Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 1

Warning: session_start(): Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 15

Warning: session_start(): Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 15

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 16

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 17
 Закон України Про безпечність та якість харчових продуктів від 23.12.1997 № 771/97-ВР ЗУ Про безпечність та якість харчових продуктів - Закони України 2014

Про безпечність та якість харчових продуктівСтатья 1. Терміни та їх визначення 

У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються в такому значенні: 

агропродовольчий ринок - спеціально оснащене та відведене місце, що використовується для надання послуг зі створення...


Статья 2. Законодавство про безпечність та якість харчових продуктів 

Законодавство про безпечність та якість харчових продуктів складається з цього Закону та інших актів законодавства, що видаються відповідно до нього. 

Спеціальне законодавство України...


Статья 3. Державне забезпечення безпечності та якості харчових продуктів 

Держава забезпечує безпечність та якість харчових продуктів з метою захисту життя і здоров'я населення від шкідливих факторів, які можуть бути присутніми у харчових продуктах, шляхом: 

...


Статья 4. Державні органи, що забезпечують розробку, затвердження та впровадження санітарних заходів щодо безпечності та якості харчових продуктів 

1. До системи державних органів, які в межах їх компетенції забезпечують розробку, затвердження та впровадження санітарних заходів, а також державний контроль та нагляд за їх виконанням...


Статья 5. Харчові продукти та потужності (об'єкти), підконтрольні Санітарній службі та Ветеринарній службі 

1. Санітарна служба здійснює державний нагляд (державний санітарно-епідеміологічний нагляд) за всіма об'єктами санітарних заходів. Санітарна служба здійснює державний контроль у визначених...


Статья 6. Повноваження Санітарної служби 

Санітарна служба: 

1) бере участь у роботі Національної Комісії України з Кодексу Аліментаріус з питань, що належать до її компетенції, включаючи розробку та перегляд санітарних...


Статья 7. Повноваження Ветеринарної служби 

Ветеринарна служба: 

1) бере участь у роботі Національної Комісії України з Кодексу Аліментаріус з питань, що належать до її компетенції, включаючи розробку та перегляд санітарних...


Статья 8. Національна Комісія України з Кодексу Аліментаріус 

1. Національна Комісія України з Кодексу Аліментаріус рекомендує, а Головний державний санітарний лікар України затверджує: 

1) максимальні межі залишків пестицидів та ветеринарних...


Статья 9. Лабораторії, що проводять оцінку безпечності та якості харчових продуктів 

1. Лабораторні вимірювання, випробування та/або дослідження харчових продуктів з метою оцінки їх безпечності та якості можуть проводитися такими акредитованими лабораторіями: 

1)...


Статья 10. Повноваження санітарного інспектора 

1. При здійсненні державного контролю та/або державного нагляду санітарний інспектор має право: 

1) безперешкодного доступу без попередження до потужностей (об'єктів), що здійснюють...


Статья 11. Повноваження ветеринарного інспектора 

1. При здійсненні державного контролю та/або державного нагляду за харчовими продуктами, підконтрольними ветеринарній службі, на потужностях (об'єктах), що займаються виробництвом та обігом...


Статья 12. Принципи та порядок здійснення державного контролю та державного нагляду 

1. Методи, які використовуються при здійсненні державного контролю та державного нагляду за харчовими продуктами та іншими об'єктами санітарних заходів, повинні відповідати поставленим цілям....


Статья 13. Обов'язки санітарних і ветеринарних інспекторів 

1. При здійсненні державного контролю та/або державного нагляду санітарний інспектор або ветеринарний інспектор повинен: 

1) дотримуватися вимог цього Закону та інших нормативно-правових...


Статья 14. Розробка, перегляд, внесення змін, прийняття та застосування санітарних заходів 

1. Санітарні заходи розробляються, переглядаються, змінюються Національною Комісією України з Кодексу Аліментаріус, відповідними органами державної влади згідно з цим Законом та затверджуються...


Статья 15. Належний рівень захисту здоров'я людей 

1. Головний державний санітарний лікар України за рекомендацією Національної Комісії України з Кодексу Аліментаріус визначає належний рівень захисту здоров'я людини від ризиків, пов'язаних з...


