Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 1

Warning: session_start(): Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 15

Warning: session_start(): Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 15

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 16

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 17
 Закон України Про Антимонопольний комітет України від 26.11.1993 № 3659-XII ЗУ Про Антимонопольний комітет України - Закони України 2014

Про Антимонопольний комітет УкраїниСтатья 1. Антимонопольний комітет України 

Антимонопольний комітет України є державним органом із спеціальним статусом, метою діяльності якого є забезпечення державного захисту конкуренції у підприємницькій діяльності та у сфері...


Статья 2. Підконтрольність, підзвітність та відкритість діяльності Антимонопольного комітету України

{ Назва статті 2 в редакції Закону N 1170-VII ( 1170-18 ) від 27.03.2014 } 

Антимонопольний комітет України підконтрольний Президенту України та підзвітний Верховній Раді...


Статья 3. Завдання Антимонопольного комітету України 

Основним завданням Антимонопольного комітету України є участь у формуванні та реалізації конкурентної політики в частині: 

1) здійснення державного контролю за дотриманням...


Статья 4. Основні принципи діяльності Антимонопольного комітету України 

Антимонопольний комітет України будує свою діяльність на принципах:

- законності;

- гласності;

- захисту конкуренції на засадах рівності фізичних та юридичних осіб...


Статья 5. Законодавство про Антимонопольний комітет України 

Антимонопольний комітет України здійснює свою діяльність відповідно до Конституції України ( 254к/96-ВР ), законів України "Про захист економічної конкуренції" ( 2210-14 ), "Про захист від...


Статья 6. Система органів Антимонопольного комітету України 

Антимонопольний комітет України утворюється у складі Голови та восьми державних уповноважених.

{ Частина перша статті 6 в редакції Закону N 4287-VI ( 4287-17 ) від 23.12.2011...


Статья 7. Повноваження Антимонопольного комітету України 

У сфері здійснення контролю за дотриманням законодавства про захист економічної конкуренції Антимонопольний комітет України має такі повноваження: 

1) розглядати заяви і справи...


Статья 9. Голова Антимонопольного комітету України 

Голова Антимонопольного комітету України призначається на посаду та звільняється з посади Президентом України за згодою Верховної Ради України. 

Строк повноважень Голови...


Статья 10. Заступники Голови Антимонопольного комітету України 

Перший заступник і заступник Голови Антимонопольного комітету України з числа державних уповноважених призначаються на посади за поданням Прем'єр-міністра України та звільняються з посад...


Статья 11. Державні уповноважені Антимонопольного комітету України 

Державні уповноважені Антимонопольного комітету України призначаються на посади за поданням Прем'єр-міністра України, яке вноситься на підставі пропозицій Голови Антимонопольного комітету...


Статья 12. Територіальні відділення Антимонопольного комітету України 

Для реалізації завдань, покладених на Антимонопольний комітет України, в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві і Севастополі утворюються територіальні відділення Антимонопольного...


Статья 12-1. Порядок утворення і діяльності колегіальних органів Антимонопольного комітету України 

Постійно діючі адміністративні колегії Антимонопольного комітету України утворюються Антимонопольним комітетом України з числа державних уповноважених Антимонопольного комітету України у...


Статья 13. Виключна компетенція Антимонопольного комітету України як вищого колегіального органу 

Виключно до компетенції Антимонопольного комітету України належать: 

1) надання дозволу або заборона узгоджених дій відповідно до частин першої та другої статті 10 Закону України...


Статья 14. Компетенція адміністративних колегій Антимонопольного комітету України та адміністративних колегій територіального відділення Антимонопольного комітету України 

Постійно діюча адміністративна колегія Антимонопольного комітету України має такі повноваження: 

1) розглядати заяви і справи про порушення законодавства про захист економічної...


Статья 15. Апарат Антимонопольного комітету України, його територіальних відділень 

Апарат Антимонопольного комітету України, його територіальних відділень здійснює роботу із забезпечення діяльності Антимонопольного комітету України та його органів, територіальних відділень...


Статья 16. Компетенція державного уповноваженого Антимонопольного комітету України 

Державний уповноважений Антимонопольного комітету України має такі повноваження: 

1) розглядати заяви і справи про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, про...


Статья 17. Компетенція голови територіального відділення Антимонопольного комітету України 

Голова територіального відділення Антимонопольного комітету України має такі повноваження: 

1) проводити, організовувати розслідування за заявами про порушення законодавства про...


Статья 18. Дисциплінарна відповідальність та звільнення з посад першого заступника, заступника Голови Антимонопольного комітету України, державного уповноваженого

{ Назва статті 18 із змінами, внесеними згідно із Законом N 4287-VI ( 4287-17 ) від 23.12.2011 } 

Перший заступник, заступник Голови Антимонопольного комітету України, державний...


