Про державні цільові програмиСтатья 1. Визначення та види державних цільових програм 

Державна цільова програма - це комплекс взаємопов'язаних завдань і заходів, які спрямовані на розв'язання найважливіших проблем розвитку держави, окремих галузей економіки або...


Статья 2. Мета і основні умови розроблення державних цільових програм 

Метою розроблення державних цільових програм є сприяння реалізації державної політики на пріоритетних напрямах розвитку держави, окремих галузей економіки та адміністративно-територіальних...


Статья 3. Класифікація державних цільових програм 

За своєю спрямованістю державні цільові програми поділяються на: 

економічні, що спрямовані на розв'язання комплексних галузевих і міжгалузевих проблем виробництва, підвищення...


Статья 4. Державні цільові програми в системі планування та прогнозування економічного і соціального розвитку України 

Заходи, завдання та показники державних цільових програм:  

{ Абзац другий частини першої виключено на підставі Закону N 4731-VI ( 4731-17 ) від 17.05.2012 }  

...


Статья 5. Основні стадії розроблення та виконання державної цільової програми 

Основними стадіями розроблення та виконання державної цільової програми є: 

ініціювання розроблення державної цільової програми, розроблення та громадське обговорення концепції...


Статья 6. Ініціювання розроблення державної цільової програми та громадське обговорення концепції програми 

Кабінет Міністрів України, центральні органи виконавчої влади, Національний банк України, Національна академія наук України, Верховна Рада Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та...


Статья 7. Схвалення концепції державної цільової програми та прийняття рішення щодо розроблення проекту програми 

Кабінет Міністрів України розглядає концепцію державної цільової програми та у разі її схвалення приймає рішення щодо розроблення проекту програми, визначає державних замовників та строки її...


Статья 8. Державний замовник державної цільової програми 

Державним замовником державної цільової програми можуть бути центральні органи виконавчої влади, Національна академія наук України, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська...


Статья 9. Розроблення проекту державної цільової програми 

Проект державної цільової програми розробляється на основі прогнозів економічного і соціального розвитку України, прогнозів розвитку окремих галузей економіки на середньостроковий період...


Статья 10. Затвердження державної цільової програми 

Загальнодержавні програми економічного, науково-технічного, соціального, національно-культурного розвитку, охорони довкілля за поданням Кабінету Міністрів України затверджуються...


Статья 11. Виконання державної цільової програми 

Державна цільова програма виконується шляхом здійснення її заходів і завдань органами державної влади, а також виконавцями, передбаченими цією програмою. 

Державний замовник...


Статья 12. Внесення змін до державної цільової програми 

Зміни до державної цільової програми вносяться в разі потреби та можуть передбачати: 

включення до затвердженої програми додаткових заходів і завдань; 

уточнення...


Статья 13. Контроль за виконанням державної цільової програми 

Контроль за виконанням державної цільової програми здійснюється з метою: 

забезпечення виконання заходів та завдань програми в установлені строки; 

досягнення...


Статья 14. Припинення виконання державної цільової програми 

Виконання державної цільової програми припиняється після закінчення встановленого строку. Державний замовник складає заключний звіт про результати виконання програми та подає його Кабінету...


Статья 15. Джерела фінансування державної цільової програми 

Розроблення та виконання державної цільової програми здійснюються за рахунок коштів Державного бюджету України, а також інших джерел, передбачених законом. 

Виділення бюджетних...


Статья 16. Повноваження Верховної Ради України щодо затвердження, внесення змін та дострокового припинення державних цільових програм 

Верховна Рада України відповідно до Конституції України ( 254к/96-ВР ): 

за поданням Кабінету Міністрів України затверджує загальнодержавні програми; 

приймає рішення...


Статья 17. Повноваження Кабінету Міністрів України у сфері розроблення та виконання державних цільових програм 

Кабінет Міністрів України: 

розробляє і здійснює загальнодержавні програми в порядку, встановленому законом; 

схвалює концепції державних цільових програм, приймає...


Статья 18. Повноваження центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері економічного розвитку, у сфері розроблення та виконання державних цільових програм

{ Назва статті 18 із змінами, внесеними згідно із Законом N 5463-VI ( 5463-17 ) від 16.10.2012 } 

Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у...


Статья 19. Повноваження центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики, у сфері розроблення та виконання державних цільових програм 

Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики: 

бере участь у проведенні аналізу проектів державних цільових програм з метою...


Статья 20. Повноваження центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сферах трудових відносин, соціального захисту населення у сфері розроблення та виконання державних цільових програм

{ Назва статті 20 із змінами, внесеними згідно із Законом N 5463-VI ( 5463-17 ) від 16.10.2012 } 

Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у...


Статья 21. Повноваження центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері освіти і науки, у сфері розроблення та виконання державних цільових програм

{ Назва статті 21 із змінами, внесеними згідно із Законом N 5463-VI ( 5463-17 ) від 16.10.2012 } 

Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у...