Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 1

Warning: session_start(): Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 15

Warning: session_start(): Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 15

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 16

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 17
 Закон України Про альтернативну (невійськову) службу від 12.12.1991 № 1975-XII ЗУ Про альтернативну (невійськову) службу - Закони України 2014

Про альтернативну (невійськову) службуСтатья 1. Альтернативна служба є службою, яка запроваджується замість проходження строкової військової служби і має на меті виконання обов'язку перед суспільством. 

В умовах воєнного або надзвичайного стану можуть встановлюватися окремі обмеження права громадян на проходження альтернативної служби із зазначенням строку дії цих обмежень. 


Статья 2. Право на альтернативну службу мають громадяни України, якщо виконання військового обов'язку суперечить їхнім релігійним переконанням і ці громадяни належать до діючих згідно з законодавством України релігійних організацій, віровчення яких не допускає користування зброєю. 


Статья 3. Громадянин України, який проходить альтернативну службу, користується всіма соціально-економічними, політичними та особистими правами і свободами, за винятками, визначеними цим та іншими законами України, відповідно до Конституції України, і виконує всі обов'язки громадянина України. 

За громадянином, який проходить альтернативну службу, зберігаються право на житлову площу, яку він займав до направлення на службу, черговість на одержання житла за місцем проживання і роботи,...


Статья 4. На альтернативну службу направляються громадяни, які підлягають призову на строкову військову службу і особисто заявили про неможливість її проходження як такої, що суперечить їхнім релігійним переконанням, документально або іншим чином підтвердили істинність переконань та стосовно яких прийнято відповідні рішення. 

Не підлягають направленню на альтернативну службу громадяни: 

звільнені відповідно до законодавства від призову на строкову військову службу; 

яким відповідно до законодавства...


Статья 5. Альтернативну службу громадяни проходять на підприємствах, в установах, організаціях, що перебувають у державній, комунальній власності або переважна частка у статутному фонді яких є в державній або комунальній власності, діяльність яких у першу чергу пов'язана із соціальним захистом населення, охороною здоров'я, захистом довкілля, будівництвом, житлово-комунальним та сільським господарством, а також у патронажній службі в організаціях Товариства Червоного Хреста України. 

Види діяльності, якими можуть займатися громадяни, які проходять альтернативну службу, визначаються Кабінетом Міністрів України.

{ Стаття 5 із змінами, внесеними згідно із Законом N...


Статья 6. Строк альтернативної служби у півтора раза перевищує строк військової служби, встановлений для солдатів і сержантів, які проходять строкову військову службу в Збройних Силах України та інших утворених відповідно до законів України військових формуваннях. Для осіб, які мають вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем підготовки спеціаліста або магістра, строк альтернативної служби у півтора раза перевищує строк військової служби, встановлений для осіб, які мають відповідний освітньо-кваліфікаційний рівень.

{ Частина перша статті 6 в редакції Закону N 1720-IV ( 1720-15 ) від 18.05.2004 } 

Час перебування громадянина на альтернативній службі зараховується до його страхового стажу. Цей час...


Статья 7. Для вирішення питань проходження альтернативної служби Кабінетом Міністрів України та місцевими державними адміністраціями можуть утворюватися відповідні допоміжні органи у справах альтернативної служби.

{ Стаття 7 в редакції Закону N 5462-VI ( 5462-17 ) від 16.10.2012 } 


Статья 8. Громадянин, направлений на альтернативну службу, не має права: 

ухилятися від проходження альтернативної служби; 

брати участь у страйках; 

займатися підприємницькою діяльністю; 

навчатися в закладах освіти, крім середніх або вищих...


Статья 9. Для вирішення питання про направлення на альтернативну службу громадяни, зазначені у статті 2 цього Закону, після взяття на військовий облік, але не пізніше ніж за два календарні місяці до початку встановленого законодавством періоду проведення призову на строкову військову службу, особисто подають до відповідного структурного підрозділу місцевої державної адміністрації за місцем проживання мотивовану письмову заяву. 

У разі призову на військові збори громадян, які після проходження строкової військової служби набули релігійних переконань і належать до діючих згідно із законодавством України релігійних...


Статья 10. Відповідний структурний підрозділ місцевої державної адміністрації зобов'язаний прийняти заяву про направлення на альтернативну службу або про звільнення від призову на військові збори та у письмовій формі повідомити громадянина про дату його явки на засідання відповідного структурного підрозділу місцевої державної адміністрації.

{ Стаття 10 із змінами, внесеними згідно із Законом N 5462-VI ( 5462-17 ) від 16.10.2012 } 


Статья 11. Заява про направлення на альтернативну службу розглядається відповідним структурним підрозділом місцевої державної адміністрації протягом календарного місяця після її надходження в присутності громадянина, а заява про звільнення від призову на військові збори - протягом чотирнадцяти календарних днів.

{ Частина перша статті 11 в редакції Закону N 5462-VI ( 5462-17 ) від 16.10.2012 } 

Для явки за викликом до відповідного структурного підрозділу місцевої державної адміністрації...


Статья 12. Рішення про направлення громадянина на альтернативну службу або звільнення від призову на військові збори приймається місцевою державною адміністрацією у разі встановлення істинності релігійних переконань і видається заявникові.

{ Частина перша статті 12 із змінами, внесеними згідно із Законом N 5462-VI ( 5462-17 ) від 16.10.2012 } 

Направлення для проходження альтернативної служби видається громадянину після...


Статья 13. Громадяни проходять альтернативну службу відповідно до цього Закону, Положення про порядок проходження альтернативної служби, яке затверджується Кабінетом Міністрів України, та інших нормативно-правових актів України. 

