Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 1

Warning: session_start(): Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 15

Warning: session_start(): Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 15

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 16

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 17
 Закон України Про асоціації органів місцевого самоврядування від 16.04.2009 № 1275-VI ЗУ Про асоціації органів місцевого самоврядування - Закони України 2014

Про асоціації органів місцевого самоврядуванняСтатья 1. Асоціації органів місцевого самоврядування та їх добровільні об'єднання 

1. Асоціації органів місцевого самоврядування та їх добровільні об'єднання (далі - асоціації) - добровільні неприбуткові об'єднання, створені органами місцевого самоврядування з метою більш...


Статья 2. Принципи створення та діяльності асоціацій 

1. Асоціації створюються і діють на принципах: 

1) законності; 

2) добровільності; 

3) рівноправності членів; 

4)...


Статья 3. Статус асоціацій 

1. Асоціації створюються із всеукраїнським та місцевим статусом. 

2. Всеукраїнськими є асоціації, що об'єднують більше половини органів місцевого самоврядування відповідних...


Статья 4. Членство в асоціаціях 

1. Членами асоціацій можуть бути сільські, селищні, міські, районні у містах, районні та обласні ради. 

2. Орган місцевого самоврядування може бути членом лише однієї...


Статья 5. Найменування та символіка асоціації 

1. Найменування асоціації складається з двох обов'язкових частин - загальної та індивідуальної. Загальна частина найменування містить слово "асоціація" чи слово, яким позначається добровільне...


Статья 6. Право асоціацій на об'єднання 

1. Асоціації можуть на добровільних засадах засновувати спілки (конгреси, союзи тощо) шляхом укладення між собою угод про співробітництво та взаємодопомогу. 


Статья 7. Засади взаємовідносин між асоціаціями та державними органами 

1. Асоціації у своїй статутній діяльності не залежні від державних органів, їм не підзвітні і не підконтрольні, крім випадків, передбачених законом. 

2. Забороняється будь-яке...


Статья 8. Створення асоціації 

1. Рішення про ініціювання створення асоціації приймається сільською, селищною, міською, районною у місті, районною, обласною радою. У цьому рішенні визначаються особи, уповноважені сільською,...


Статья 9. Статут асоціації 

1. Асоціація діє на підставі статуту. 

2. У статуті асоціації визначаються: 

1) найменування асоціації; 

2) статус асоціації; 

3)...


Статья 10. Державна реєстрація асоціації 

1. Асоціація підлягає обов'язковій державній реєстрації. 

2. Державна реєстрація асоціацій здійснюється центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері...


Статья 11. Відмова у державній реєстрації асоціації 

1. Реєструючий орган приймає рішення про відмову в державній реєстрації асоціації у разі: 

1) наявності підстав, передбачених Законом України "Про державну реєстрацію юридичних...


Статья 12. Державна реєстрація змін, внесених до статуту асоціації 

1. Зміни, внесені до статуту асоціації, підлягають державній реєстрації. Для державної реєстрації змін, внесених до статуту асоціації, до реєструючого органу подаються: 

1)...


Статья 13. Припинення асоціації 

1. Асоціація припиняється шляхом її реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації. 

2. Реорганізація асоціації здійснюється за рішенням загальних зборів...


Статья 14. Повноваження асоціації 

1. На виконання статутних завдань асоціація здійснює такі повноваження: 

1) об'єднує зусилля органів місцевого самоврядування щодо захисту прав і законних інтересів відповідних...


Статья 15. Органи управління асоціації 

1. Органами управління асоціації є загальні збори (конференція, з'їзд) уповноважених представників органів місцевого самоврядування - членів асоціації, виконавчий орган та інші органи,...


Статья 16. Представництво членів асоціації 

1. Представництво членів асоціації в її органах управління здійснюють сільський, селищний, міський голова, голова районної у місті, районної, обласної ради або інша особа, уповноважена...


Статья 17. Форми взаємодії асоціацій з державним органами 

1. Асоціації взаємодіють з державними органами при розробленні та здійсненні державної політики у сфері місцевого і регіонального розвитку з метою узгодження загальнодержавних, регіональних та...


Статья 18. Особливості проведення консультацій щодо законопроектів та проектів інших актів з питань, що стосуються місцевого і регіонального розвитку 

1. Всеукраїнські асоціації мають право ініціювати перед Верховною Радою України, Президентом України, Кабінетом Міністрів України проведення консультацій щодо законопроектів та проектів інших...


Статья 19. Консультації асоціацій з державними органами 

1. Консультації центральних органів виконавчої влади із всеукраїнськими асоціаціями проводяться щодо: 

1) проекту закону про Державний бюджет України, положень підзаконних актів,...


Статья 20. Особливості проведення консультацій щодо проекту закону про Державний бюджет України 

1. Всеукраїнські асоціації до 15 лютого року, що передує плановому бюджетному періоду, подають до Кабінету Міністрів України спільні пропозиції щодо врахування місцевих і регіональних...


Статья 21. Джерела формування та правовий режим майна асоціації 

1. Джерелами формування майна асоціації є: 

1) вступні та членські внески; 

2) інші джерела, дозволені законодавством. 

2. Майно та кошти...


Статья 22. Гарантії діяльності асоціацій 

1. Діяльність асоціацій в Україні гарантується державою. 

2. Асоціації мають право на захист своїх прав та законних інтересів у суді. 


Статья 23. Відповідальність органів управління асоціацій, їх посадових осіб за порушення законодавства 

1. Органи управління асоціацій, їх посадові особи при здійсненні повноважень несуть відповідальність, передбачену законом. 

Розділ VII ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ 

1. Цей...