Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 1

Warning: session_start(): Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 15

Warning: session_start(): Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 15

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 16

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 17
 Закон України Про державний кордон України від 04.11.1991 № 1777-XII ЗУ Про державний кордон України - Закони України 2014

Про державний кордон УкраїниСтатья 1. Державний кордон України 

Державний кордон України є лінія і вертикальна поверхня, що проходить по цій лінії, які визначають межі території України - суші, вод, надр, повітряного простору. 


Статья 2. Визначення державного кордону України і забезпечення його захисту та охорони 

Державний кордон України визначається Конституцією ( 254к/96-ВР ) та законами України, а також міжнародними договорами України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою...


Статья 3. Встановлення державного кордону України 

Державний кордон України, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України, встановлюється:

1) на суші - по характерних точках і лініях рельєфу або ясно видимих...


Статья 4. Позначення державного кордону України 

Державний кордон України на місцевості позначається ясно видимими прикордонними знаками, форми, розмір і порядок встановлення яких визначаються законодавством України і міжнародними договорами...


Статья 5. Територіальне море України 

До територіального моря України належать прибережні морські води шириною 12 морських миль, відлічуваних від лінії найбільшого відпливу як на материку, так і на островах, що належать Україні,...


Статья 6. Внутрішні води України 

До внутрішніх вод України належать:

1) морські води, розташовані в бік берега від прямих вихідних ліній, прийнятих для відліку ширини територіального моря України;

2) води...


Статья 7. Взаємовідносини з суміжними державами у прикордонних питаннях 

Прикордонні питання з суміжними державами вирішуються Україною на основі взаємності і добросусідства відповідно до цього Закону, інших актів законодавства України і міжнародних договорів...


Статья 8. Визначення режиму державного кордону України 

Режим державного кордону України - порядок перетинання державного кордону України, плавання і перебування українських та іноземних невійськових суден і військових кораблів у територіальному...


Статья 9. Перетинання державного кордону України 

Перетинання державного кордону України здійснюється на шляхах сполучення через державний кордон з додержанням встановленого порядку. 

Залізничне, автомобільне, морське, річкове,...


Статья 10. Виліт і посадка повітряних суден 

Виліт українських та іноземних повітряних суден з території України, а також їх посадка після вльоту на територію України провадяться в аеропортах (на аеродромах), відкритих для міжнародних...


Статья 11. Контроль при перетинанні державного кордону України 

Особи, транспортні засоби, вантажі та інше майно, що перетинають державний кордон України, підлягають прикордонному і митному контролю. У відповідних випадках здійснюється також...


Статья 12. Пропуск осіб, транспортних засобів, вантажів через державний кордон України 

Пропуск осіб, які перетинають державний кордон України, здійснюється органами Державної прикордонної служби України за дійсними документами на право в'їзду на територію України або виїзду з...


Статья 13. Мирний прохід через територіальне море України 

Мирний прохід через територіальне море України здійснюється з метою його перетинання без заходження у внутрішні води України або з метою проходу у внутрішні води і порти України чи виходу з...


Статья 14. Порядок заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів у внутрішні води і порти України 

Іноземні невійськові судна можуть заходити на рейди і в порти України, відкриті для заходження таких суден. Перелік відкритих для заходження іноземних невійськових суден рейдів і портів,...


Статья 15. Обов'язок іноземних невійськових суден і військових кораблів додержувати у водах України навігаційних та інших правил 

Іноземні невійськові судна і військові кораблі під час плавання і перебування в територіальному морі і внутрішніх водах України зобов'язані додержувати правил радіозв'язку, навігаційних,...


Статья 16. Заборона промислової, дослідної та пошукової діяльності іноземних невійськових суден і військових кораблів у водах України 

Будь-яка промислова, дослідна і пошукова діяльність іноземних невійськових суден та військових кораблів у територіальному морі і внутрішніх водах України забороняється, за винятком випадків,...


Статья 17. Заборона плавання і перебування невійськових суден і військових кораблів в окремих районах вод України 

У територіальному морі України, внутрішніх водах України рішенням компетентних органів України можуть бути встановлені райони, в яких тимчасово забороняється плавання і перебування українських...


Статья 18. Порядок здійснення господарської діяльності на державному кордоні України 

Судноплавство, користування водними об'єктами для потреб лісосплаву та інші види водокористування, створення різних гідроспоруд, провадження інших робіт у внутрішніх водах України,...


