Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 1

Warning: session_start(): Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 15

Warning: session_start(): Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 15

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 16

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 17
 Закон України Про бухгалтерський облік та фінансову звітність від 16.07.1999 № 996-XIV ЗУ Про бухгалтерський облік та фінансову звітність - Закони України 2014

Про бухгалтерський облік та фінансову звітністьСтатья 1. Визначення термінів 

Для цілей цього Закону терміни вживаються у такому значенні: 

активи - ресурси, контрольовані підприємством у результаті минулих подій, використання яких, як очікується, приведе до...


Статья 2. Сфера дії Закону 

1. Цей Закон поширюється на всіх юридичних осіб, створених відповідно до законодавства України, незалежно від їх організаційно-правових форм і форм власності, а також на представництва...


Статья 3. Мета бухгалтерського обліку та фінансової звітності 

1. Метою ведення бухгалтерського обліку і складання фінансової звітності є надання користувачам для прийняття рішень повної, правдивої та неупередженої інформації про фінансове становище,...


Статья 4. Основні принципи бухгалтерського обліку та фінансової звітності 

Бухгалтерський облік та фінансова звітність грунтуються на таких основних принципах: 

обачність - застосування в бухгалтерському обліку методів оцінки, які повинні запобігати заниженню...


Статья 5. Валюта бухгалтерського обліку та фінансової звітності 

Підприємства ведуть бухгалтерський облік і складають фінансову звітність у грошовій одиниці України. 

Розділ II 

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ТА ФІНАНСОВОЇ...


Статья 6. Державне регулювання бухгалтерського обліку та фінансової звітності в Україні 

1. Державне регулювання бухгалтерського обліку та фінансової звітності в Україні здійснюється з метою: 

створення єдиних правил ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової...


Статья 8. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві 

1. Бухгалтерський облік на підприємстві ведеться безперервно з дня реєстрації підприємства до його ліквідації. 

2. Питання організації бухгалтерського обліку на підприємстві належать до...


Статья 9. Первинні облікові документи та регістри бухгалтерського обліку 

1. Підставою для бухгалтерського обліку господарських операцій є первинні документи, які фіксують факти здійснення господарських операцій. Первинні документи повинні бути складені під час...


Статья 10. Інвентаризація активів і зобов'язань 

1. Для забезпечення достовірності даних бухгалтерського обліку та фінансової звітності підприємства зобов'язані проводити інвентаризацію активів і зобов'язань, під час якої перевіряються і...


Статья 11. Загальні вимоги до фінансової звітності 

1. На основі даних бухгалтерського обліку підприємства зобов'язані складати фінансову звітність. Фінансову звітність підписують керівник та бухгалтер підприємства. 

2. Фінансова...


Статья 12. Консолідована та зведена фінансова звітність 

1. Підприємства, що мають дочірні підприємства, крім фінансових звітів про власні господарські операції зобов'язані складати та подавати консолідовану фінансову звітність. 

2....


Статья 12-1. Застосування міжнародних стандартів 

1. Для складання фінансової звітності застосовуються міжнародні стандарти, якщо вони не суперечать цьому Закону та офіційно оприлюднені на веб-сайті центрального органу виконавчої влади, що...


Статья 13. Звітний період 

1. Звітним періодом для складання фінансової звітності є календарний рік. Проміжна звітність складається щоквартально наростаючим підсумком з початку звітного року в складі балансу та звіту про...


Статья 14. Подання та оприлюднення фінансової звітності 

1. Підприємства зобов'язані подавати квартальну та річну фінансову звітність органам, до сфери управління яких вони належать, трудовим колективам на їх вимогу, власникам (засновникам)...


Статья 15. Контроль за додержанням законодавства про бухгалтерський облік та фінансову звітність 

Контроль за додержанням законодавства про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні здійснюється відповідними органами в межах їх повноважень, передбачених законами. 

Розділ...