Статья 7. Закона України Про акредитацію органів з оцінки відповідності
Рада з акредитації Рада є дорадчо-наглядовим органом національного органу України з акредитації. Рада з акредитації формується на паритетних засадах з: 

представників центральних органів виконавчої влади; 

представників акредитованих органів з оцінки відповідності; 

представників наукових установ, союзів (спілок, асоціацій) суб'єктів господарювання, громадських організацій. { Абзац четвертий частини першої статті 7 в редакції Закону N 4224-VI ( 4224-17 ) від 22.12.2011 } 

Основними функціями Ради з акредитації є: 

розроблення рекомендацій щодо формування політики в сфері акредитації та нагляд за її проведенням; 

нагляд за здійсненням акредитації відповідно до принципів, норм та вимог, встановлених цим Законом, іншими нормативно-правовими актами, стандартами та іншими документами з питань акредитації; { Абзац третій частини другої статті 7 із змінами, внесеними згідно із Законом N 4224-VI ( 4224-17 ) від 22.12.2011 } 

надання рекомендацій щодо порядку здійснення акредитації та проведення моніторингу, щодо розгляду апеляцій і визначення розмірів оплати робіт з акредитації та моніторингу; { Абзац четвертий частини другої статті 7 в редакції Закону N 4224-VI ( 4224-17 ) від 22.12.2011 } 

погодження кваліфікаційних вимог, порядку та правил атестації персоналу з акредитації, складу атестаційної комісії персоналу з акредитації; { Абзац п'ятий частини другої статті 7 із змінами, внесеними згідно із Законом N 4224-VI ( 4224-17 ) від 22.12.2011 } 

затвердження та увільнення членів комісії з апеляцій; 

погодження положення про комісію з апеляцій та змін до нього; 

підготовка пропозицій стосовно нагляду за здійсненням акредитації та організаційно-фінансовою діяльністю національного органу України з акредитації; { Абзац восьмий частини другої статті 7 із змінами, внесеними згідно із Законом N 4224-VI ( 4224-17 ) від 22.12.2011 } 

прийняття рекомендацій щодо укладення договорів про співробітництво та взаємне визнання акредитації органів з оцінки відповідності; { Абзац дев'ятий частини другої статті 7 із змінами, внесеними згідно із Законом N 4224-VI ( 4224-17 ) від 22.12.2011 } 

розгляд щорічного звіту про діяльність національного органу України з акредитації та надання висновку щодо звіту. { Абзац десятий частини другої статті 7 із змінами, внесеними згідно із Законом N 4224-VI ( 4224-17 ) від 22.12.2011 } 

Положення про Раду з акредитації та її склад затверджує центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері економічного розвитку. 

Другие статьи закона