Статья 46. Закона України Про загальнообовязкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності
Система фінансування та джерела коштів Фонду соціального страхування від нещасних випадків Фонд соціального страхування від нещасних випадків провадить акумулювання страхових внесків, має автономну, незалежну від будь-якої іншої, систему фінансування.

{ Частина перша статті 46 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2464-VI ( 2464-17 ) від 08.07.2010 } 

Фінансування Фонду соціального страхування від нещасних випадків здійснюється за рахунок: 

внесків роботодавців: для підприємств - з віднесенням на валові витрати виробництва, для бюджетних установ та організацій - з асигнувань, виділених на їх утримання та забезпечення; 

капіталізованих платежів, що надійшли у випадках ліквідації страхувальників у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України; { Абзац третій частини другої статті 46 із змінами, внесеними згідно із Законом N 717-V ( 717-16 ) від 23.02.2007 } 

прибутку, одержаного від тимчасово вільних коштів Фонду на депозитних рахунках; 

коштів, що надійшли від стягнення штрафів і пені із страхувальників та їх посадових осіб відповідно до закону; { Абзац п'ятий частини другої статті 46 в редакції Законів N 717-V ( 717-16 ) від 23.02.2007, N 2464-VI ( 2464-17 ) від 08.07.2010 } 

добровільних внесків та інших надходжень, отримання яких не суперечить законодавству. 

Працівники не несуть ніяких витрат на страхування від нещасного випадку. 

Кошти на здійснення страхування від нещасного випадку не включаються до складу Державного бюджету України та використовуються виключно за їх прямим призначенням. До коштів на здійснення страхування від нещасного випадку застосовується казначейська форма обслуговування в порядку, передбаченому для обслуговування Державного бюджету України. { Частина четверта статті 46 із змінами, внесеними згідно із Законом N 424-V ( 424-16 ) від 01.12.2006 } 

Умови, порядок обслуговування, гарантії збереження коштів Фонду соціального страхування від нещасних випадків визначаються договором між банком, виконавчою дирекцією цього Фонду та Кабінетом Міністрів України. 

Рішення про перерахування тимчасово вільних коштів, у тому числі резерву коштів Фонду, на депозитний рахунок приймає правління Фонду.

( Статтю 46 доповнено частиною шостою згідно із Законом N 2980-III ( 2980-14 ) від 17.01.2002 ) 

Порядок розміщення тимчасово вільних коштів, у тому числі резерву коштів Фонду, на депозитному рахунку визначається Кабінетом Міністрів України, а умови, порядок обслуговування та збереження цих коштів визначаються договором між банком і виконавчою дирекцією Фонду за погодженням з правлінням Фонду.

( Статтю 46 доповнено частиною сьомою згідно із Законом N 2980-III ( 2980-14 ) від 17.01.2002 ) 

Прибуток, одержаний від тимчасово вільних коштів, у тому числі резерву коштів Фонду, на депозитному рахунку, використовується в порядку, визначеному правлінням Фонду.

( Статтю 46 доповнено частиною восьмою згідно із Законом N 2980-III ( 2980-14 ) від 17.01.2002 )

Другие статьи закона