Статья 8. Закона України Про загальнообовязкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності
Особи, які підлягають обов'язковому страхуванню від нещасного випадку Обов'язковому страхуванню від нещасного випадку підлягають: 

1) особи, які працюють на умовах трудового договору (контракту) або на інших підставах, передбачених законодавством про працю; { Пункт 1 статті 8 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2464-VI ( 2464-17 ) від 08.07.2010 } 

2) учні та студенти навчальних закладів, клінічні ординатори, аспіранти, докторанти, залучені до будь-яких робіт під час, перед або після занять; під час занять, коли вони набувають професійних навичок; у період проходження виробничої практики (стажування), виконання робіт на підприємствах; 

3) особи, які утримуються у виправних, лікувально-трудових, виховно-трудових закладах та залучаються до трудової діяльності на виробництві цих установ або на інших підприємствах за спеціальними договорами. 

Другие статьи закона