??????????? 8. Закона України Про аудиторську діяльність
Обов'язкове проведення аудиту Проведення аудиту є обов'язковим для: 

1) підтвердження достовірності та повноти річної фінансової звітності та консолідованої фінансової звітності відкритих акціонерних товариств, підприємств - емітентів облігацій, професійних учасників ринку цінних паперів, фінансових установ та інших суб'єктів господарювання, звітність яких відповідно до законодавства України підлягає офіційному оприлюдненню, за винятком установ і організацій, що повністю утримуються за рахунок державного бюджету; 

2) перевірки фінансового стану засновників банків, підприємств з іноземними інвестиціями, відкритих акціонерних товариств (крім фізичних осіб), страхових і холдингових компаній, інститутів спільного інвестування, довірчих товариств та інших фінансових посередників; 

3) емітентів цінних паперів та похідних (деривативів), а також при отриманні ліцензії на здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів.

{ Пункт 3 частини першої статті 8 в редакції Закону N 3273-VI ( 3273-17 ) від 21.04.2011 } 

Проведення аудиту є обов'язковим також в інших випадках, передбачених законами України. 

Другие статьи закона