Про державне регулювання виробництва і реалізації цукруСтатья 1. Основні поняття і терміни 

Для цілей цього Закону вживаються такі поняття і терміни: 

бурякоцукровий комплекс - сукупність господарюючих суб'єктів усіх форм власності, які вирощують цукрові буряки, займаються їх...


Статья 2. Державне регулювання виробництва цукру та вирощування цукрових буряків 

1. Обсяги виробництва цукру, що поставляється на внутрішній ринок України, обмежуються квотою "А".

{ Частина перша статті 2 із змінами, внесеними згідно із Законом N 403-V ( 403-16 ) від...


Статья 3. Державне регулювання реалізації цукру  

{ Частину першу статті 3 виключено на підставі Закону N 2975-VI ( 2975-17 ) від 03.02.2011 }  

{ Частину другу статті 3 виключено на підставі Закону N 2975-VI ( 2975-17 ) від 03.02.2011...


Статья 3-1. Декларування наявності цукру 

1. Декларування наявності цукру є обов'язковим для всіх суб'єктів підприємницької діяльності незалежно від форми власності, які виробляють цукор і зберігають його для подальшої реалізації,...


Статья 4. Органи, які здійснюють регулювання виробництва і реалізації цукру 

1. Заходи щодо регулювання виробництва і реалізації цукру визначає Кабінет Міністрів України. 

2. Заходи щодо регулювання виробництва і реалізації цукру здійснює центральний орган...


Статья 5. Закупівля цукру для забезпечення державних потреб 

1. Обсяги закупівлі цукру для задоволення внутрішніх державних потреб визначаються щорічно Кабінетом Міністрів України. Закупівля цукру для задоволення державних потреб здійснюється...


Статья 6. Ціноутворення в бурякоцукровому комплексі 

( Положення статті 6 стосовно запровадження мінімальної ціни на цукор визнанно конституційним згідно з Рішенням Конституційного Суду N 10-рп/2004 ( v010p710-04 ) від 15.04.2004 ) 

1....


Статья 7. Відносини між учасниками бурякоцукрового комплексу 

Відносини між цукровими заводами, бурякосіючими господарствами та іншими суб'єктами бурякоцукрового комплексу здійснюються на основі господарських договорів, які укладаються між ними відповідно...


Статья 8. Кредитування товаровиробників 

З метою недопущення спаду виробництва цукру в Україні та створення умов для нарощування обсягів його виробництва здійснюється пільгове державне кредитування виробників цукру та цукрових...


Статья 9. Контроль за виконанням цього Закону та відповідальність за його порушення 

1. Контроль за виконанням умов виробництва та реалізації цукру, що встановлені цим Законом, здійснюється центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну аграрну політику. { Частина...


Статья 10. Прикінцеві положення 

1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування. 

2. Кабінету Міністрів України в місячний термін після набрання чинності цим Законом: 

подати на розгляд Верховної Ради...