Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 1

Warning: session_start(): Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 15

Warning: session_start(): Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 15

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 16

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 17
 Закон України Про архітектурну діяльність від 20.05.1999 № 687-XIV ЗУ Про архітектурну діяльність - Закони України 2014

Про архітектурну діяльністьСтатья 1. Визначення основних термінів 

У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються в такому значенні: 

архітектурна діяльність - діяльність по створенню об'єктів архітектури, яка включає творчий процес пошуку...


Статья 2. Державне сприяння архітектурній діяльності 

Держава забезпечує умови для здійснення архітектурної діяльності шляхом: 

підтримки наукових досліджень, сприяння підготовці і підвищенню кваліфікації кадрів в галузі містобудування,...


Статья 3. Законодавство про архітектурну діяльність 

Законодавство про архітектурну діяльність складається з Конституції України ( 254к/96-ВР ), законів України "Про основи містобудування" ( 2780-12 ), "Про регулювання містобудівної діяльності" (...


Статья 4. Комплекс робіт, пов'язаних із створенням об'єкта архітектури 

Для створення об'єкта архітектури виконується комплекс робіт, який включає: 

підготовку містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки у випадках і порядку, передбачених...


Статья 6. Архітектурні та містобудівні конкурси 

Архітектурні та містобудівні конкурси (місцеві, регіональні, всеукраїнські, міжнародні) проводяться для виявлення кращих архітектурно-планувальних, інженерно-технічних та економічних проектних...


Статья 7. Розроблення та затвердження проекту об'єкта архітектури 

Проект об'єкта архітектури розробляється під керівництвом або з обов'язковою участю головного архітектора проекту та/або головного інженера проекту, які мають відповідний кваліфікаційний...


Статья 8. Робоча документація для будівництва 

Робоча документація для будівництва (реконструкції, реставрації, капітального ремонту) об'єкта архітектури виконується відповідно до державних стандартів, норм і правил на підставі...


Статья 9. Будівництво об'єкта архітектури 

Будівництво (нове будівництво, реконструкція, реставрація, капітальний ремонт) об'єкта архітектури здійснюється відповідно до затвердженої проектної документації, державних стандартів, норм і...


Статья 10. Державний архітектурно-будівельний контроль та нагляд

{ Назва статті 10 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1026-V ( 1026-16 ) від 16.05.2007 } 

Для забезпечення під час забудови територій, розміщення і будівництва об'єктів...


Статья 11. Авторський та технічний нагляди 

{ Назва статті 11 в редакції Закону N 58-V ( 58-16 ) від 01.08.2006 } 

Під час будівництва об'єкта архітектури здійснюється авторський та технічний нагляд. { Частина перша статті 11 із...


Статья 13. Уповноважені органи містобудування та архітектури { Назва статті 13 із змінами, внесеними згідно із Законом N 5459-VI ( 5459-17 ) від 16.10.2012 } 

До уповноважених органів містобудування та архітектури належать: 

центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері архітектури; 

центральний...


Статья 14. Головні архітектори 

Керівники органів містобудування та архітектури, визначених абзацами п'ятим - сьомим частини першої статті 13 цього Закону, за посадою є головними архітекторами відповідних...


Статья 16. Творчі спілки архітекторів 

В Україні діє об'єднання професійних архітекторів - Національна спілка архітекторів України, а також відповідно до законодавства можуть створюватися і діяти інші творчі спілки архітекторів та...


Статья 16-1. Саморегулівні організації у сфері архітектурної діяльності 

В Україні можуть створюватися і діяти саморегулівні організації у сфері архітектурної діяльності. 

Неприбуткові добровільні об'єднання фізичних та юридичних осіб, що провадять...


Статья 17. Ліцензування та професійна атестація виконавців робіт (послуг), пов'язаних із створенням об'єктів архітектури 

Господарська діяльність, пов'язана із створенням об'єкта архітектури, підлягає ліцензуванню відповідно до законодавства. 

Порядок ліцензування господарської діяльності, пов'язаної із...


Статья 19. Проектні роботи, виконання яких не потребує наявності відповідного кваліфікаційного сертифіката 

Виконання проектних робіт по створенню об'єктів архітектури не потребує наявності у фахівців відповідного кваліфікаційного сертифіката у разі: 

здійснення фахівцями проектних робіт під...


Статья 20. Здійснення архітектурної діяльності іноземцями та особами без громадянства 

Іноземці та особи без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах, при здійсненні архітектурної діяльності користуються такими самими правами та несуть такі самі обов'язки, як...


Статья 21. Здійснення архітектурної діяльності фізичними та юридичними особами України на території іноземних держав 

Фізичні та юридичні особи України здійснюють архітектурну діяльність на території інших держав відповідно до законів та міжнародних договорів України, згода на обов'язковість яких надана...


Статья 22. Права архітектора 

Архітектор під час проектування і будівництва об'єктів архітектури має право: 

без попереднього дозволу розробляти проектні пропозиції щодо забудови будь-якої земельної ділянки для...


Статья 23. Права замовників 

Замовники на проектування і будівництво об'єктів архітектури мають право: 

обирати архітектора - розробника проекту або залучати його за результатами архітектурного чи містобудівного...


Статья 24. Права підрядників 

Підрядники на проектування і будівництво об'єкта архітектури мають право: 

обирати на свій розсуд технологію, методи і спосіб розроблення та реалізації проекту об'єкта архітектури в...


Статья 25. Права громадян та громадських організацій 

Громадяни та громадські організації, які не беруть безпосередньої участі у створенні об'єктів архітектури, мають право: 

одержувати в органах влади інформацію щодо підготовки і прийняття...


Статья 26. Обов'язки архітектора, інших проектувальників 

Архітектор, інші проектувальники, які здійснюють роботи по створенню об'єктів архітектури, зобов'язані: 

додержуватися державних стандартів, норм і правил, вимог вихідних даних на...


Статья 27. Обов'язки замовників та підрядників 

Замовники та підрядники під час створення об'єкта архітектури зобов'язані: 

доручати виконання окремих видів проектних і будівельних робіт особам, які мають відповідну ліцензію...


Статья 28. Обов'язки власників та користувачів об'єктів архітектури 

Власники та користувачі об'єктів архітектури зобов'язані: 

утримувати в належному стані будинки і споруди, а так само закріплені за ними земельні ділянки, забезпечувати поточний огляд,...


Статья 29. Об'єкти та суб'єкти авторського права в галузі архітектури 

Відносини, що виникають під час створення і використання об'єктів архітектури як об'єктів авторського права, регулюються Цивільним кодексом України ( 435-15 ), Законом України "Про авторське...


Статья 30. Майнові права на об'єкт архітектури 

Майнові права на об'єкт архітектури як об'єкт авторського права, створений у зв'язку з виконанням трудового договору, належать працівникові, який створив цей об'єкт, та юридичній або фізичній...


Статья 31. Особисті немайнові права автора (співавторів) об'єкта архітектури 

Особистими немайновими правами інтелектуальної власності автора (співавторів) об'єкта архітектури як об'єкта авторського права є відповідні права, визначені Цивільним кодексом України ( 435-15...


Статья 32. Відповідальність за порушення законодавства про архітектурну діяльність 

Порушення законодавства про архітектурну діяльність тягне за собою дисциплінарну, адміністративну, цивільно-правову або кримінальну відповідальність згідно з законами України. 


Статья 33. Вирішення спорів, що виникають у процесі здійснення архітектурної діяльності 

Спори, що виникають у процесі здійснення архітектурної діяльності, в тому числі за участю іноземних юридичних і фізичних осіб, вирішуються у встановленому законом порядку. 

Розділ...