Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 1

Warning: session_start(): Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 15

Warning: session_start(): Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 15

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 16

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 17
 Закон України Про безоплатну правову допомогу від 02.06.2011 № 3460-VI ЗУ Про безоплатну правову допомогу - Закони України 2014

Про безоплатну правову допомогуСтатья 1. Визначення термінів 

1. У цьому Законі нижченаведені терміни вживаються у такому значенні: 

1) безоплатна правова допомога - правова допомога, що гарантується державою та повністю або частково надається за...


Статья 2. Сфера застосування Закону 

1. Цей Закон регулює правовідносини у сфері надання безоплатної правової допомоги суб'єктам права на безоплатну первинну правову допомогу та суб'єктам права на безоплатну вторинну правову...


Статья 3. Право на безоплатну правову допомогу 

1. Право на безоплатну правову допомогу - гарантована Конституцією України ( 254к/96-ВР ) можливість громадянина України, іноземця, особи без громадянства, у тому числі біженця чи особи, яка...


Статья 4. Гарантії недискримінації осіб у доступі до безоплатної правової допомоги 

1. При реалізації права на безоплатну правову допомогу не допускається застосовування привілеїв чи обмежень до осіб за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань,...


Статья 5. Принципи державної політики у сфері надання безоплатної правової допомоги 

1. Державна політика у сфері надання безоплатної правової допомоги ґрунтується на таких принципах: 

1) верховенство права; 

2) законність; 

3) доступність безоплатної...


Статья 6. Законодавство України про безоплатну правову допомогу 

1. Питання надання безоплатної правової допомоги в Україні регулюються Конституцією України ( 254к/96-ВР ), цим Законом, іншими законами України, міжнародними договорами України, згода на...


Статья 7. Поняття безоплатної первинної правової допомоги 

1. Безоплатна первинна правова допомога - вид державної гарантії, що полягає в інформуванні особи про її права і свободи, порядок їх реалізації, відновлення у випадку їх порушення та порядок...


Статья 8. Суб'єкти права на безоплатну первинну правову допомогу 

1. Право на безоплатну первинну правову допомогу згідно з Конституцією України ( 254к/96-ВР ) та цим Законом мають усі особи, які перебувають під юрисдикцією України. 


Статья 9. Суб'єкти надання безоплатної первинної правової допомоги 

1. Суб'єктами надання безоплатної первинної правової допомоги в Україні є: 

1) органи виконавчої влади; 

2) органи місцевого самоврядування; 

3) фізичні та юридичні особи...


Статья 10. Порядок розгляду звернень про надання безоплатної первинної правової допомоги 

1. Звернення про надання одного з видів правових послуг, передбачених частиною другою статті 7 цього Закону, надсилаються або подаються особами, які досягли повноліття, безпосередньо до...


Статья 11. Організація особистого прийому осіб для надання безоплатної первинної правової допомоги 

1. Органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування зобов'язані проводити особистий прийом осіб, які потребують безоплатної первинної правової допомоги, з питань, що належать до...


Статья 12. Надання безоплатної первинної правової допомоги спеціалізованими установами, іншими суб'єктами 

1. Органи місцевого самоврядування з урахуванням потреб територіальної громади відповідної адміністративно-територіальної одиниці можуть утворювати в порядку, встановленому законом,...


Статья 13. Поняття безоплатної вторинної правової допомоги 

1. Безоплатна вторинна правова допомога - вид державної гарантії, що полягає у створенні рівних можливостей для доступу осіб до правосуддя. 

2. Безоплатна вторинна правова допомога...


Статья 14. Суб'єкти права на безоплатну вторинну правову допомогу 

1. Право на безоплатну вторинну правову допомогу згідно з цим Законом та іншими законами України мають такі категорії осіб: 

1) особи, які перебувають під юрисдикцією України, якщо...


Статья 15. Суб'єкти надання безоплатної вторинної правової допомоги 

1. Суб'єктами надання безоплатної вторинної правової допомоги в Україні є: 

1) центри з надання безоплатної вторинної правової допомоги; 

2) адвокати, включені до Реєстру...


Статья 16. Центри з надання безоплатної вторинної правової допомоги 

1. Центри з надання безоплатної вторинної правової допомоги утворюються Міністерством юстиції України при головних управліннях юстиції в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та...


Статья 17. Повноваження центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги 

1. Центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі: 

1) приймає рішення про надання безоплатної вторинної...


