Про адміністративний нагляд за особами, звільненими з місць позбавлення воліСтатья 1. Поняття адміністративного нагляду 

Адміністративний нагляд - це система тимчасових примусових профілактичних заходів спостереження і контролю за поведінкою окремих осіб, звільнених з місць позбавлення волі, що здійснюються...


Статья 2. Завдання адміністративного нагляду 

Адміністративний нагляд встановлюється з метою запобігання вчиненню злочинів окремими особами, звільненими з місць позбавлення волі, і здійснення виховного впливу на них. 


Статья 3. Особи, щодо яких встановлюється адміністративний нагляд 

Адміністративний нагляд встановлюється щодо повнолітніх осіб: 

( Пункт "а" статті 3 виключено на підставі Закону N 1105-IV ( 1105-15 ) від 10.07.2003 ) 

б) засуджених...


Статья 4. Підстави для встановлення адміністративного нагляду 

Підставами для встановлення адміністративного нагляду є: 

а) вирок суду, що набрав законної сили, - щодо осіб, зазначених у пункті "г" статті 3 цього Закону; ( Пункт "а" статті 4...


Статья 5. Порядок встановлення адміністративного нагляду 

Адміністративний нагляд встановлюється:

щодо осіб, зазначених у пунктах "б" і "г" статті 3 цього Закону, - в судовому засіданні одноособово суддею районного, районного у місті,...


Статья 6. Термін адміністративного нагляду 

Адміністративний нагляд встановлюється у визначеному статтею 5 цього Закону порядку терміном від одного року до двох років і не може перевищувати термінів, передбачених законом для погашення...


Статья 7. Порядок здійснення адміністративного нагляду 

Адміністративний нагляд здійснюється міліцією. Осіб, щодо яких встановлено адміністративний нагляд, беруть на облік, фотографують, а у разі необхідності у них беруть відбитки пальців....


Статья 8. Порядок припинення адміністративного нагляду 

Адміністративний нагляд припиняється постановою судді за поданням начальника органу внутрішніх справ:

а) у разі погашення або зняття судимості з особи, яка перебуває під...


Статья 9. Обов'язки піднаглядних 

Особи, щодо яких встановлено адміністративний нагляд, зобов'язані вести законопослушний спосіб життя, не порушувати громадський порядок і додержувати таких правил:

а) прибути у...


Статья 10. Обмеження дій піднаглядних 

До осіб, щодо яких встановлено адміністративний нагляд, за постановою суду можуть бути застосовані частково або у повному обсязі такі обмеження: ( Абзац перший частини першої статті 10 із...


Статья 11. Відповідальність за порушення правил адміністративного нагляду 

У разі злісного порушення правил адміністративного нагляду, передбачених статтями 9 і 10 цього Закону, особи, щодо яких встановлено адміністративний нагляд, притягаються до відповідальності...


Статья 12. Відповідальність за порушення законодавства про адміністративний нагляд посадовими особами 

Посадові особи, винні у порушенні законодавства України про адміністративний нагляд, притягаються до відповідальності згідно з чинним законодавством. 


Статья 13. Контроль за здійсненням адміністративного нагляду 

Контроль за здійсненням адміністративного нагляду покладається на Міністерство внутрішніх справ України, Головне управління Міністерства внутрішніх справ України в Криму, управління внутрішніх...