Статья 48. Закона України Про загальнообовязкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності
Бухгалтерський облік та звітність Фонду соціального страхування від нещасних випадків  { Частину першу статті 48 виключено на підставі Закону N 2464-VI ( 2464-17 ) від 08.07.2010 }  

Фонд соціального страхування від нещасних випадків у встановленому порядку складає звіт про свою страхову діяльність, стан охорони праці в народному господарстві, соціальний захист потерпілих на виробництві, використання страхових коштів і щорічно до 1 березня подає його Кабінету Міністрів України, а також уповноваженим Президентом України центральним органам виконавчої влади та публікує у пресі.

{ Частина друга статті 48 із змінами, внесеними згідно із Законами N 996-V ( 996-16 ) від 27.04.2007, N 5462-VI ( 5462-17 ) від 16.10.2012 } 

Звіт про виконання бюджету Фонду соціального страхування від нещасних випадків у розрізі статей витрат протягом двох тижнів після його затвердження правлінням Фонду підлягає обов'язковій публікації в офіційних друкованих виданнях Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України. Інформація про час і місце публічного представлення звіту оприлюднюється разом із звітом про виконання бюджету Фонду соціального страхування від нещасних випадків. { Статтю 48 доповнено частиною третьою згідно із Законом N 996-V ( 996-16 ) від 27.04.2007 }  

{ Статтю 49 виключено на підставі Закону N 2464-VI ( 2464-17 ) від 08.07.2010 }  

РОЗДІЛ X 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ФОНДУ СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ ВІД НЕЩАСНИХ ВИПАДКІВ, СТРАХУВАЛЬНИКІВ, ЗАСТРАХОВАНИХ, А ТАКОЖ ОСІБ, ЯКІ НАДАЮТЬ СОЦІАЛЬНІ ПОСЛУГИ, ЗА НЕВИКОНАННЯ СВОЇХ ОБОВ'ЯЗКІВ. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

Другие статьи закона