Громадяни проходять альтернативну службу переважно в межах населеного пункту за місцем проживання або у місцевості, звідки вони мають можливість щоденно повертатися до місця...


Статья 14. Власник підприємства, установи, організації або уповноважений ним орган зобов'язаний забезпечити громадянина зазначеною у направленні для проходження альтернативної служби роботою і протягом п'яти календарних днів повідомити про це відповідний структурний підрозділ місцевої державної адміністрації.

{ Стаття 14 із змінами, внесеними згідно із Законом N 5462-VI ( 5462-17 ) від 16.10.2012 } 


Статья 15. Трудові відносини між громадянином, який проходить альтернативну службу, та підприємством, установою, організацією здійснюються на підставі письмового строкового трудового договору і регулюються законодавством про працю, за винятками, передбаченими цим Законом. 

Громадянин, який проходить альтернативну службу, не може призначатися на посади, що передбачають виконання функцій представників органів виконавчої влади або органів місцевого самоврядування,...


Статья 16. Строк альтернативної служби починається з дня початку роботи на підприємстві, в установі, організації, визначеного наказом про прийняття на роботу.

{ Частина перша статті 16 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1720-IV ( 1720-15 ) від 18.05.2004 } 

У разі направлення громадянина для проходження альтернативної служби не за...


Статья 17. Професійна підготовка та перепідготовка громадян здійснюються в індивідуальному порядку безпосередньо на підприємстві, в установі, організації, де вони проходять альтернативну службу. 


Статья 18. Під час проходження альтернативної служби громадянин має право звернутися до відповідного структурного підрозділу місцевої державної адміністрації з мотивованою заявою щодо зміни місця проходження служби, а також дострокового звільнення з неї на підставах, передбачених цим Законом.

{ Частина перша статті 18 із змінами, внесеними згідно із Законом N 5462-VI ( 5462-17 ) від 16.10.2012 } 

У разі самовільного припинення або систематичного невиконання без поважних...


Статья 19. У разі ліквідації, реорганізації або перепрофілювання підприємства, установи, організації, де громадянин проходить альтернативну службу, власник підприємства, установи, організації або уповноважений ним орган зобов'язаний повідомити відповідний структурний підрозділ місцевої державної адміністрації не пізніше ніж за два календарні місяці про дострокове розірвання трудового договору, а в разі виникнення потреби в наданні відпустки з ініціативи адміністрації або скороченні тривалості робочого часу - протягом п'яти календарних днів.

{ Стаття 19 із змінами, внесеними згідно із Законами N 1720-IV ( 1720-15 ) від 18.05.2004, N 5462-VI ( 5462-17 ) від 16.10.2012 } 

Розділ IV 

ПРИПИНЕННЯ АЛЬТЕРНАТИВНОЇ СЛУЖБИ 


Статья 20. Альтернативна служба припиняється у разі закінчення строку її проходження або достроково за рішенням місцевої державної адміністрації. 

Рішення місцевої державної адміністрації щодо дострокового припинення альтернативної служби є обов'язковим як для власника підприємства, установи, організації або уповноваженого ним органу, так...


Статья 21. Альтернативна служба достроково припиняється у разі: 

призову громадянина на строкову військову службу за власним бажанням; 

визнання громадянина непридатним за станом здоров'я для подальшого проходження військової служби на підставі...


Статья 22. У разі призову громадянина на строкову військову службу у зв'язку з ухиленням від проходження альтернативної служби строк альтернативної служби до строку військової служби не зараховується. 

У разі, коли громадянина призвано на строкову військову службу за його власним бажанням, строк альтернативної служби зараховується до строку військової служби із розрахунку півтора місяці...


Статья 23. Громадянин після звільнення з альтернативної служби протягом п'яти календарних днів зобов'язаний стати на облік у військовому комісаріаті за місцем проживання. У такий же строк громадянин стає на облік і у разі зміни місця проживання.

{ Стаття 23 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1720-IV ( 1720-15 ) від 18.05.2004 } 


Статья 24. Громадяни, які пройшли альтернативну службу, на військові збори не призиваються. У разі необхідності зазначені громадяни та громадяни, які за релігійними переконаннями звільнені місцевою державною адміністрацією від призову на військові збори, можуть бути направлені для ліквідації наслідків аварії, катастрофи чи стихійного лиха не більше ніж три рази (щоразу на строк до шести календарних місяців) у межах віку, встановленого для проходження військової служби в запасі. Питання трудових відносин за основним місцем роботи у таких випадках регулюються законодавством про військовий обов'язок і військову службу.

{ Стаття 24 із змінами, внесеними згідно із Законом N 5462-VI ( 5462-17 ) від 16.10.2012 } 


Статья 25. Рішення місцевої державної адміністрації можуть бути оскаржені в установленому законом порядку.

{ Стаття 25 в редакції Закону N 5462-VI ( 5462-17 ) від 16.10.2012 } 

Розділ V 

КОНТРОЛЬ ЗА ПРОХОДЖЕННЯМ ГРОМАДЯНАМИ АЛЬТЕРНАТИВНОЇ СЛУЖБИ 


Статья 26. Контроль за організацією альтернативної служби здійснюється місцевими державними адміністраціями.

{ Стаття 26 із змінами, внесеними згідно із Законом N 5462-VI ( 5462-17 ) від 16.10.2012 } 


Статья 27. Контроль за додержанням власниками підприємств, установ та організацій або уповноваженими ними органами законодавства про працю під час проходження громадянами України альтернативної служби здійснюється центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю.

{ Стаття 27 із змінами, внесеними згідно із Законом N 5462-VI ( 5462-17 ) від 16.10.2012 } 

{ Закон доповнено розділом V згідно із Законом N 1720-IV ( 1720-15 ) від 18.05.2004 }...