Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 1

Warning: session_start(): Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 15

Warning: session_start(): Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 15

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 16

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 17
 Закон України Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту від 08.07.2011 № 3671-VI ЗУ Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту - Закони України 2014

Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захистуСтатья 1. Визначення термінів 

1. У цьому Законі терміни вживаються в такому значенні: 

1) біженець - особа, яка не є громадянином України і внаслідок обґрунтованих побоювань стати жертвою переслідувань за ознаками...


Статья 2. Законодавство про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту 

1. Питання, пов'язані з біженцями та особами, які потребують додаткового або тимчасового захисту, регулюються цим Законом, іншими нормативно-правовими актами, а також міжнародними договорами,...


Статья 3. Заборона вислання або примусового повернення біженця чи особи, яка потребує додаткового або тимчасового захисту, до країни, з якої вони прибули та де їх життю або свободі загрожує небезпека 

1. Біженець чи особа, яка потребує додаткового захисту або якій надано тимчасовий захист, не може бути вислана або примусово повернута до країни, де їх життю або свободі загрожує небезпека за...


Статья 4. Сприяння збереженню єдності сімей біженців та осіб, які потребують додаткового захисту або яким надано тимчасовий захист 

1. Україна сприяє збереженню єдності сімей біженців та осіб, які потребують додаткового захисту або яким надано тимчасовий захист. 

2. Члени сім'ї особи, яку визнано біженцем в Україні...


Статья 5. Порядок звернення особи із заявою про визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту 

1. Особа, яка з наміром бути визнаною біженцем в Україні або особою, яка потребує додаткового захисту, перетнула державний кордон України в порядку, встановленому законодавством України,...


Статья 6. Умови, за яких особа не визнається біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту 

1. Не може бути визнана біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, особа: 

яка вчинила злочин проти миру, воєнний злочин або злочин проти людства і людяності, як їх визначено...


Статья 7. Оформлення документів для вирішення питання щодо визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту 

1. Оформлення документів для вирішення питання щодо визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, проводиться на підставі заяви про визнання біженцем або особою, яка потребує...


Статья 8. Порядок попереднього розгляду заяв 

1. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту, який прийняв до розгляду заяву іноземця чи...


Статья 9. Порядок розгляду заяви після прийняття рішення про оформлення документів для вирішення питання щодо визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту 

1. Розгляд заяви про визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, здійснюється центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері біженців та осіб,...


Статья 10. Прийняття рішення за заявою про визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту 

1. Рішення за заявою про визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, у тому числі стосовно перебуваючих з ним на території України неповнолітніх дітей (членів сім'ї заявника...


Статья 11. Втрата і позбавлення статусу біженця та додаткового захисту і скасування рішення про визнання особи біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту 

1. Статус біженця та додатковий захист втрачаються у разі, якщо особа: 

1) добровільно знову скористалася захистом країни громадянської належності (підданства); 

2) набула...


Статья 12. Оскарження рішень щодо статусу біженця та особи, яка потребує додаткового захисту 

1. Рішення про відмову в прийнятті заяви про визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, про відмову в оформленні документів для вирішення питання щодо визнання біженцем або...


Статья 13. Права та обов'язки особи, стосовно якої прийнято рішення про оформлення документів для вирішення питання щодо визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту 

1. Особа, стосовно якої прийнято рішення про оформлення документів для вирішення питання щодо визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, має право на: 

тимчасове...


Статья 14. Правовий статус осіб, яких визнано біженцями або особами, які потребують додаткового захисту 

1. Особи, яких визнано біженцями або особами, які потребують додаткового захисту, користуються тими самими правами і свободами, а також мають такі самі обов'язки, як і громадяни України, крім...


Статья 15. Права особи, яку визнано біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту 

1. Особа, яку визнано біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, має рівні з громадянами України права на: 

пересування, вільний вибір місця проживання, вільне залишення...


Статья 16. Обов'язки особи, яку визнано біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту 

1. Особа, яку визнано біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, зобов'язана: 

повідомляти протягом десяти робочих днів центральний орган виконавчої влади, що реалізує...


Статья 17. Права та обов'язки особи, якій відмовлено в оформленні документів для вирішення питання щодо визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, у визнанні біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, а також яка втратила чи позбавлена статусу біженця або додаткового захисту 

1. Особа, якій відмовлено в оформленні документів для вирішення питання щодо визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, за відсутності умов, зазначених у пунктах 1 та 13...


Статья 18. Підстави і строк надання тимчасового захисту 

1. У разі якщо на територію України з країни, яка має спільний кордон з Україною, масово прибувають особи у зв'язку з подіями, зазначеними в пункті 14 частини першої статті 1 цього Закону, за...


Статья 19. Правовий статус осіб, яким надано тимчасовий захист 

1. Особи, яким надано тимчасовий захист, є іноземцями чи особами без громадянства, які перебувають на території України на законних підставах на період дії обставин, за наявності яких було...


Статья 20. Права осіб, яким надано тимчасовий захист 

1. Особи, яким надано тимчасовий захист, мають право на: 

безоплатне проживання у придатних для тимчасового перебування місцях. Вимоги до місць тимчасового перебування осіб, яким надано...


Статья 21. Обов'язки осіб, яким надано тимчасовий захист 

1. Особи, яким надано тимчасовий захист, зобов'язані: 

дотримуватися вимог Конституції ( 254к/96-ВР ) та законів України; 

подати всі наявні документи та достовірну інформацію про...


Статья 22. Джерела покриття витрат на тимчасовий захист іноземців та осіб без громадянства 

1. Надання тимчасового захисту іноземцям та особам без громадянства здійснюється за кошти Державного бюджету України. Надання тимчасового захисту іноземцям та особам без громадянства може...


Статья 23. Документ, що посвідчує надання іноземцям та особам без громадянства тимчасового захисту 

1. Іноземцям та особам без громадянства, яким надано тимчасовий захист, видається посвідчення особи, якій надано тимчасовий захист в Україні, що діє протягом періоду надання тимчасового...


Статья 24. Припинення тимчасового захисту 

1. Тимчасовий захист припиняється у разі, якщо: 

особи можуть повернутися до країни походження внаслідок припинення дії обставин, за наявності яких було надано тимчасовий...


Статья 25. Підстави для позбавлення тимчасового захисту в індивідуальному порядку 

1. До прийняття рішення Кабінетом Міністрів України про припинення тимчасового захисту особа може повернутися до країни походження внаслідок припинення дії обставин, за наявності яких було...


Статья 26. Повноваження Кабінету Міністрів України 

1. Кабінет Міністрів України: 

1) визначає у проекті Державного бюджету України обсяги фінансування заходів, що здійснюються на виконання цього Закону; 

2) приймає за пропозицією...


Статья 27. Повноваження центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту 

1. До повноважень центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту, належить: 

1)...


Статья 29. Повноваження інших органів виконавчої влади 

1. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері захисту державного кордону, організовує прийняття заяв про визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового...


Статья 30. Міжнародне співробітництво з метою захисту прав біженців 

1. Україна співпрацює з іншими державами, Управлінням Верховного Комісара Організації Об'єднаних Націй у справах біженців, іншими міжнародними організаціями з метою усунення причин виникнення...


Статья 31. Правовий статус осіб, яким надано статус біженця іншими державами - учасницями Конвенції про статус біженців 1951 року ( 995_011 ) і Протоколу щодо статусу біженців 1967 року ( 995_363 ) 

1. Іноземці та особи без громадянства, яких визнано біженцями іншими державами - учасницями Конвенції про статус біженців 1951 року ( 995_011 ) і Протоколу щодо статусу біженців 1967 року (...