Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 1

Warning: session_start(): Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 15

Warning: session_start(): Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 15

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 16

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 17
 Закон України Про боротьбу з тероризмом від 20.03.2003 № 638-IV ЗУ Про боротьбу з тероризмом - Закони України 2014

Про боротьбу з тероризмомСтатья 1. Визначення основних термінів 

У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються в такому значенні: 

тероризм - суспільно небезпечна діяльність, яка полягає у свідомому, цілеспрямованому застосуванні насильства...


Статья 2. Правові основи боротьби з тероризмом 

Правову основу боротьби з тероризмом становлять Конституція України ( 254к/96-ВР ), Кримінальний кодекс України ( 2341-14 ), цей Закон, інші закони України, Європейська конвенція про боротьбу...


Статья 3. Основні принципи боротьби з тероризмом 

Боротьба з тероризмом ґрунтується на принципах: 

законності та неухильного додержання прав і свобод людини і громадянина; 

комплексного використання з цією метою...


Статья 4. Суб'єкти боротьби з тероризмом 

Організація боротьби з тероризмом в Україні та забезпечення її необхідними силами, засобами і ресурсами здійснюються Кабінетом Міністрів України у межах його компетенції. 

...


Статья 5. Повноваження суб'єктів, які безпосередньо здійснюють боротьбу з тероризмом 

Служба безпеки України здійснює боротьбу з тероризмом шляхом проведення оперативно-розшукових заходів, спрямованих на запобігання, виявлення та припинення терористичної діяльності, у тому...


Статья 6. Повноваження інших суб'єктів, які залучаються до боротьби з тероризмом 

Суб'єкти, які залучаються до боротьби з тероризмом, у межах своєї компетенції здійснюють заходи щодо запобігання, виявлення і припинення терористичних актів та злочинів терористичної...


Статья 7. Антитерористичний центр при Службі безпеки України 

На Антитерористичний центр при Службі безпеки України покладається: 

розроблення концептуальних засад та програм боротьби з тероризмом, рекомендацій, спрямованих на підвищення...


Статья 8. Взаємодія суб'єктів, які безпосередньо здійснюють боротьбу з тероризмом 

Суб'єкти, які згідно з цим Законом безпосередньо здійснюють боротьбу з тероризмом, зобов'язані: 

1) взаємодіяти з метою припинення злочинної діяльності осіб, причетних до...


Статья 9. Сприяння органам, які здійснюють боротьбу з тероризмом 

Державні органи, органи місцевого самоврядування, об'єднання громадян, організації, їх посадові особи зобов'язані сприяти органам, які здійснюють боротьбу з тероризмом, повідомляти дані, що...


Статья 10. Умови проведення антитерористичної операції 

Антитерористична операція проводиться лише за наявності реальної загрози життю і безпеці громадян, інтересам суспільства або держави у разі, якщо усунення цієї загрози іншими способами є...


Статья 11. Рішення щодо проведення антитерористичної операції 

Рішення щодо проведення антитерористичної операції приймається залежно від ступеня суспільної небезпеки терористичного акту керівником Антитерористичного центру при Службі безпеки України за...


Статья 11-1. Зупинення фінансових операцій з активами, що пов'язані з фінансуванням тероризму та стосуються фінансових операцій, зупинених відповідно до рішення, прийнятого на підставі резолюцій Ради Безпеки ООН, та арешт таких активів 

Фінансова операція, учасником або вигодоодержувачем за якою є особа, яку включено до переліку осіб, що пов'язані з провадженням терористичної діяльності або щодо яких застосовано міжнародні...


Статья 11-2. Порядок доступу до активів, що пов'язані з фінансуванням тероризму та стосуються фінансових операцій, зупинених відповідно до рішення, прийнятого на підставі резолюцій Ради Безпеки ООН 

Доступ до активів, що пов'язані з фінансуванням тероризму та стосуються фінансових операцій, зупинених відповідно до рішення, прийнятого на підставі резолюцій Ради Безпеки ООН, здійснюється за...


Статья 12. Управління антитерористичною операцією 

Для безпосереднього управління конкретною антитерористичною операцією та керівництва силами і засобами, які залучаються до здійснення антитерористичних заходів, утворюється оперативний штаб,...


Статья 13. Сили і засоби, що залучаються до проведення антитерористичної операції 

При проведенні антитерористичної операції використовуються сили і засоби (особовий склад, спеціалісти, зброя, спеціальні і транспортні засоби, засоби зв'язку, інші матеріально-технічні засоби)...


