Статья 11. Закона України Про альтернативні види палива
Стандартизація Метою стандартизації у сфері альтернативних видів палива є встановлення комплексу норм, правил, вимог, показників щодо технології виробництва (видобутку) та споживання цих видів палива, їх якості, екологічної безпеки, безпеки для здоров'я і праці людей. 

Стандарти, якими встановлюються вимоги щодо якості альтернативних видів палива, повинні забезпечувати ефективне та економічне використання енергетичного потенціалу палива. 

Показники споживчої якості кожного альтернативного виду палива встановлюються у відповідних стандартах. 

Ці показники мають бути основою для всіх розрахунків щодо альтернативних видів палива (обсяги виробництва та реалізації, техніко-економічні, комерційні та інші показники). 

Нормативи екологічної безпеки альтернативних видів палива та показники щодо безпеки для здоров'я і праці людей повинні перебувати в межах, встановлених законодавством для традиційних видів палива. 

Другие статьи закона

Статья 2. Основні принципи державної політики у сфері альтернативних видів палива 

Статья 3. Ознаки альтернативних видів палива 

Статья 4. Альтернативні види рідкого палива 

Статья 5. Альтернативні види газового палива 

Статья 5-1. Альтернативні види твердого палива 

Статья 6. Порядок визначення палива альтернативним 

Статья 7. Технічні засоби, що працюють на альтернативних видах палива, та порядок підтвердження здатності технічного засобу працювати на альтернативних видах палива 

Статья 8. Особливості відносин у сфері виробництва та використання біологічних видів палива 

Статья 9. Організаційно-економічні заходи щодо стимулювання виробництва (видобутку) та споживання альтернативних видів палива 

Статья 10. Фінансування заходів щодо стимулювання виробництва (видобутку) та споживання альтернативних видів палива