Статья 24. Закона України Про загальнообовязкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності
Обов'язки Фонду соціального страхування від нещасних випадків, пов'язані з координацією страхової діяльності Фонд соціального страхування від нещасних випадків зобов'язаний:  

{ Пункт 1 статті 24 виключено на підставі Закону N 2464-VI ( 2464-17 ) від 08.07.2010 }  

2) вести облік показників для визначення класу професійного ризику виробництва; { Пункт 2 статті 24 в редакції Закону N 2464-VI ( 2464-17 ) від 08.07.2010 } 

3) укладати угоди з лікувально-профілактичними закладами та окремими лікарями на обслуговування потерпілих на виробництві; 

4) вивчати та використовувати досвід управління охороною праці та страхування від нещасного випадку в зарубіжних країнах; 

5) співпрацювати з фондами з інших видів соціального страхування у фінансуванні заходів, пов'язаних з матеріальним забезпеченням та наданням соціальних послуг застрахованим, у кожному конкретному випадку спільно приймаючи рішення щодо того, хто з них братиме участь у фінансуванні цих заходів. 

Якщо після призначення застрахованій особі матеріальної допомоги чи надання соціальних послуг між Фондом соціального страхування від нещасних випадків і страховиками з інших видів соціального страхування виникають спори щодо понесених витрат, виплата здійснюється страховиком, до якого звернувся застрахований. При цьому страховик, до якого звернувся застрахований, має право звернутися до відповідного страховика з інших видів соціального страхування щодо відшкодування понесених ним витрат; 

6) виконувати інші роботи, пов'язані з координацією страхової діяльності. 

Другие статьи закона