Статья 29 Закона України Про загальнообовязкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності ст. 29 Перерахування розміру страхових виплат  від 23.09.1999 № 1105-XIV - Закони України 2014

Статья 29. Закона України Про загальнообовязкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності
Перерахування розміру страхових виплат Перерахування сум щомісячних страхових виплат і витрат на медичну та соціальну допомогу провадиться у разі: 

1) зміни ступеня втрати професійної працездатності; 

2) зміни складу сім'ї померлого; 

3) підвищення розміру мінімальної заробітної плати у порядку, визначеному законодавством. ( Пункт 3 статті 29 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2272-III ( 2272-14 ) від 22.02.2001 ) 

( Пункт 4 статті 29 виключено на підставі Закону N 2272-III ( 2272-14 ) від 22.02.2001 ) 

Перерахування сум щомісячних страхових виплат провадиться також у разі зростання у попередньому календарному році середньої заробітної плати у галузях національної економіки за даними центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики. Таке перерахування провадиться з 1 березня наступного року. При цьому визначена раніше сума щомісячної страхової виплати зменшенню не підлягає.

{ Статтю 29 доповнено частиною другою згідно із Законом N 2272-III ( 2272-14 ) від 22.02.2001; із змінами, внесеними згідно із Законом N 5462-VI ( 5462-17 ) від 16.10.2012 }

Другие статьи закона