Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 1

Warning: session_start(): Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 15

Warning: session_start(): Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 15

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 16

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 17
 Закон України Про бджільництво від 22.02.2000 № 1492-III ЗУ Про бджільництво - Закони України 2014

Про бджільництвоСтатья 1. Визначення термінів 

У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються у такому значенні: 

бджільництво - галузь сільськогосподарського виробництва, основою функціонування якої є розведення, утримання...


Статья 2. Законодавство України про бджільництво 

Законодавство України про бджільництво базується на Конституції України ( 254к/96-ВР ) та складається з цього Закону, законів України "Про захист рослин" ( 180-14 ), "Про ветеринарну медицину"...


Статья 3. Об'єкти бджільництва 

Об'єктами бджільництва є робочі бджоли, бджолині матки, трутні, бджолині сім'ї, яких розводять на племінних і товарних пасіках. 


Статья 4. Суб'єкти бджільництва 

Суб'єктами бджільництва незалежно від форм власності є: 

племінні та товарні пасіки, племінні бджолорозплідники; 

підприємства з виготовлення обладнання та пасічного...


Статья 5. Громадські організації пасічників 

З метою задоволення спільних інтересів у питаннях розвитку бджільництва громадяни можуть добровільно об'єднуватися у громадські організації пасічників. 

Розділ II ДЕРЖАВНЕ...


Статья 6. Державне управління в галузі бджільництва 

Державне управління в галузі бджільництва здійснюють Кабінет Міністрів України, центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної аграрної політики, центральний орган...


Статья 7. Державне регулювання в галузі бджільництва 

Державне регулювання в галузі бджільництва здійснюється шляхом: 

визначення загальних засад проведення єдиної науково-технічної політики; 

встановлення відповідних...


Статья 8. Державна підтримка бджільництва 

Державна підтримка зайняття бджільництвом здійснюється шляхом: 

створення умов і сприяння розвитку бджільництва на Україні; 

проведення наукових досліджень і вжиття...


Статья 9. Селекційно-племінна робота в галузі бджільництва 

З метою збереження, відтворення та розповсюдження українських степових, карпатських і поліських генотипів бджіл в ареалах їх природного розселення створюються племінні бджолорозплідники та...


Статья 10. Гарантії прав та інтересів пасічників 

Держава гарантує додержання прав і законних інтересів пасічників у галузі бджільництва. 

Пасічники, здійснюючи господарську діяльність у галузі бджільництва, мають право приймати...


Статья 11. Право на зайняття бджільництвом 

Право на утримання бджіл і зайняття бджільництвом мають громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які мають необхідні навики або спеціальну підготовку, а також юридичні...


Статья 12. Формування пасіки 

Фізична або юридична особа з метою зайняття бджільництвом формує пасіку з бджолиних сімей, яка може мати підсобне приміщення, інвентар і обладнання та розміщується на відповідній земельній...


Статья 13. Видача ветеринарно-санітарних паспортів, племінних свідоцтв (сертифікатів) і реєстрація пасік 

З метою обліку пасік та здійснення лікувально-профілактичних заходів на кожну пасіку видається ветеринарно-санітарний паспорт. Форма паспорта і порядок його видачі встановлюються центральним...


Статья 14. Порядок надання земельних ділянок для зайняття бджільництвом 

Земельні ділянки надаються пасічникам для зайняття бджільництвом у порядку, встановленому Земельним кодексом України ( 561-12 ) та Законом України "Про оренду землі" ( 161-14 ). 

...


Статья 15. Розміщення пасік 

Фізичні та юридичні особи розміщують пасіки на земельних ділянках, які належать їм на правах власності або користування, відповідно до ветеринарно-санітарних правил. 

Розміщення...


Статья 16. Перевезення (кочівля) пасік 

Перевезення (кочівля) пасік до медоносних угідь здійснюється відповідно до ветеринарно-санітарних правил за погодженням з власниками або користувачами земельних ділянок.  

{...


Статья 17. Облік бджолиних сімей та їх продуктивності 

Облік бджолиних сімей та їх продуктивності ведеться за результатами осінніх і весняних перевірок у встановленому порядку. 

Розділ IV ПРОДУКТИ БДЖІЛЬНИЦТВА ТА ЇХ ВИКОРИСТАННЯ&nb


Статья 18. Порядок заготівлі та реалізації продуктів бджільництва 

Заготівля та реалізація продуктів бджільництва здійснюються фізичними та юридичними особами відповідно до чинного законодавства. 


Статья 19. Ветеринарно-санітарна експертиза в галузі бджільництва 

Вироблені або заготовлені продукти бджільництва з метою їх реалізації підлягають ветеринарно-санітарній експертизі, що здійснюється в порядку, встановленому законодавством. 


Статья 20. Виробництво та реалізація вощини 

Виробництво вощини з метою її реалізації здійснюється фізичними та юридичними особами в установленому порядку. 


Статья 21. Лікування та профілактика захворювань за допомогою продуктів бджільництва (апітерапія) 

З метою профілактики та лікування захворювань людей і тварин застосовуються лікарські засоби (лікарські препарати, ліки, медикаменти), виготовлені з продуктів бджільництва. 

