Статья 12. Закона України Про загальнообовязкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності
Свідоцтво про страхування від нещасного випадку Особам, які підлягають страхуванню від нещасного випадку, видається свідоцтво про загальнообов'язкове державне соціальне страхування, яке є єдиним для всіх видів страхування.

{ Частина перша статті 12 із змінами, внесеними згідно із Законом N 5316-VI ( 5316-17 ) від 02.10.2012 } 

Порядок видачі та зразок свідоцтва про соціальне страхування затверджуються Кабінетом Міністрів України. 

Другие статьи закона