??????????? 16. Закона України Про аудиторську діяльність
Загальні умови проведення аудиту та надання інших аудиторських послуг Проведення аудиту та надання інших аудиторських послуг здійснюється аудиторами, аудиторськими фірмами, які набули права на здійснення аудиторської діяльності відповідно до цього Закону. 

Загальні умови проведення аудиту та інших аудиторських послуг визначаються стандартами аудиту, затвердженими Аудиторською палатою України. 

Другие статьи закона