...


Статья 22. Використання бджіл 

Бджоли використовуються для запилення ентомофільних дикорослих рослин, запилення і підвищення врожайності ентомофільних рослин сільськогосподарського призначення та виробництва продуктів...


Статья 23. Ввезення в Україну та вивезення за її межі бджіл і продуктів бджільництва 

Ввезення в Україну та вивезення за її межі бджіл і продуктів бджільництва здійснюються за правилами, що встановлюються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної...


Статья 24. Професійна діяльність у галузі бджільництва 

Професійною діяльністю в галузі бджільництва можуть займатися громадяни, які мають освіту відповідного рівня та професійного спрямування. 

Підготовка спеціалістів із бджільництва...


Статья 25. Наукове забезпечення в галузі бджільництва 

Наукове забезпечення в галузі бджільництва здійснюється Українською академією аграрних наук через мережу її науково-дослідних установ відповідно до Закону України "Про наукову і...


Статья 26. Фінансування заходів у галузі бджільництва 

Фінансування заходів у галузі бджільництва здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету України, місцевих бюджетів та інших не заборонених законами України джерел. 

...


Статья 27. Забезпечення охорони бджіл 

Охорона бджіл забезпечується шляхом: 

вжиття заходів щодо запобігання розоренню та навмисному знищенню бджолиних сімей; 

надання ветеринарно-санітарної допомоги з...


Статья 28. Обов'язки власників і користувачів природних ресурсів щодо охорони бджіл 

На власників і користувачів природних ресурсів щодо охорони бджіл покладаються обов'язки, передбачені законом. 


Статья 29. Державний ветеринарний контроль у галузі бджільництва 

З метою запобігання захворюванню бджіл та додержання ветеринарно-санітарних норм і правил у галузі бджільництва здійснюється державний ветеринарний контроль у порядку, визначеному Законом...


Статья 30. Охорона ареалів розселення бджіл 

Юридичні та фізичні особи, які провадять діяльність, що впливає або може вплинути на стан бджіл, зобов'язані забезпечити їх охорону. 

У процесі сільськогосподарської діяльності,...


Статья 31. Охорона бджіл у разі застосування в сільському і лісовому господарстві засобів захисту рослин 

Застосування засобів захисту рослин у сільському та лісовому господарстві дозволяється згідно з їх переліком, затвердженим у встановленому порядку центральним органом виконавчої влади, що...


Статья 32. Охорона бджіл під час проведення лісогосподарських робіт 

З метою охорони бджіл під час проведення лісогосподарських робіт забороняється вирубування липи, клена, верби, акації, каштанів та інших медоносів і пилконосів у радіусі трьох кілометрів від...


Статья 33. Охорона бджіл у природних умовах життєдіяльності 

З метою охорони бджіл у природних умовах життєдіяльності не допускається розорення бджолиних сімей, які оселилися в дуплах дерев, щілинах і штучних спорудах. Якщо бджолині сім'ї заважають...


Статья 34. Ветеринарно-санітарне обслуговування бджільництва 

Ветеринарно-санітарне обслуговування бджільництва здійснюється спеціалістами ветеринарної медицини або під їх контролем власниками пасік чи пасічниками. 


Статья 35. Охорона бджіл на державному кордоні України 

Охорона бджіл на державному кордоні України здійснюється відповідно до міжнародних договорів та законодавства України. 


Статья 36. Охорона генотипів бджіл 

Робота щодо збереження, репродукції та поліпшення аборигенних (місцевих) бджіл проводиться відповідно до законодавства України. 

Збереження, репродукція та поліпшення аборигенних...


Статья 37. Інформування про небезпечні, стихійні гідрометеорологічні явища та небезпечні роботи 

Інформування про небезпечні, стихійні гідрометеорологічні явища та їх прогноз, а також про стан навколишнього природного середовища здійснює гідрометеорологічна служба в порядку, визначеному...


Статья 38. Відповідальність за порушення законодавства в галузі бджільництва 

Порушення законодавства в галузі бджільництва тягне за собою дисциплінарну, адміністративну, цивільно-правову або кримінальну відповідальність згідно з законами України. 

...


Статья 39. Відшкодування шкоди, заподіяної внаслідок порушення законодавства про бджільництво 

Шкода, заподіяна внаслідок порушення законодавства про бджільництво, відшкодовується в порядку та розмірах, встановлених законодавством України. 


Статья 40. Розгляд спорів у галузі бджільництва 

Спори, що виникають у галузі бджільництва, вирішуються судом у встановленому законодавством порядку. 

Розділ VIII МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО В ГАЛУЗІ БДЖІЛЬНИЦТВА 


Статья 41. Міжнародне співробітництво в галузі бджільництва 

Україна бере участь у міжнародному співробітництві в галузі бджільництва на основі багатосторонніх і двосторонніх угод. 

Участь України у міжнародному співробітництві в галузі...


Статья 42. Міжнародні договори 

Якщо міжнародним договором, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України, встановлені інші правила, ніж ті, що передбачені цим Законом, то застосовуються правила міжнародного...