Статья 19. Гарантії здійснення повноважень Антимонопольного комітету України 

Під час розгляду заяв і справ про узгоджені дії, концентрацію, про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, в тому числі під час проведення розслідування, дослідження,...


Статья 20. Відносини Антимонопольного комітету України з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, органами адміністративно-господарського управління та контролю, засобами масової інформації та громадськими організаціями 

Органи влади, органи місцевого самоврядування беруть участь у розробленні та реалізації конкурентної політики, взаємодіють з Антимонопольним комітетом України в питаннях розвитку конкуренції,...


Статья 20-1. Відносини Антимонопольного комітету України з Верховною Радою України, Кабінетом Міністрів України 

Антимонопольний комітет України щорічно до 15 березня наступного за звітним року подає до Верховної Ради України звіт про свою діяльність. 

Верховна Рада України щорічно розглядає...


Статья 21. Повідомлення про порушення законодавства про захист економічної конкуренції 

Органи державної влади, органи місцевого самоврядування, органи адміністративно-господарського управління та контролю, їх посадові особи зобов'язані передавати Антимонопольному комітету...


Статья 22. Обов'язковість виконання розпоряджень, рішень та вимог органу Антимонопольного комітету України, голови територіального відділення Антимонопольного комітету України 

Розпорядження, рішення та вимоги органу Антимонопольного комітету України, голови територіального відділення Антимонопольного комітету України, вимоги уповноважених ними працівників...


Статья 22-1. Обов'язок надання інформації 

Суб'єкти господарювання, об'єднання, органи влади, органи місцевого самоврядування, органи адміністративно-господарського управління та контролю, інші юридичні особи, їх структурні підрозділи,...


Статья 22-2. Співробітництво Антимонопольного комітету України з компетентними органами інших держав 

Антимонопольний комітет України на підставі міжнародних договорів України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, співпрацює з компетентними органами інших держав,...


Статья 23. Процесуальні засади діяльності Антимонопольного комітету України 

Діяльність щодо виявлення, запобігання та припинення порушень законодавства про захист економічної конкуренції, в тому числі законодавства про захист від недобросовісної конкуренції,...


Статья 23-1. Слухання у справах про надання дозволу на узгоджені дії, концентрацію, про порушення законодавства про захист економічної конкуренції 

Органи Антимонопольного комітету України, які розглядають справу про надання дозволу на узгоджені дії, концентрацію, про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, в тому...


Статья 24. Надання рішень та розпоряджень органів Антимонопольного комітету України і голів його територіальних відділень 

Рішення та розпорядження, що приймаються органами Антимонопольного комітету України, головами його територіальних відділень відповідно до законодавства про захист економічної конкуренції,...


Статья 25. Звернення до суду 

З метою захисту інтересів держави, споживачів та суб'єктів господарювання Антимонопольний комітет України, територіальні відділення Антимонопольного комітету України у зв'язку з порушенням...


Статья 26. Науково-методичне та інформаційне забезпечення діяльності Антимонопольного комітету України 

( Назва статті 26 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1294-IV ( 1294-15 ) від 20.11.2003 ) 

Для підготовки рекомендацій з питань організації та діяльності Антимонопольного...


Статья 27. Структура, гранична чисельність, штатний розпис, умови оплати праці, матеріально-побутового та іншого забезпечення 

Структура, штатний розпис Антимонопольного комітету України та його територіальних відділень затверджується Головою Антимонопольного комітету України в межах видатків згідно з кошторисом...


Статья 28. Фінансування та матеріально-технічне забезпечення Антимонопольного комітету України 

Фінансування Антимонопольного комітету України та його територіальних відділень здійснюється за рахунок коштів загального та спеціального фондів державного бюджету. ( Частина перша статті 28 в...


Статья 29. Охорона особистих і майнових прав працівників Антимонопольного комітету України 

Працівники Антимонопольного комітету України при виконанні службових обов'язків є представниками державної влади. Їх особисті і майнові права охороняються законом нарівні з працівниками...


Статья 29-1. Соціальні гарантії для Голови, його заступників та державних уповноважених Антимонопольного комітету України 

Голові Антимонопольного комітету України, його заступникам та державним уповноваженим після закінчення строку їх повноважень надається попередня робота (посада), місце навчання, а у разі...


Статья 30. Посвідчення працівника Антимонопольного комітету України 

Державні уповноважені, голови територіальних відділень, відповідальні працівники Антимонопольного комітету України та його територіальних відділень мають службове посвідчення. Положення про...