Статья 24-1. Закона України Про загальнообовязкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності
Права Фонду соціального страхування від нещасних випадків Фонд соціального страхування від нещасних випадків має право: 

1) користуватися в установленому порядку відомостями Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування, необхідними для забезпечення виконання покладених на нього функцій; 

2) відносити страхувальника до класу професійного ризику виробництва з урахуванням виду його економічної діяльності; 

3) проводити перевірки дотримання підприємствами, установами і організаціями незалежно від форми власності, виду економічної діяльності та господарювання порядку використання страхових коштів, перерахованих Фондом на фінансування заходів, передбачених статтею 25 цього Закону; 

4) проводити перевірки достовірності поданих страхувальниками відомостей про види економічної діяльності (у тому числі основний) підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності, виду діяльності та господарювання для віднесення страхувальника до класу професійного ризику виробництва з урахуванням виду його економічної діяльності; 

5) отримувати необхідні пояснення (у тому числі в письмовій формі) з питань, що виникають під час перевірки; 

6) застосовувати фінансові санкції та накладати адміністративні штрафи відповідно до закону.

{ Закон доповнено статтею 24-1 згідно із Законом N 2464-VI ( 2464-17 ) від 08.07.2010 }

Другие статьи закона