Статья 7. Закона України Про загальнообовязкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності
Роботодавець Роботодавцем відповідно до цього Закону вважається: 

юридична (підприємство, установа, організація) або фізична особа, яка в межах трудових відносин використовує працю фізичних осіб. { Абзаци другий і третій статті 7 замінено одним абзацом згідно із Законом N 5458-VI ( 5458-17 ) від 16.10.2012 } 

Другие статьи закона