Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 1

Warning: session_start(): Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 15

Warning: session_start(): Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 15

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 16

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 17
 Закон України Про бібліотеки і бібліотечну справу від 27.01.1995 № 32/95-ВР ЗУ Про бібліотеки і бібліотечну справу - Закони України 2014

Про бібліотеки і бібліотечну справу



Статья 1. Визначення термінів 

У цьому Законі нижченаведені терміни вживаються в такому значенні: 

бібліотека - інформаційний, культурний, освітній заклад (установа, організація) або структурний підрозділ, що...


Статья 2. Законодавство України про бібліотеки і бібліотечну справу 

Законодавство України про бібліотеки і бібліотечну справу базується на Конституції України ( 254к/96-ВР ) і складається з цього Закону та інших законів, міжнародних договорів, згода на...


Статья 3. Сфера дії Закону 

Дія цього Закону поширюється на мережу діючих бібліотек усіх форм власності та підпорядкування і організацію бібліотечної справи. 

Р о з д і л...


Статья 4. Державна політика в галузі бібліотечної справи 

Основою державної політики в галузі бібліотечної справи є реалізація прав громадян на бібліотечне обслуговування, забезпечення загальної доступності до інформації та культурних цінностей, що...


Статья 5. Основи організації та функціонування бібліотечної системи України 

Бібліотечна система України функціонує на основі скооперованого комплектування фондів та обробки документів, довідково-пошукового апарату, взаємовикористання бібліотечних ресурсів, а також...


Статья 6. Види бібліотек 

За значенням бібліотеки поділяються на: 

всеукраїнські загальнодержавного значення (національні, державні); 

республіканські (Автономної Республіки...


Статья 7. Національна бібліотека України 

Національна бібліотека України є провідним культурним, освітнім, науково-інформаційним державним закладом, що здійснює функції науково-дослідного, методичного та координаційного центру з...


Статья 8. Державна бібліотека 

Державна бібліотека - бібліотека загальнодержавного значення, що здійснює бібліотечне, бібліографічне, інформаційне обслуговування користувачів і виконує функцію всеукраїнського...


Статья 9. Центральні бібліотеки 

Центральні бібліотеки - головні бібліотеки регіонів, які зобов'язані формувати, зберігати та надавати в користування найбільш повне зібрання документів у межах своєї території, організовувати...


Статья 10. Організація взаємодії бібліотек 

Для більш повного задоволення потреб користувачів бібліотек в інформації, раціонального використання бібліотечних ресурсів органи державної влади та органи місцевого самоврядування стимулюють...


Статья 11. Взаємодія бібліотек України з підприємствами, установами та організаціями 

Бібліотеки України є складовою частиною інформаційної системи держави. 

З метою забезпечення раціонального використання бібліотечних ресурсів як складової частини інформаційних...


Статья 12. Створення бібліотек 

Бібліотеки створюються з урахуванням соціально-економічних, національних, культурно-освітніх і виробничих потреб суспільства згідно з соціальними нормативами, встановленими відповідними...


Статья 13. Державна реєстрація бібліотек 

Державна реєстрація бібліотек незалежно від форми власності проводиться за їх місцезнаходженням відповідно до закону.

{ Стаття 13 в редакції Закону N 1388-VI ( 1388-17 ) від 21.05.2009...


Статья 14. Реорганізація та приватизація бібліотек 

Реорганізація бібліотек здійснюється відповідно до законодавства України. 

Бібліотеки, що є юридичними особами, не підлягають приватизації. 

У разі приватизації...


Статья 15. Ліквідація бібліотек 

Бібліотеки ліквідуються за рішенням: 

власника; 

засновника - за згодою власника; 

в інших випадках, передбачених законодавством. 

У разі...


Статья 16. Бібліотечні фонди 

Бібліотечні фонди формуються відповідно до значення, складу користувачів бібліотеки та виду бібліотеки як упорядковане зібрання документів. 

Державний бібліотечний фонд України...


Статья 17. Комплектування бібліотечних фондів 

Комплектування бібліотечних фондів здійснюється шляхом отримання обов'язкового примірника документів у порядку, встановленому законом, документів, що випускаються за цільовими програмами...


Статья 18. Облік, зберігання та використання документів 

Облік, зберігання та використання документів, що знаходяться в бібліотечних фондах, здійснюються відповідно до правил, затверджених центральним органом виконавчої влади, що забезпечує...


Статья 19. Обов'язки бібліотек 

Бібліотеки своєю діяльністю забезпечують реалізацію прав громадян на бібліотечне обслуговування, встановлених цим Законом. 

Бібліотеки обслуговують користувачів бібліотеки згідно...


Статья 20. Права бібліотек 

Бібліотеки в порядку, передбаченому їх статутами (положеннями), мають право самостійно: 

визначати зміст, напрями та форми своєї діяльності; 

здійснювати господарську...


Статья 21. Права громадян, підприємств, установ і організацій на бібліотечне обслуговування 

Громадяни України незалежно від статі, віку, національності, освіти, соціального походження, політичних та релігійних переконань, місця проживання мають право на бібліотечне обслуговування,...


Статья 22. Права користувачів бібліотеки 

Доступ до документів та надання бібліотечних послуг користувачам бібліотек здійснюються з додержанням вимог щодо забезпечення охорони державної таємниці, забезпечення зберігання фондів...


Статья 23. Обов'язки користувачів бібліотек 

Користувачі бібліотек зобов'язані: 

дотримуватися правил користування бібліотеками; 

замінювати втрачені (пошкоджені) документи, одержані з фондів бібліотек,...


Статья 24. Державне управління бібліотечною справою 

Загальне методичне керівництво бібліотеками та координацію їх роботи здійснює центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сферах культури та...


Статья 25. Участь громадськості у бібліотечній справі 

Громадяни та їх об'єднання мають право брати участь у фінансуванні програм розвитку бібліотечної справи, підтримці творчих починань у діяльності бібліотек, вирішенні соціальних і побутових...


Статья 26. Фінансування бібліотек 

Основними джерелами фінансування бібліотек державної і комунальної форм власності є кошти відповідно державного та місцевих бюджетів; бібліотек, заснованих на інших формах власності, - кошти...


Статья 27. Матеріально-технічне забезпечення бібліотек 

Забезпечення бібліотек будівлями, спорудами, приміщеннями, збудованими за спеціальними проектами, або іншими упорядкованими приміщеннями, що відповідають умовам обслуговування користувачів...


Статья 28. Майнові права бібліотек 

Держава гарантує захист майнових прав бібліотек усіх форм власності. 

Земельні ділянки, на яких розташовані бібліотеки, що є у державній і комунальній власності, передаються їм у...


Статья 29. Господарська діяльність бібліотек 

Бібліотеки здійснюють господарську діяльність відповідно до законодавства та їх статутів (положень) з дотриманням вимог щодо збереження бібліотечних фондів.

{ Частина перша статті 29 в...


Статья 30. Соціальні гарантії працівників бібліотек 

На працівників бібліотек, незалежно від форм власності та статусу бібліотеки, поширюються гарантії, встановлені законодавством про працю, соціальне страхування, пенсійне...


Статья 31. Міжнародне співробітництво в галузі бібліотечної справи 

Держава сприяє розширенню міжнародного співробітництва в бібліотечній справі. 

Основними напрямами міжнародного співробітництва в бібліотечній справі є: 

проведення...


Статья 32. Відповідальність за порушення законодавства про бібліотечну справу 

Особи, винні в порушенні законодавства про бібліотечну справу, несуть відповідальність згідно з законом. 

Р о з д і л XIII 

ПРИКІНЦЕВІ...