Статья 14. Режим у районі проведення антитерористичної операції 

У районі проведення антитерористичної операції на час її проведення може бути встановлено спеціальний порядок, зокрема організовано патрульну охоронну службу та виставлено...


Статья 15. Права осіб у районі проведення антитерористичної операції 

У районі проведення антитерористичної операції посадові особи, залучені до операції, мають право: 

1) застосовувати відповідно до законодавства України зброю і спеціальні...


Статья 16. Умови ведення переговорів з терористами 

У ході проведення антитерористичної операції з метою збереження життя та здоров'я людей, матеріальних цінностей, схилення терористів до відмови від протиправних дій, справляння на них...


Статья 17. Інформування громадськості про терористичний акт 

Інформування громадськості про вчинення терористичного акту здійснюють керівник оперативного штабу або особи, уповноважені ним на підтримання зв'язків з громадськістю. 

...


Статья 18. Завершення антитерористичної операції 

Антитерористична операція вважається завершеною, якщо терористичний акт припинено та ліквідовано загрозу життю і здоров'ю заручників та інших людей, які знаходилися в районі її...


Статья 19. Відшкодування шкоди, заподіяної терористичним актом 

Відшкодування шкоди, заподіяної громадянам терористичним актом, провадиться за рахунок коштів Державного бюджету України відповідно до закону і з наступним стягненням суми цього відшкодування...


Статья 20. Соціальна реабілітація осіб, які постраждали від терористичного акту 

Соціальна реабілітація осіб, які постраждали від терористичного акту, провадиться з метою повернення їх до нормального життя. Зазначеним особам надається у разі необхідності психологічна,...


Статья 21. Особи, які підлягають правовому і соціальному захисту 

Особи, які беруть участь у боротьбі з тероризмом, перебувають під захистом держави. Правовому і соціальному захисту підлягають: 

1) військовослужбовці, працівники і службовці...


Статья 22. Звільнення від відповідальності за заподіяну шкоду 

Якщо під час проведення антитерористичної операції вимушено заподіяна шкода життю, здоров'ю і майну терористів, військовослужбовці та інші особи, які брали участь в антитерористичній операції,...


Статья 23. Відповідальність осіб, винних у терористичній діяльності 

Особи, винні в терористичній діяльності, притягаються до кримінальної відповідальності в порядку, передбаченому законом. 

Непокора або опір законним вимогам військовослужбовців,...


Статья 24. Відповідальність організації за терористичну діяльність 

Організація, відповідальна за вчинення терористичного акту і визнана за рішенням суду терористичною, підлягає ліквідації, а належне їй майно конфіскується. 

У разі визнання судом...


Статья 25. Відповідальність за сприяння терористичній діяльності 

Керівники та посадові особи підприємств, установ і організацій, а також громадяни, які сприяли терористичній діяльності, зокрема: 

1) фінансували терористів, терористичні групи...


Статья 26. Засади міжнародного співробітництва у сфері боротьби з тероризмом 

Україна відповідно до укладених нею міжнародних договорів співробітничає в галузі боротьби з тероризмом з іноземними державами, їх правоохоронними органами і спеціальними службами, а також з...


Статья 27. Надання інформації 

Інформацію іноземній державі з питань, пов'язаних із боротьбою з міжнародним тероризмом, Україна надає на підставі запиту, додержуючись вимог законодавства України та її міжнародно-правових...


Статья 28. Участь у спільних з іноземними державами заходах щодо боротьби з тероризмом 

Україна відповідно до міжнародних договорів, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, може брати участь у спільних антитерористичних заходах шляхом сприяння іноземній...


Статья 29. Видача (екстрадиція) осіб, що брали участь у терористичній діяльності 

Участь іноземців або осіб без громадянства, які в Україні постійно не проживають, у терористичній діяльності може бути підставою для видачі таких осіб іншій державі для притягнення до...


Статья 30. Контроль за здійсненням боротьби з тероризмом 

Контроль за дотриманням законодавства при проведенні боротьби з тероризмом здійснюється Верховною Радою України в порядку, визначеному Конституцією України ( 254к/96-ВР ). 

...


Статья 31. Нагляд за законністю здійснення антитерористичних заходів 

Нагляд за додержанням вимог законодавства органами, які беруть участь в антитерористичних заходах, здійснюється Генеральним прокурором України та уповноваженими ним прокурорами в порядку,...