??????????? 15. Закона України Про аудиторську діяльність
Голова Аудиторської палати України Голова Аудиторської палати України виконує свої повноваження на професійній основі. 

Голова Аудиторської палати України обирається з числа її членів на термін здійснення своїх повноважень члена Аудиторської палати України більшістю голосів від загальної кількості членів Аудиторської палати України. 

Голова Аудиторської палати України може бути достроково звільнений з посади за рішенням Аудиторської палати України та в інших випадках, передбачених законодавством України. 

Повноваження Голови Аудиторської палати України визначаються Статутом Аудиторської палати України. 

Голова Аудиторської палати України забезпечує формування нового складу Аудиторської палати України. 

Розділ IV ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ АУДИТУ ТА НАДАННЯ ІНШИХ АУДИТОРСЬКИХ ПОСЛУГ

Другие статьи закона