Про державне оборонне замовленняСтатья 1. Визначення термінів 

У цьому Законі нижченаведені терміни вживаються в такому значенні: 

1) виконавці оборонного замовлення (далі - виконавці) - суб'єкти господарської діяльності України незалежно від...


Статья 2. Правова основа оборонного замовлення 

1. Правовою основою оборонного замовлення є Конституція України ( 254к/96-ВР ), Цивільний кодекс України ( 435-15 ), Господарський кодекс України ( 436-15 ), закони України "Про організацію...


Статья 3. Уповноважений орган з питань координації оборонного замовлення 

1. Координацію діяльності з реалізації оборонного замовлення здійснює визначений Кабінетом Міністрів України уповноважений центральний орган виконавчої влади (далі - уповноважений...


Статья 4. Державний замовник 

1. Державний замовник: 

здійснює планування оборонного замовлення; 

готує і подає уповноваженому органу у визначений ним строк пропозиції до проекту основних...


Статья 5. Виконавець оборонного замовлення 

1. Виконавець оборонного замовлення: 

постачає продукцію, виконує роботи та надає послуги відповідно до умов державного контракту; 

забезпечує відповідність...


Статья 6. Планування та формування оборонного замовлення 

1. Планування оборонного замовлення є складовою системи планування розвитку Воєнної організації держави, що здійснюється відповідно до Закону України "Про організацію оборонного планування" (...


Статья 7. Укладення державних контрактів з оборонного замовлення 

1. Укладення державних контрактів з оборонного замовлення здійснюється державними замовниками з урахуванням затверджених основних показників оборонного замовлення шляхом визначення на...


Статья 8. Особливості закупівлі продукції, робіт і послуг оборонного призначення за імпортом 

1. Закупівля продукції, робіт і послуг оборонного призначення за імпортом здійснюється відповідно до статті 7 цього Закону та законів України "Про зовнішньоекономічну діяльність" ( 959-12 ) і...


Статья 9. Виконання оборонного замовлення 

1. Виконання оборонного замовлення здійснюється відповідно до державного контракту. 

2. Власником виробничих потужностей, створених за державні кошти в результаті виконання...


Статья 10. Додержання законодавства про державну таємницю 

1. Заходи щодо планування, формування, розміщення та виконання оборонного замовлення, що становлять державну таємницю, здійснюються з додержанням законодавства про державну...


Статья 11. Контроль за виконанням оборонного замовлення 

1. Контроль за якістю продукції, робіт і послуг на всіх етапах розроблення, виробництва, модернізації, утилізації та ремонту, за цільовим використанням коштів, перевірка і узгодження...


Статья 12. Відповідальність за порушення законодавства про оборонне замовлення 

1. У разі нецільового використання бюджетних коштів відповідальність несуть державні замовники згідно із законом. 

2. У разі невиконання або неналежного виконання оборонного...


Статья 13. Прикінцеві положення 

1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування. 

2. Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим Законом привести свої нормативно-правові...