Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 1

Warning: session_start(): Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 15

Warning: session_start(): Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 15

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 16

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 17
 Закон України Про демократичний цивільний контроль над Воєнною організацією і правоохоронними органами держави від 19.06.2003 № 975-IV ЗУ Про демократичний цивільний контроль над Воєнною організацією і правоохоронними органами держави - Закони України 2014

Про демократичний цивільний контроль над Воєнною організацією і правоохоронними органами державиСтатья 1. Визначення основних термінів 

Наведені в цьому Законі терміни вживаються в такому значенні: 

цивільно-військові відносини - сукупність правових взаємовідносин між суспільством та складовими частинами Воєнної...


Статья 2. Основні завдання цивільного контролю 

Цивільний контроль має забезпечувати: 

пріоритет політичних підходів до вирішення питань військового будівництва, спрямування діяльності всіх складових частин Воєнної організації...


Статья 3. Правові основи цивільного контролю 

Правовими основами цивільного контролю над Воєнною організацією і правоохоронними органами держави є Конституція України ( 254к/96-ВР ), цей та інші закони України, а також міжнародні...


Статья 4. Принципи здійснення цивільного контролю 

Цивільний контроль над Воєнною організацією і правоохоронними органами держави здійснюється на основі: 

верховенства права, неухильного дотримання вимог законодавства, яким...


Статья 5. Предмет цивільного контролю 

Предметом цивільного контролю у сфері оборони і безпеки, правоохоронної діяльності держави є: 

обґрунтованість рішень державних органів з військових питань та питань...


Статья 6. Система та суб'єкти цивільного контролю 

Система цивільного контролю над Воєнною організацією і правоохоронними органами держави складається з: 

парламентського контролю; 

контролю, здійснюваного Президентом...


Статья 7. Особливості та обмеження у здійсненні контролю 

Суб'єкти цивільного контролю здійснюють свої повноваження у сфері контролю з дотриманням встановленого законодавством України режиму доступу до інформації, яка віднесена до державної таємниці,...


Статья 8. Повноваження Верховної Ради України в здійсненні контролю над Воєнною організацією та правоохоронними органами держави 

Верховна Рада України, реалізуючи установчі й законодавчі функції та здійснюючи парламентський контроль над Воєнною організацією і правоохоронними органами держави, відповідно до Конституції...


Статья 9. Повноваження парламентських комітетів і спеціальних комісій у здійсненні контролю 

Відповідно до Конституції ( 254к/96-ВР ) і законів України комітети: 

аналізують хід виконання ухвалених Верховною Радою України законів і постанов у сфері національної безпеки і...


Статья 10. Повноваження народних депутатів України в здійсненні контролю 

Народні депутати України відповідно до Конституції ( 254к/96-ВР ) і законів України: 

здійснюють право законодавчої ініціативи щодо правового регулювання проблем національної...


Статья 11. Контроль за додержанням конституційних прав і свобод військовослужбовців 

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини, здійснюючи повноваження, визначені Конституцією України ( 254к/96-ВР ), цим та іншими законами України: 

перевіряє за своєю...


Статья 12. Контроль за використанням коштів Державного бюджету України, що виділяються на потреби національної безпеки і оборони та правоохоронну діяльність 

Контроль за використанням коштів Державного бюджету України, що виділяються на потреби національної безпеки і оборони, правоохоронну діяльність, здійснює від імені Верховної Ради України...


Статья 13. Здійснення Президентом України повноважень у сфері контролю над Воєнною організацією та правоохоронними органами держави 

Президент України як глава держави і гарант державного суверенітету, територіальної цілісності України, додержання Конституції України ( 254к/96-ВР ), прав і свобод людини і громадянина і як...


Статья 14. Повноваження Ради національної безпеки і оборони України в здійсненні контролю над Воєнною організацією держави 

Рада національної безпеки і оборони України (далі - РНБОУ) здійснює контроль над Воєнною організацією держави на підставі Конституції України ( 254к/96-ВР ) в порядку і в межах компетенції,...


Статья 15. Повноваження Кабінету Міністрів України в здійсненні контролю 

Кабінет Міністрів України, реалізуючи конституційні повноваження щодо здійснення внутрішньої і зовнішньої політики держави, забезпечення її суверенітету, обороноздатності та національної...


Статья 16. Повноваження центральних органів виконавчої влади 

Міністерства та інші центральні органи виконавчої влади, що мають у підпорядкуванні військові формування, правоохоронні органи, у межах своїх повноважень: 

організовують і...


Статья 17. Повноваження Верховної Ради Автономної Республіки Крим та Ради міністрів Автономної Республіки Крим 

Верховна Рада Автономної Республіки Крим і Рада міністрів Автономної Республіки Крим забезпечують на території Автономної Республіки Крим контроль за виконанням підприємствами, установами та...


Статья 18. Участь органів місцевого самоврядування та місцевих державних адміністрацій у здійсненні контролю 

Органи місцевого самоврядування та місцеві державні адміністрації в межах повноважень, визначених Конституцією ( 254к/96-ВР ) і законами України: 

контролюють хід допризовної...


Статья 19. Участь громадян у здійсненні контролю 

Громадяни України беруть участь у здійсненні цивільного контролю над Воєнною організацією держави та правоохоронними органами як через громадські організації, членами яких вони є, через...


Статья 20. Роль засобів масової інформації у здійсненні цивільного контролю 

Засоби масової інформації, висвітлюючи проблеми у сфері національної безпеки і оборони, боротьби із злочинністю, на основі об'єктивної інформації про службу, життя і побут військовослужбовців,...


Статья 21. Обов'язки органів військового управління, посадових осіб Збройних Сил України, інших військових формувань, правоохоронних органів щодо сприяння у здійсненні цивільного контролю 

З метою забезпечення відкритості для громадськості функціонування Воєнної організації держави, правоохоронних органів, створення необхідних умов для здійснення демократичного цивільного...


Статья 22. Відповідальність за порушення законодавства про цивільний контроль 

Службові (посадові) особи та громадяни, винні в невиконанні або порушенні законодавства, що регулює здійснення цивільного контролю над Воєнною організацією і правоохоронними органами держави,...


Статья 23. Судовий захист у сфері контролю 

Суди, здійснюючи судочинство у Воєнній організації держави, при розгляді конкретних справ можуть виносити окремі ухвали на адресу відповідних органів державної влади та місцевого...


Статья 24. Нагляд за дотриманням законності у сфері контролю 

Нагляд за дотриманням законності при здійсненні цивільного контролю над Воєнною організацією та правоохоронними органами держави покладається на органи прокуратури України. 

...