Статья 19. Тимчасове припинення сполучення через державний кордон України у разі загрози поширення інфекційних хвороб. Карантин 

У разі загрози поширення особливо небезпечних інфекційних хвороб на території України або іноземної держави сполучення через державний кордон України на загрожуючих ділянках за рішенням...


Статья 21. Прикордонні представники України 

Для вирішення питань, пов'язаних з підтриманням режиму державного кордону України, виконання міжнародних договорів із цього питання, створення умов для мирного розв'язання прикордонних...


Статья 22. Прикордонна смуга та контрольовані прикордонні райони 

З метою забезпечення на державному кордоні України належного порядку Кабінетом Міністрів України встановлюється прикордонна смуга, а також можуть установлюватися контрольовані прикордонні...


Статья 23. Прикордонний режим 

У прикордонній смузі та контрольованому прикордонному районі в порядку, що визначається Кабінетом Міністрів України, встановлюється прикордонний режим, який регламентує відповідно до цього...


Статья 24. В'їзд у прикордонну смугу. Провадження робіт 

Дозвіл на в'їзд, перебування, проживання, провадження робіт і пропуск у прикордонну смугу дає і здійснює Державна прикордонна служба України. У необхідних випадках Державна прикордонна служба...


Статья 25. Особливості прикордонного режиму в частині внутрішніх вод України 

Частина внутрішніх вод України і розташовані в ній острови перебувають під контролем органів Державної прикордонної служби України.

{ Частина перша статті 25 із змінами, внесеними...


Статья 26. Режим у пунктах пропуску через державний кордон України 

Режим у пунктах пропуску через державний кордон України - порядок перебування і пересування всіх осіб і транспортних засобів у межах території прикордонних залізничних і автомобільних станцій,...


Статья 27. Охорона державного кордону України Державною прикордонною службою України і Збройними Силами України 

Охорона державного кордону України на суші, морі, річках, озерах та інших водоймах покладається на Державну прикордонну службу України, а в повітряному та підводному просторі в межах...


Статья 27-1. Взаємодія в охороні державного кордону 

Державна прикордонна служба України в межах встановлених законодавством повноважень координує діяльність державних органів, що здійснюють різні види контролю при перетинанні державного кордону...


Статья 28. Права органів Державної прикордонної служби України щодо іноземних і українських невійськових суден

{ Назва статті 28 із змінами, внесеними згідно із Законом N 662-IV ( 662-15 ) від 03.04.2003 } 

У територіальному морі і внутрішніх водах України органи Державної прикордонної...


Статья 29. Підстави затримання органами Державної прикордонної служби України іноземних та українських невійськових суден

{ Назва статті 29 із змінами, внесеними згідно із Законом N 662-IV ( 662-15 ) від 03.04.2003 } 

Іноземне невійськове судно, яке перебуває в територіальному морі і внутрішніх водах...


Статья 30. Протокол огляду або затримання невійськового судна 

Про огляд або затримання невійськового судна складається протокол, який підписується представником органів Державної прикордонної служби України і капітаном оглянутого або затриманого судна....


Статья 31. Наслідки затримання іноземних невійськових суден 

Затримані іноземні невійськові судна передаються у встановленому порядку уповноваженим представникам відповідних іноземних держав, або видворяються за межі територіального моря та внутрішніх...


Статья 32. Правила, що застосовуються до іноземних військових кораблів, які порушують порядок плавання і перебування у водах України 

Щодо іноземних військових кораблів, які порушують закони України або правила плавання і перебування в територіальному морі та внутрішніх водах України, діють окремі правила. 

V....


Статья 33. Участь державних органів, громадських організацій і громадян України в охороні державного кордону України 

Державні органи, громадські організації, посадові особи зобов'язані подавати всемірну допомогу органам Державної прикордонної служби України в охороні державного кордону України. Охорона...


Статья 34. Обов'язки державних органів, громадських організацій, посадових осіб, громадян, пов'язані з забезпеченням охорони державного кордону України 

Державні органи, громадські організації, посадові особи, а також громадяни зобов'язані додержувати режиму державного кордону України, виконувати вимоги прикордонного режиму та режиму в пунктах...


Статья 35. Відповідальність за порушення законодавства про державний кордон України 

Особи, винні в порушенні або спробі порушення режиму державного кордону України, прикордонного режиму або режиму в пунктах пропуску через державний кордон України, у незаконному переміщенні...