Статья 10. Закона України Про загальнообовязкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності
Процедура страхування працівників{ Назва статті 10 із змінами, внесеними згідно із Законами N 3456-IV ( 3456-15 ) від 22.02.2006, N 2464-VI ( 2464-17 ) від 08.07.2010 } 

Для страхування від нещасного випадку на виробництві не потрібно згоди або заяви працівника. Страхування здійснюється в безособовій формі. Всі особи, перелічені у статті 8 цього Закону, вважаються застрахованими з моменту набрання чинності цим Законом незалежно від фактичного виконання страхувальниками своїх зобов'язань щодо сплати страхових внесків. 

Усі застраховані є членами Фонду соціального страхування від нещасних випадків.  

{ Частину третю статті 10 виключено на підставі Закону N 2464-VI ( 2464-17 ) від 08.07.2010 }  

{ Частину четверту статті 10 виключено на підставі Закону N 2464-VI ( 2464-17 ) від 08.07.2010 }  

{ Частину п'яту статті 10 виключено на підставі Закону N 2464-VI ( 2464-17 ) від 08.07.2010 }  

{ Частину шосту статті 10 виключено на підставі Закону N 2464-VI ( 2464-17 ) від 08.07.2010 }  

{ Частину сьому статті 10 виключено на підставі Закону N 2464-VI ( 2464-17 ) від 08.07.2010 }

Другие статьи закона