Статья 5. Закона України Про загальнообовязкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності
Основні принципи страхування від нещасного випадку Основними принципами страхування від нещасного випадку є: 

паритетність держави, представників застрахованих осіб та роботодавців в управлінні страхуванням від нещасного випадку; 

своєчасне та повне відшкодування шкоди страховиком; 

обов'язковість страхування від нещасного випадку осіб, які працюють на умовах трудового договору (контракту) та інших підставах, передбачених законодавством про працю, а також добровільність такого страхування для осіб, які забезпечують себе роботою самостійно, та громадян - суб'єктів підприємницької діяльності; 

надання державних гарантій реалізації застрахованими громадянами своїх прав; 

обов'язковість сплати страхувальником страхових внесків; 

формування та витрачання страхових коштів на солідарній основі; 

диференціювання страхового тарифу з урахуванням умов і стану безпеки праці, виробничого травматизму та професійної захворюваності на кожному підприємстві; 

економічна заінтересованість суб'єктів страхування в поліпшенні умов і безпеки праці; 

цільове використання коштів страхування від нещасного випадку. 

Другие статьи закона