Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 1

Warning: session_start(): Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 15

Warning: session_start(): Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 15

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 16

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 17
 Закон України Про державний контроль за міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного використання від 20.02.2003 № 549-IV ЗУ Про державний контроль за міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного в - Закони України 2014

Про державний контроль за міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного використанняСтатья 1. Визначення термінів 

У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються в такому значенні: 

міжнародні передачі товарів - експорт, імпорт, реекспорт товарів, їх тимчасове вивезення за межі України або...


Статья 2. Сфера застосування Закону 

Дія цього Закону поширюється на діяльність, пов'язану з міжнародними передачами товарів, включаючи надання посередницьких (брокерських) послуг, виробниче, науково-технічне та інше кооперування,...


Статья 3. Правова основа державного експортного контролю 

Правову основу державного експортного контролю становлять Конституція України ( 254к/96-ВР ), цей та інші закони України, акти Президента України і Кабінету Міністрів України, інші...


Статья 4. Принципи державної політики в галузі державного експортного контролю 

Державна політика в галузі державного експортного контролю формується відповідно до таких основних принципів: 

пріоритетність національних інтересів України - політичних, економічних та...


Статья 5. Методи здійснення державного експортного контролю 

Методами здійснення державного експортного контролю є: 

ідентифікація товарів, що передбачає встановлення відповідності конкретних товарів, які є об'єктами міжнародних передач,...


Статья 6. Повноваження органів державної влади в галузі державного експортного контролю 

Законодавчі основи державної політики в галузі державного експортного контролю визначає Верховна Рада України. 

Загальне керівництво державною політикою в галузі державного експортного...


Статья 7. Обмін інформацією у процесі здійснення державного експортного контролю 

Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державного експортного контролю, має право отримувати безоплатно від інших органів виконавчої влади, суб'єктів...


Статья 8. Порядок здійснення контролю за міжнародними передачами товарів 

Порядок здійснення контролю за міжнародними передачами товарів ( 1807-2003-п, 86-2004-п ) установлюється Кабінетом Міністрів України відповідно до цього та інших законів України, актів...


Статья 9. Списки товарів, що підлягають державному експортному контролю 

Найменування та опис товарів, міжнародні передачі яких підлягають державному експортному контролю, вносяться до списків товарів, що підлягають державному експортному контролю (далі -...


Статья 10. Застосування процедур державного експортного контролю з метою запобігання розповсюдженню зброї масового знищення, засобів її доставки та звичайних озброєнь 

При отриманні центральними органами виконавчої влади, що здійснюють державний експортний контроль, інформації про наміри або можливість використання будь-яких товарів, не внесених до списків, у...


Статья 11. Експертиза в галузі державного експортного контролю 

Експертиза в галузі державного експортного контролю проводиться центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державного експортного контролю, для вирішення...


Статья 12. Реєстрація суб'єктів здійснення міжнародних передач товарів 

Суб'єкти господарювання України, які мають намір здійснювати міжнародні передачі товарів, у тому числі проводити посередницьку (брокерську) діяльність, пов'язану з міжнародними передачами...


Статья 13. Повноваження на право здійснення міжнародних передач товарів 

Для здійснення експорту, імпорту товарів військового призначення та товарів, які містять відомості, що становлять державну таємницю, суб'єкти господарювання повинні отримати від Кабінету...


Статья 14. Система внутрішньофірмового експортного контролю 

З метою забезпечення виконання вимог законодавства в галузі державного експортного контролю на всіх етапах здійснення міжнародних передач товарів суб'єкт здійснення міжнародних передач товарів...


Статья 15. Дозвіл та висновок 

Дозвіл чи висновок оформляється центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державного експортного контролю, як разовий, генеральний чи відкритий. 

...


Статья 16. Отримання дозволу, висновку чи міжнародного імпортного сертифіката 

Рішення про надання дозволу, висновку чи міжнародного імпортного сертифіката приймається центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державного експортного...


Статья 17. Зовнішньоекономічні договори (контракти) про здійснення міжнародних передач товарів 

Зовнішньоекономічні договори (контракти) стосовно міжнародних передач товарів укладаються суб'єктами господарювання відповідно до законодавства з урахуванням вимог щодо здійснення таких...


Статья 18. Державний експортний контроль за проведенням переговорів, пов'язаних з укладанням зовнішньоекономічних договорів (контрактів) 

Суб'єкт господарювання може проводити з іноземним суб'єктом господарської або іншої діяльності переговори, пов'язані з укладенням зовнішньоекономічних договорів (контрактів) щодо здійснення...


Статья 19. Державний експортний контроль за кінцевим використанням товарів 

Суб'єкт здійснення міжнародних передач товарів зобов'язаний надати центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державного експортного контролю, повну та...


Статья 20. Процедура державного експортного контролю при здійсненні міжнародних передач товарів у рамках міжнародних договорів України 

Якщо міжнародна передача товарів (у тому числі надання послуг з розробки або створення технологій) виконується в рамках міждержавних або міжурядових договорів України, які передбачають таку...


Статья 21. Митний контроль 

Митне оформлення та митний контроль товарів здійснюються в порядку, передбаченому Митним кодексом України ( 4495-17, 4495д-17 ). 

На запит імпортера товарів органи доходів і зборів...


Статья 22. Державний контроль за використанням дозволів, висновків чи міжнародних імпортних сертифікатів 

Суб'єкт здійснення міжнародних передач товарів, якому надано дозвіл, висновок чи міжнародний імпортний сертифікат, подає до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у...


Статья 23. Запобігання правопорушенням у галузі державного експортного контролю 

З метою запобігання правопорушенням у галузі державного експортного контролю центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державного експортного контролю, а також...


Статья 24. Порушення вимог законодавства в галузі державного експортного контролю 

Порушеннями вимог законодавства в галузі державного експортного контролю є: 

здійснення міжнародних передач товарів без отримання в установленому порядку дозволів, висновків чи...


Статья 25. Відповідальність суб'єктів здійснення міжнародних передач товарів - юридичних осіб за порушення вимог законодавства в галузі експортного контролю 

Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державного експортного контролю, накладає на суб'єктів здійснення міжнародних передач товарів - юридичних осіб...


Статья 26. Накладання штрафів за порушення вимог законодавства в галузі державного експортного контролю 

Штрафи, передбачені статтею 25 цього Закону, від імені центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державного експортного контролю, накладаються керівником...


Статья 27. Відповідальність суб'єктів господарювання - фізичних осіб за порушення вимог законодавства в галузі державного експортного контролю 

Суб'єкти господарювання - фізичні особи, які порушують законодавство в галузі державного експортного контролю, несуть адміністративну, кримінальну та цивільно-правову відповідальність,...


Статья 28. Відповідальність посадових осіб органів виконавчої влади за порушення вимог законодавства в галузі державного експортного контролю 

Посадові особи центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державного експортного контролю, та інших органів виконавчої влади, залучених до прийняття рішень у...


Статья 29. Фінансування заходів, пов'язаних із здійсненням державного експортного контролю 

Фінансування заходів, пов'язаних із здійсненням державного експортного контролю, провадиться за рахунок і в межах коштів, передбачених Державним бюджетом України на утримання відповідних...


Статья 30. Справляння плати за оформлення та видачу документів у галузі державного експортного контролю 

За видачу документів про реєстрацію суб'єктів здійснення міжнародних передач товарів, видачу дозволів, висновків, міжнародних імпортних сертифікатів чи сертифікатів підтвердження доставки...