??????????? 19. Закона України Про аудиторську діяльність
Обов'язки аудиторів і аудиторських фірм Аудитори і аудиторські фірми зобов'язані: 

1) в аудиторській діяльності дотримуватися вимог цього Закону, Закону України "Про засади запобігання і протидії корупції" ( 3206-17 ) та інших нормативно-правових актів, стандартів аудиту, принципів незалежності аудитора та відповідних рішень Аудиторської палати України;

{ Пункт 1 статті 19 із змінами, внесеними згідно із Законом N 4711-VІ ( 4711-17 ) від 17.05.2012 } 

2) належним чином проводити аудит та надавати інші аудиторські послуги; 

3) повідомляти власників, уповноважених ними осіб, замовників про виявлені під час проведення аудиту недоліки ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності; 

4) зберігати в таємниці інформацію, отриману при проведенні аудиту та виконанні інших аудиторських послуг, не розголошувати відомості, що становлять предмет комерційної таємниці, і не використовувати їх у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб; 

5) відповідати перед замовником за порушення умов договору відповідно до договору та закону; 

6) обмежувати свою діяльність наданням аудиторських послуг та іншими видами робіт, які мають безпосереднє відношення до надання аудиторських послуг, у формі консультацій, перевірок або експертиз; 

7) своєчасно подавати до Аудиторської палати України звіт про свою аудиторську діяльність. 

Другие статьи закона