Статья 6. Закона України Про загальнообовязкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності
Суб'єкти та об'єкти страхування від нещасного випадку Суб'єктами страхування від нещасного випадку є застраховані громадяни, а в окремих випадках - члени їх сімей та інші особи, страхувальники та страховик. 

Застрахованою є фізична особа, на користь якої здійснюється страхування (далі - працівник). 

Страхувальниками є роботодавці, а в окремих випадках - застраховані особи. 

Страховик - Фонд соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України (далі - Фонд соціального страхування від нещасних випадків). 

Об'єктом страхування від нещасного випадку є життя застрахованого, його здоров'я та працездатність. 

Другие статьи закона