержують свідоцтво про загальнообов'язкове державне соціальне страхування, яке є єдиним для всіх видів...


Статья 9. Страховий стаж 

Страховий стаж - це період (строк), протягом якого особа підлягає загальнообов'язковому державному соціальному страхуванню та сплачуються внески (нею, роботодавцем) на страхування, якщо інше...


Статья 10. Роботодавець 

Роботодавцем відповідно до цих Основ вважається: 

власник підприємства, установи, організації або уповноважений ним орган незалежно від форм власності, виду діяльності та...


Статья 11. Страховий ризик і страховий випадок 

Страховий ризик - обставини, внаслідок яких громадяни та/або члени їх сімей можуть втратити тимчасово або назавжди засоби до існування і потребують матеріальної підтримки або соціальних послуг...


Статья 12. Вирішення спорів 

Спори, що виникають із правовідносин за загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням, вирішуються в судовому порядку, якщо законом не встановлено досудовий порядок їх...


Статья 13. Інформація про загальнообов'язкове державне соціальне страхування 

Інформація у сфері загальнообов'язкового державного соціального страхування використовується з дотриманням вимог, передбачених законодавством про інформацію. 

Забороняється...


Статья 14. Страхові фонди 

Страхові фонди є органами, які здійснюють керівництво та управління окремими видами загальнообов'язкового державного соціального страхування, провадять акумуляцію страхових внесків, контроль...


Статья 15. Управління страховими фондами 

Управління страховими фондами здійснюється на паритетній основі державою та представниками суб'єктів соціального страхування.

Порядок призначення, обрання (делегування) представників...


Статья 16. Повноваження та функції Наглядової ради 

Нагляд за діяльністю цільових фондів загальнообов'язкового державного соціального страхування здійснює Наглядова рада. 

Наглядова рада здійснює контроль за виконанням статутних...


Статья 17. Нагляд у сфері загальнообов'язкового державного соціального страхування 

Державний нагляд у сфері загальнообов'язкового державного соціального страхування здійснює уповноважений Президентом України центральний орган виконавчої влади (далі - центральний орган...


Статья 18. Обсяг нагляду 

Контроль за дотриманням страхувальниками та страховиками законів України про загальнообов'язкове державне соціальне страхування, інших нормативно-правових актів, виданих відповідно до них,...


Статья 19. Засоби нагляду 

Якщо страховиком прийнято рішення з порушенням страхового законодавства або страхувальник не виконує вимог цього законодавства, центральний орган виконавчої влади вказує на допущені порушення...


Статья 20. Джерела коштів 

Основними джерелами коштів загальнообов'язкового державного соціального страхування відповідно до цих Основ є внески роботодавців і застрахованих осіб. Бюджетні та інші джерела коштів,...


Статья 21. Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування та визначення його розміру 

Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування - це консолідований страховий внесок на пенсійне страхування, страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та...


Статья 22. Порядок здійснення платежів і резервування коштів на загальнообов'язкове державне соціальне страхування 

Порядок здійснення платежів, строки сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування визначаються Законом України "Про збір та облік єдиного внеску на...


Статья 22-1. Здійснення закупівлі товарів, робіт і послуг за кошти загальнообов'язкового державного соціального страхування 

Закупівля товарів, робіт і послуг за кошти загальнообов'язкового державного соціального страхування здійснюється відповідно до вимог та процедур, визначених Законом України "Про здійснення...


Статья 23. Нормативне забезпечення 

Страховики з дотриманням вимог законодавства розробляють нормативно-правові акти щодо порядку складання і виконання бюджету, здійснення платежів, проведення бухгалтерського обліку і звітності...


Статья 24. Звіти про діяльність 

Страховики складають звіти про результати своєї діяльності, подають їх центральному органу виконавчої влади та оприлюднюють у засобах масової інформації.

{ Частина перша статті 24 в...


Статья 25. Види соціальних послуг та матеріального забезпечення за загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням 

За загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням надаються такі види соціальних послуг та матеріального забезпечення:

1) пенсійне страхування:

пенсії за віком, по...


Статья 26. Характеристика страхових випадків та умови надання соціальних послуг і матеріального забезпечення особам за загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням 

До страхових випадків, з настанням яких надаються матеріальне забезпечення та соціальні послуги, належать:

тимчасова непрацездатність;

вагітність і пологи; { Абзац третій...


Статья 27. Підстави припинення виплат і надання соціальних послуг за загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням 

Виплати та надання соціальних послуг, на які має право застрахована особа за загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням, може бути припинено:

а) якщо виплати призначено на...


Статья 28. Відповідальність страхувальників, а також осіб, які надають соціальні послуги 

Роботодавці несуть відповідальність за шкоду, заподіяну застрахованим особам або страховикам внаслідок невиконання або неналежного виконання своїх обов'язків із загальнообов'язкового...


Статья 29. Відповідальність страховиків за невиконання або неналежне виконання умов страхування 

Страховики несуть відповідальність відповідно до законодавства за шкоду, заподіяну застрахованим особам внаслідок несвоєчасного або неповного надання матеріального забезпечення та соціальних...


Статья 30. Обов'язки застрахованих осіб із загальнообов'язкового державного соціального страхування 

Застраховані особи зобов'язані у повному обсязі та у встановлені законодавством України про загальнообов'язкове державне соціальне страхування строки сплачувати внески страховикам, повідомляти...


Статья 31. Строки введення загальнообов'язкового державного соціального страхування в Україні 

Строки введення загальнообов'язкового державного соціального страхування в Україні, яке забезпечить досягнення гарантій, передбачених Конституцією України ( 254к/96-ВР ), визначаються в...


Статья 32. Набрання чинності цими Основами 

Ці Основи набирають чинності з дня їх опублікування.  

Президент України Л.КУЧМА м. Київ, 14 січня 1998 року N 16/98-ВР...