Статья 29. Закона України Про загальнообовязкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності
Перерахування розміру страхових виплат Перерахування сум щомісячних страхових виплат і витрат на медичну та соціальну допомогу провадиться у разі: 

1) зміни ступеня втрати професійної працездатності; 

2) зміни складу сім'ї померлого; 

3) підвищення розміру мінімальної заробітної плати у порядку, визначеному законодавством. ( Пункт 3 статті 29 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2272-III ( 2272-14 ) від 22.02.2001 ) 

( Пункт 4 статті 29 виключено на підставі Закону N 2272-III ( 2272-14 ) від 22.02.2001 ) 

Перерахування сум щомісячних страхових виплат провадиться також у разі зростання у попередньому календарному році середньої заробітної плати у галузях національної економіки за даними центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики. Таке перерахування провадиться з 1 березня наступного року. При цьому визначена раніше сума щомісячної страхової виплати зменшенню не підлягає.

{ Статтю 29 доповнено частиною другою згідно із Законом N 2272-III ( 2272-14 ) від 22.02.2001; із змінами, внесеними згідно із Законом N 5462-VI ( 5462-17 ) від 16.10.2012 }

Другие статьи закона