Статья 22. Закона України Про загальнообовязкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності
Профілактика нещасних випадків Фонд соціального страхування від нещасних випадків здійснює заходи, спрямовані на запобігання нещасним випадкам, усунення загрози здоров'ю працівників, викликаної умовами праці, у тому числі: 

1) надає страхувальникам необхідні консультації, сприяє у створенні ними та реалізації ефективної системи управління охороною праці; 

2) бере участь: 

у розробленні центральними органами виконавчої влади державних цільових та галузевих програм поліпшення стану безпеки, умов праці і виробничого середовища та їх реалізації; { Абзац другий пункту 2 статті 22 із змінами, внесеними згідно із Законом N 3421-IV ( 3421-15 ) від 09.02.2006 } 

у навчанні, підвищенні рівня знань працівників, які вирішують питання охорони праці; 

в організації розроблення та виробництва засобів індивідуального захисту працівників; 

у здійсненні наукових досліджень у сфері охорони та медицини праці; 

3) перевіряє стан профілактичної роботи та охорони праці на підприємствах, бере участь у розслідуванні нещасних випадків на виробництві, а також професійних захворювань; { Пункт 3 статті 22 в редакції Закону N 717-V ( 717-16 ) від 23.02.2007 } 

4) веде пропаганду безпечних та нешкідливих умов праці, організовує створення тематичних кінофільмів, радіо- і телепередач, видає та розповсюджує нормативні акти, підручники, журнали, іншу спеціальну літературу, плакати, пам'ятки тощо з питань соціального страхування від нещасного випадку та охорони праці. З метою виконання цих функцій Фонд соціального страхування від нещасних випадків створює своє видавництво з відповідною поліграфічною базою; 

5) бере участь у розробленні законодавчих та інших нормативних актів про охорону праці; 

6) вивчає та поширює позитивний досвід створення безпечних та нешкідливих умов виробництва;  

{ Пункт 7 частини першої статті 22 виключено на підставі Закону N 107-VI ( 107-17 ) від 28.12.2007 - зміну визнано неконституційною згідно з Рішенням Конституційного Суду N 10-рп/2008 ( v010p710-08 ) від 22.05.2008 }  

8) виконує інші профілактичні роботи. 

Другие статьи закона