Статья 16. Надання інформації про відповідні санітарні заходи та технічні регламенти 

1. Центр обробки запитів та надання повідомлень на запит будь-якої особи України або будь-якої особи іншої держави надає будь-яку інформацію про санітарні заходи та відповідні технічні...


Статья 17. Процедури контролю, інспектування та ухвалення 

1. Санітарна і ветеринарна служби передбачають до всіх процедур державного контролю та державного нагляду (далі - процедури) такі вимоги: 

1) проведення процедур повинно відповідати...


Статья 18. Державна санітарно-епідеміологічна експертиза та ветеринарно-санітарна експертиза 

1. Державній санітарно-епідеміологічній експертизі підлягають: 

1) нові харчові продукти; 

2) харчові продукти для спеціального дієтичного споживання, функціональні харчові...


Статья 19. Права виробників та продавців (постачальників) 

Особи, які відповідно до цього Закону займаються виробництвом та обігом харчових продуктів, мають право: 

1) одержувати в установленому порядку необхідну, доступну та достовірну...


Статья 20. Обов'язки виробників та продавців (постачальників) 

1. Особам, які займаються діяльністю з виробництва або введення в обіг харчових продуктів, забороняється виробляти та/або вводити в обіг небезпечні, непридатні до споживання або неправильно...


Статья 21. Декларація виробника 

Виробник сільськогосподарської продукції, призначеної для споживання людиною, харчових продуктів, харчових добавок, ароматизаторів або допоміжних матеріалів для переробки зобов'язаний видавати...


Статья 22. Експлуатаційний дозвіл для потужностей (об'єктів) з виробництва, переробки або реалізації харчових продуктів 

1. Оператори потужностей (об'єктів), що здійснюють в Україні діяльність з виробництва та/або обігу харчових продуктів, підконтрольних санітарній службі, повинні отримати експлуатаційний дозвіл...


Статья 23. Призупинення дії, анулювання та поновлення експлуатаційного дозволу для потужностей (об'єктів)

{ Назва статті 23 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2436-VI ( 2436-17 ) від 06.07.2010 } 

1. Дія експлуатаційного дозволу не призупиняється у разі: 

1) якщо під час...


Статья 24. Затверджені експортні потужності (об'єкти) 

1. Особи, які мають експлуатаційний дозвіл на потужності (об'єкти) з виробництва харчових продуктів та мають намір здійснювати експорт харчових продуктів, підконтрольних санітарній службі, до...


Статья 25. Вилучення затверджених експортних потужностей (об'єктів) з реєстру затверджених експортних потужностей (об'єктів) 

1. Якщо в процесі здійснення державного контролю та/або державного нагляду відповідний інспектор встановить, що затверджені експортні потужності (об'єкти) не відповідають вимогам країни...


Статья 26. Вимоги до потужностей (об'єктів), що виробляють харчові продукти для імпорту в Україну 

1. Санітарна служба та Ветеринарна служба (далі - відповідна служба) відповідно до компетенції можуть встановлювати вимоги до потужностей (об'єктів), виробничих процесів, умов зберігання або...


Статья 27. Вимоги до виробництва харчових продуктів 

1. Харчові продукти, вироблені в Україні, повинні бути безпечними, придатними до споживання, правильно маркованими та відповідати санітарним заходам і технічним регламентам. 

2. Для...


Статья 28. Державна реєстрація харчових продуктів для спеціального дієтичного споживання, функціональних харчових продуктів та дієтичних добавок 

1. Забороняється введення в обіг харчових продуктів спеціального дієтичного використання, функціональних продуктів та дієтичних добавок, які не пройшли державну санітарно-епідеміологічну...


Статья 29. Вимоги до виробництва харчових продуктів для спеціального дієтичного споживання, функціональних харчових продуктів та дієтичних добавок 

1. Забороняється виробництво харчових продуктів спеціального дієтичного використання, функціональних продуктів та дієтичних добавок, які не пройшли державну санітарно-епідеміологічну експертизу...