Статья 18. Порядок подання звернень про надання безоплатної вторинної правової допомоги 

1. Звернення про надання одного з видів правових послуг, передбачених частиною другою статті 13 цього Закону, подаються особами, які досягли повноліття, до Центру з надання безоплатної...


Статья 19. Порядок розгляду звернень про безоплатну вторинну правову допомогу 

1. У разі звернення особи про надання одного з видів безоплатної вторинної правової допомоги Центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги зобов'язаний протягом десяти днів з дня...


Статья 20. Підстави для відмови в наданні безоплатної вторинної правової допомоги 

1. Особі може бути відмовлено в наданні безоплатної вторинної правової допомоги за наявності хоча б однієї з таких підстав: 

1) особа не належить до жодної з категорій осіб, передбачених...


Статья 21. Надання безоплатної вторинної правової допомоги адвокатами, які надають безоплатну вторинну правову допомогу на постійній основі за контрактом 

1. Після прийняття рішення про надання безоплатної вторинної правової допомоги Центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги призначає адвоката, який надає безоплатну вторинну правову...


Статья 22. Надання безоплатної вторинної правової допомоги на підставі договору 

1. У разі неможливості надання безоплатної вторинної правової допомоги адвокатом, який надає безоплатну вторинну правову допомогу на постійній основі за контрактом, Центр з надання безоплатної...


Статья 23. Підстави та порядок припинення надання безоплатної вторинної правової допомоги 

1. Надання безоплатної вторинної правової допомоги припиняється за рішенням Центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги у разі якщо: 

1) обставини чи підстави, за наявності...


Статья 24. Підстави та порядок заміни адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову допомогу 

1. Адвоката, який надає безоплатну вторинну правову допомогу, може бути замінено у разі: 

1) хвороби адвоката; 

2) неналежного виконання адвокатом своїх зобов'язань за умовами...


Статья 25. Права суб'єктів надання безоплатної вторинної правової допомоги 

1. Суб'єкт надання безоплатної вторинної правової допомоги має право: 

1) здійснювати захист у кримінальному провадженні під час досудового розслідування та судового провадження на...


Статья 26. Обов'язки суб'єктів надання безоплатної вторинної правової допомоги 

1. Адвокат, який надає безоплатну вторинну правову допомогу, зобов'язаний: 

1) неухильно дотримуватися вимог Конституції України ( 254к/96-ВР ), цього Закону, міжнародних договорів...


Статья 27. Повноваження Кабінету Міністрів України у сфері надання безоплатної правової допомоги 

1. Кабінет Міністрів України: 

1) затверджує порядок і умови проведення конкурсу та вимоги до професійного рівня адвокатів, які залучаються до надання безоплатної вторинної правової...


Статья 28. Повноваження Міністерства юстиції України у сфері надання безоплатної правової допомоги 

1. Міністерство юстиції України: 

1) забезпечує координацію діяльності центральних органів виконавчої влади щодо реалізації політики держави у сфері надання безоплатної правової...


Статья 29. Фінансування безоплатної правової допомоги 

1. Фінансування безоплатної первинної правової допомоги здійснюється за рахунок видатків Державного бюджету України на утримання відповідних органів виконавчої влади, місцевих бюджетів та інших...


Статья 30. Оскарження рішень щодо надання безоплатної правової допомоги 

1. Відмова органу виконавчої влади, органу місцевого самоврядування, установи у наданні безоплатної первинної правової допомоги, службових та посадових осіб у наданні первинної правової...


Статья 31. Оскарження дій та бездіяльності посадових осіб, які порушують порядок надання безоплатної правової допомоги 

1. Дії та бездіяльність посадових і службових осіб, які порушують порядок та строки розгляду звернень про надання безоплатної правової допомоги, надання неякісної правової допомоги можуть бути...


Статья 32. Відповідальність за порушення законодавства про безоплатну правову допомогу 

1. Особи, які порушили цей Закон, несуть відповідальність у порядку, встановленому законом. 

2. Особи, які подали завідомо неправдиві відомості або фальшиві документи, що стали підставою...


Статья 38-1. Повноваження у сфері надання безоплатної первинної правової допомоги 

1. До відання виконавчих органів сільських, селищних, міських рад у сфері надання безоплатної первинної правової допомоги належать такі власні (самоврядні) повноваження: 

1) утворення в...