Статья 4. Закона України Про альтернативні види палива
Альтернативні види рідкого палива До альтернативних видів рідкого палива належать: 

горючі рідини, одержані під час переробки твердих видів палива (вугілля, торфу, сланців); 

спирти (біоетанол, біобутанол) та отримані на їх основі синтетичні продукти, що можуть використовуватись як паливо або компоненти палива (добавки на основі біоетанолу та біобутанолу), олії, інші види рідкого палива з біомаси (у тому числі біодизель); { Абзац третій статті 4 в редакції Закону N 1391-VI ( 1391-17 ) від 21.05.2009 } 

горючі рідини, одержані з промислових відходів, у тому числі газових викидів, стічних вод, виливів та інших відходів промислового виробництва; 

паливо, одержане з нафти і газового конденсату нафтових, газових та газоконденсатних родовищ непромислового значення та вичерпаних родовищ, з важких сортів нафти та природних бітумів, якщо це паливо не належить до традиційного виду. 

Другие статьи закона