Статья 1. Закона України Про загальнообовязкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності
Завдання страхування від нещасного випадку Завданнями страхування від нещасного випадку є: 

проведення профілактичних заходів, спрямованих на усунення шкідливих і небезпечних виробничих факторів, запобігання нещасним випадкам на виробництві, професійним захворюванням та іншим випадкам загрози здоров'ю застрахованих, викликаним умовами праці; 

відновлення здоров'я та працездатності потерпілих на виробництві від нещасних випадків або професійних захворювань; 

відшкодування шкоди, пов'язаної з втратою застрахованими особами заробітної плати або відповідної її частини під час виконання трудових обов'язків, надання їм соціальних послуг у зв'язку з ушкодженням здоров'я, а також у разі їх смерті здійснення страхових виплат непрацездатним членам їх сімей.

{ Додатково див. Закони N 489-V ( 489-16 ) від 19.12.2006, N 3235-IV ( 3235-15 ) від 20.12.2005 } { Абзац четвертий статті 1 в редакції Закону N 717-V ( 717-16 ) від 23.02.2007 } 

Другие статьи закона