??????????? 11. Закона України Про аудиторську діяльність
Реєстр аудиторських фірм та аудиторів Реєстр аудиторських фірм та аудиторів - база даних, що містить інформацію про аудиторські фірми та аудиторів, які займаються аудиторською діяльністю індивідуально як фізичні особи - підприємці (далі - Реєстр). 

Порядок ведення Реєстру визначається та забезпечується Аудиторською палатою України. 

Реєстр не рідше одного разу на рік публікується у фаховому виданні Аудиторської палати України. 

Аудиторські фірми та аудитори, які зареєстровані як фізичні особи - підприємці, мають право на здійснення аудиторської діяльності лише після включення їх до Реєстру. 

Включеним до Реєстру аудиторським фірмам та аудиторам, зазначеним у частині четвертій цієї статті, видається свідоцтво відповідного зразка. 

За включення до Реєстру справляється плата в розмірі, встановленому Аудиторською палатою України. 

Розділ III АУДИТОРСЬКА ПАЛАТА УКРАЇНИ 

Другие статьи закона