??????????? 22. Закона України Про аудиторську діяльність
Інші види відповідальності аудиторів та аудиторських фірм За неналежне виконання професійних обов'язків до аудитора (аудиторської фірми) можуть бути застосовані Аудиторською палатою України стягнення у вигляді попередження, зупинення чинності сертифіката на строк до одного року або анулювання сертифіката, виключення з Реєстру. 

Порядок застосування до аудиторів (аудиторських фірм) стягнень визначається Аудиторською палатою України. 

Рішення Аудиторської палати України щодо застосування до аудиторів (аудиторських фірм) стягнень можуть бути оскаржені до суду. 

До аудиторів можуть бути застосовані інші види відповідальності відповідно до закону. 

Розділ VII ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ 

1. Цей Закон набирає чинності через три місяці з дня його опублікування. 

2. Здійснення організаційних заходів щодо скликання з'їзду аудиторів покласти на Аудиторську палату України та Спілку аудиторів України (за їх згодою). 

3. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом: 

внести до Верховної Ради України пропозиції щодо приведення законодавчих актів у відповідність із цим Законом; 

забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади своїх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом. 

4. Національному банку України у тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом. 

5. Аудиторській палаті України у тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом ініціювати процедуру створення Аудиторської палати України з дотриманням вимог цього Закону. 

6. Державним органам, зазначеним у статті 13 цього Закону, протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим Законом делегувати в порядку, визначеному цим Законом, відповідних представників до складу Аудиторської палати України.  

Президент України Л.КРАВЧУК м. Київ, 22 квітня 1993 року N 3125-XII

Другие статьи закона