Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 1

Warning: session_start(): Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 15

Warning: session_start(): Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 15

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 16

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 17
 Закон України Про акредитацію органів з оцінки відповідності від 17.05.2001 № 2407-III ЗУ Про акредитацію органів з оцінки відповідності - Закони України 2014

Про акредитацію органів з оцінки відповідностіСтатья 1. Основні терміни та їх визначення 

У цьому Законі терміни вживаються у такому значенні: 

акредитація органів з оцінки відповідності (далі - акредитація) - засвідчення національним органом України з акредитації...


Статья 2. Сфера дії Закону 

Цей Закон регулює відносини, пов'язані з акредитацією національним органом України з акредитації органів з оцінки відповідності, у тому числі іноземних органів з оцінки відповідності, та...


Статья 3. Законодавство України у сфері акредитації 

Законодавство України у сфері акредитації складається з цього Закону та інших нормативно-правових актів, що регулюють відносини у цій сфері. 


Статья 4. Мета акредитації 

Метою акредитації є: 

забезпечення єдиної технічної політики у сфері оцінки відповідності; 

забезпечення довіри споживачів до діяльності з оцінки...


Статья 5. Основні принципи діяльності з акредитації 

Діяльність з акредитації базується на таких основних принципах: 

забезпечення рівності прав, законних інтересів усіх заінтересованих сторін; 

загальнодоступності та...


Статья 6. Національний орган України з акредитації 

Акредитація здійснюється національним органом України з акредитації. 

Національний орган України з акредитації є державною організацією, яка утворюється центральним органом...


Статья 6-1. Вимоги до національного органу України з акредитації 

Національний орган України з акредитації повинен бути незалежним від органів з оцінки відповідності, акредитацію яких він здійснює, і від будь-якого комерційного тиску та запобігати виникненню...


Статья 6-2. Обмеження діяльності національного органу України з акредитації 

Національному органу України з акредитації забороняється: 

провадити або пропонувати діяльність (у тому числі послуги), яку провадять (надають) органи з оцінки...


Статья 6-3. Призначення на посаду та звільнення з посади керівника національного органу України з акредитації 

Національний орган України з акредитації очолює керівник, який призначається на посаду і звільняється з посади центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики...


Статья 7. Рада з акредитації 

Рада є дорадчо-наглядовим органом національного органу України з акредитації. Рада з акредитації формується на паритетних засадах з: 

представників центральних органів виконавчої...


Статья 8. Технічні комітети з акредитації 

Технічні комітети з акредитації створюються національним органом України з акредитації. 

Основними функціями технічних комітетів з акредитації є: 

розроблення...


Статья 9. Комісія з апеляцій 

Орган з оцінки відповідності може оскаржити рішення, дії та бездіяльність національного органу України з акредитації, пов'язані з акредитацією відповідного органу з оцінки відповідності,...


Статья 10. Особи, які можуть бути акредитовані чи компетентність яких може бути засвідчена національним органом України з акредитації

{ Назва статті 10 в редакції Закону N 4224-VI ( 4224-17 ) від 22.12.2011 } 

Національний орган України з акредитації може акредитувати органи з оцінки відповідності, а саме: {...


Статья 11. Порядок проведення акредитації  

{ Частину першу статті 11 виключено на підставі Закону N 4224-VI ( 4224-17 ) від 22.12.2011 }  

Основними етапами здійснення акредитації є: { Абзац перший частини другої статті 11...


Статья 12. Обов'язки акредитованих органів з оцінки відповідності 

Акредитовані органи з оцінки відповідності повинні: 

дотримуватися вимог нормативно-правових актів та стандартів з питань акредитації, на відповідність яким вони акредитовані; {...


Статья 13. Відповідальність за порушення законодавства України у сфері акредитації 

Особи, винні у порушенні законодавства України у сфері акредитації, несуть відповідальність згідно з законами України. 

Розділ III 

ФІНАНСОВА ДІЯЛЬНІСТЬ У СФЕРІ...


Статья 14. Джерела та напрями фінансування діяльності з акредитації

{ Назва статті 14 із змінами, внесеними згідно із Законом N 4224-VI ( 4224-17 ) від 22.12.2011 } 

Джерелами фінансування діяльності з акредитації є: { Абзац перший частини першої...


Статья 15. Оплата робіт з акредитації та моніторингу 

Розміри та порядок оплати робіт з акредитації та моніторингу встановлюються національним органом України з акредитації відповідно до методики визначення вартості таких робіт ( z1589-12 ), яка...


Статья 16. Міжнародні договори 

Якщо міжнародним договором, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України, встановлено інші норми, ніж ті, що передбачені цим Законом, то застосовуються норми міжнародного...


Статья 17. Міжнародне співробітництво у сфері акредитації 

З метою забезпечення міжнародного співробітництва у сфері акредитації національний орган України з акредитації: 

представляє та бере участь від України у міжнародних, європейських...