??????????? 20. Закона України Про аудиторську діяльність
Спеціальні вимоги Забороняється проведення аудиту: 

1) аудитором, який має прямі родинні стосунки з членами органів управління суб'єкта господарювання, що перевіряється; 

2) аудитором, який має особисті майнові інтереси в суб'єкта господарювання, що перевіряється; 

3) аудитором - членом органів управління, засновником або власником суб'єкта господарювання, що перевіряється; 

4) аудитором - працівником суб'єкта господарювання, що перевіряється; 

5) аудитором - працівником, співвласником дочірнього підприємства, філії чи представництва суб'єкта господарювання, що перевіряється; 

6) якщо розмір винагороди за надання аудиторських послуг не враховує необхідного для якісного виконання таких послуг часу, належних навичок, знань, професійної кваліфікації та ступінь відповідальності аудитора; 

7) аудитором в інших випадках, за яких не забезпечуються вимоги щодо його незалежності. 

Членам адміністративних, керівних та контролюючих органів аудиторських фірм, які не є аудиторами, а також засновникам, власникам, учасникам аудиторських фірм забороняється втручатися в практичне виконання аудиту в спосіб, що порушує незалежність аудиторів, які здійснюють аудит. 

Примітка. Прямими родинними стосунками є родинні стосунки з близькими особами, зазначеними в Законі України "Про засади запобігання і протидії корупції" ( 3206-17 ).

{ Статтю 20 доповнено приміткою згідно із Законом N 4711-VІ ( 4711-17 ) від 17.05.2012 } 

Розділ VI ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ АУДИТОРІВ ТА АУДИТОРСЬКИХ ФІРМ

Другие статьи закона