??????????? 5. Закона України Про аудиторську діяльність
Аудиторська фірма Аудиторська фірма - юридична особа, створена відповідно до законодавства, яка здійснює виключно аудиторську діяльність. 

Право на здійснення аудиторської діяльності мають аудиторські фірми, включені до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів. 

Загальний розмір частки засновників (учасників) аудиторської фірми, які не є аудиторами, у статутному капіталі не може перевищувати 30 відсотків. 

Керівником аудиторської фірми може бути тільки аудитор. 

Другие статьи закона