Статья 30. Реєстрація харчових добавок для харчових продуктів 

1. Дозволяється використання харчових добавок у виробництві харчових продуктів та у харчових продуктах, що знаходяться в обігу, після їх реєстрації центральним органом виконавчої влади у сфері...


Статья 31. Вимоги до використання ароматизаторів 

1. Положення цієї статті не застосовуються щодо: 

1) їстівних речовин та продуктів, призначених для безпосереднього споживання, з відновленням або без нього; 

2) речовин, що мають...


Статья 32. Вимоги до використання допоміжних матеріалів для переробки 

Допоміжні матеріли для переробки, що використовуються у виробництві харчових продуктів, обіг яких здійснюється в Україні, не повинні спричиняти присутність шкідливих факторів у харчових...


Статья 33. Забій тварин 

1. Забороняється забій тварин, які не супроводжуються ветеринарним документом, що засвідчує здоров'я тварин, які направляються на забій, та ветеринарно-санітарний стан потужності (об'єкта)...


Статья 34. Здійснення державного ветеринарно-санітарного контролю на м'ясопереробних, рибодобувних, рибопереробних та молокопереробних підприємствах, а також на підприємствах гуртового зберігання необроблених харчових продуктів тваринного походження (холодокомбінатах, холодильниках, спеціалізованих гуртівнях) 

1. Державний ветеринарно-санітарний контроль та нагляд (у межах своєї компетенції) на м'ясопереробних, рибодобувних, рибопереробних, молокопереробних підприємствах та підприємствах із...


Статья 35. Агропродовольчі ринки 

1. Забороняється реалізація та обіг необробленого молока та сиру домашнього виробництва, а також туш або частин туш парнокопитних та інших копитних подвірного забою на агропродовольчих...


Статья 36. Вимоги до обігу об'єктів санітарних заходів 

1. Забороняється: 

1) обіг харчових продуктів на потужностях (об'єктах), що не відповідають вимогам санітарних заходів; 

2) продаж харчових продуктів домашнього...


Статья 37. Обіг нового харчового продукту 

1. Новий харчовий продукт, який вміщує, складається або виробляється з генетично модифікованих організмів, регулюється положеннями спеціального законодавства. Положення цієї статті не...


Статья 38. Вимоги до етикетування харчових продуктів 

1. Забороняється обіг харчових продуктів, етикетування яких не відповідає цьому Закону та відповідним технічним регламентам. Усі харчові продукти, що знаходяться в обігу в Україні, етикетуються...


Статья 39. Вимоги до реклами харчових продуктів для спеціального дієтичного споживання, функціональних харчових продуктів та дієтичних добавок 

1. Забороняється реклама харчових продуктів для спеціального дієтичного споживання, функціональних харчових продуктів та дієтичних добавок без попереднього погодження її тексту з центральним...


Статья 40. Харчові продукти, заборонені до імпорту 

Забороняється імпорт харчових продуктів, які є небезпечними, непридатними до споживання, неправильно маркованими або такими, що не відповідають технічним регламентам або санітарним заходам. 


Статья 41. Ввезення харчових продуктів для власного споживання в Україну 

Громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які в'їжджають на територію України, повинні декларувати відповідному прикордонному інспектору види та обсяги всіх харчових продуктів...


Статья 42. Вимоги до вантажів з об'єктами санітарних заходів, що імпортуються 

Відповідно до вимог чинних санітарних заходів вантажі з об'єктами санітарних заходів, що імпортуються, супроводжуються: 

1) для харчових продуктів - оригіналом міжнародного ветеринарного...


Статья 43. Прикордонні інспекційні пости 

1. Імпорт та експорт харчових продуктів та інших об'єктів санітарних заходів дозволяється тільки через прикордонні інспекційні пости, які призначені для цього (далі - призначені прикордонні...


Статья 44. Прикордонний контроль вантажів з харчовими продуктами, що імпортуються 

1. Будь-який вантаж харчових продуктів, що імпортуються, підлягає прикордонному контролю санітарним або ветеринарним прикордонним інспектором (далі - відповідний прикордонний інспектор) з метою...


Статья 45. Прикордонний контроль вантажів з об'єктами санітарних заходів, що імпортуються 

1. Прикордонний санітарний контроль вантажів з харчовими добавками, ароматизаторами, дієтичними добавками, допоміжними матеріалами для переробки та допоміжними засобами і матеріалами для...


Статья 46. Вибірковий санітарний прикордонний контроль вантажів з харчовими продуктами, що імпортуються 

1. Обов'язковий розширений ветеринарний або санітарний контроль згідно з програмою вибіркового санітарного контролю застосовується протягом календарного року до визначеного відсотка вантажів з...


Статья 47. Стандартний ветеринарний та санітарний прикордонний контроль вантажів з харчовими продуктами, що імпортуються 

1. Стандартний прикордонний ветеринарний або санітарний контроль здійснюється відповідним прикордонним інспектором та передбачає: 

1) якщо харчові продукти згідно з чинним законодавством...


Статья 48. Вантажі з неприйнятними міжнародними сертифікатами 

1. Якщо вантаж з харчовими продуктами повинен супроводжуватися відповідним міжнародним сертифікатом і відповідний прикордонний інспектор виявляє, що відповідний міжнародний сертифікат, який...


Статья 49. Вантажі з неправильно маркованими харчовими продуктами, що імпортуються 

1. Вантаж з харчовими продуктами, що імпортуються та які етикетовані з порушенням вимог цього Закону, може за погодженням відповідного прикордонного інспектора транспортуватися до митниці,...


Статья 50. Розширений санітарний контроль вантажів з харчовими продуктами, що імпортуються 

1. У випадках, передбачених статтями 47-49 цього Закону, імпортер або його уповноважений представник повинен бути письмово поінформований про рішення щодо застосування розширеного контролю до...


Статья 51. Поводження з вантажами, яким відмовлено у ввезенні 

1. Харчові продукти у вантажі, які визнані небезпечними, непридатними до споживання, неправильно маркованими або такими, що в інший спосіб не відповідають технічним регламентам або санітарним...


Статья 52. Обмеження імпорту харчових продуктів тваринного походження у зв'язку із хворобами списку Міжнародного епізоотичного бюро 

1. Головний державний інспектор ветеринарної медицини України, якщо це рекомендується відповідними міжнародними організаціями або відповідно до аналізу ризику є необхідним для досягнення...


Статья 53. Умови, які застосовуються до вантажів з харчовими продуктами, що експортуються 

Вантажі з експортованими харчовими продуктами повинні супроводжуватися, якщо цього вимагає країна імпортер: 

1) оригіналами міжнародних ветеринарних (санітарних) сертифікатів, виданих...


Статья 54. Видача міжнародних ветеринарних (санітарних) сертифікатів на вантажі з харчовими продуктами, що експортуються 

1. Міжнародні ветеринарні (санітарні) сертифікати на вантажі з харчовими продуктами, призначеними для експорту, видаються лише на продукцію, що вироблена на затверджених експортних потужностях...


Статья 55. Міжнародне співробітництво України у сфері безпечності та якості харчових продуктів 

Міжнародне співробітництво України у сфері забезпечення безпечності та якості харчових продуктів здійснюється шляхом: 

1) участі в роботі відповідних міжнародних організацій; 

2)...


Статья 56. Міжнародні договори України 

Якщо чинним міжнародним договором України, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України, встановлено інші правила, ніж ті, що передбачені цим Законом, то застосовуються правила...


Статья 57. Фінансування наданих послуг 

Усі платежі, що стягуються у зв'язку з будь-якими адміністративними процедурами, лабораторними дослідженнями, експертизами, контролем та іншими процедурами, що вимагаються згідно з цим Законом,...


Статья 58. Фінансування державного нагляду 

Державний нагляд за об'єктами, що підлягають санітарним заходам, здійснюється на безоплатній основі та фінансується за рахунок коштів загального та спеціального фондів Державного бюджету...


Статья 59. Відповідальність за порушення вимог цього Закону 

За порушення вимог цього Закону винні особи несуть цивільно-правову, адміністративну та кримінальну відповідальність, передбачену законом. 

Р о з д і л XI 

ПРИКІНЦЕВІ...