Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 1

Warning: session_start(): Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 15

Warning: session_start(): Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 15

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 16

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 17
 Закон України Про державний матеріальний резерв від 24.01.1997 № 51/97-ВР ЗУ Про державний матеріальний резерв - Закони України 2014

Про державний матеріальний резервСтатья 1. Поняття державного резерву 

1. Державний резерв є особливим державним запасом матеріальних цінностей, призначених для використання в цілях і в порядку, передбачених цим Законом. У складі державного резерву створюється...


Статья 2. Визначення термінів 

У цьому Законі терміни вживаються в такому значенні:

відповідальне зберігання матеріальних цінностей державного резерву - зберігання закладених до державного резерву матеріальних...


Статья 3. Призначення державного резерву 

Державний резерв призначається для: 

забезпечення потреб України в особливий період;

надання державної підтримки окремим галузям народного господарства, підприємствам,...


Статья 4. Єдина система державного резерву України 

1. Державний резерв створює Кабінет Міністрів України. Організація формування, зберігання і обслуговування державного резерву, соціальний розвиток забезпечуються уповноваженим на це...


Статья 5. Номенклатура матеріальних цінностей державного резерву і норми їх накопичення  

1. Номенклатура матеріальних цінностей державного резерву і норми їх накопичення, в тому числі незнижуваного запасу, затверджуються Кабінетом Міністрів України. 

2. Порядок...


Статья 6. Повноваження міністерств, інших центральних та місцевих органів виконавчої влади, Ради міністрів Автономної Республіки Крим у сфері державного резерву 

Міністерства, інші центральні та місцеві органи виконавчої влади, Рада міністрів Автономної Республіки Крим: 

готують пропозиції щодо визначення підприємств, установ та...


Статья 7. Фінансування системи державного резерву 

1. Утримання і розвиток системи державного резерву ( 1041-97-п ) здійснюється за рахунок коштів державного бюджету та коштів, одержаних від допоміжної фінансово-господарської діяльності...


Статья 8. Формування і розміщення замовлень на поставку матеріальних цінностей до державного резерву 

1. Поставка матеріальних цінностей до державного резерву і розміщення замовлень на їх поставку на підприємствах, в установах і організаціях незалежно від форм власності здійснюються в...


Статья 9. Особливості поставки, закладення і зберігання матеріальних цінностей державного резерву 

1. Матеріальні цінності, що поставляються до державного резерву за встановленими вимогами щодо забезпечення безпеки життя, здоров'я споживачів і охорони довкілля, повинні мати сертифікат...


Статья 10. Стимулювання виконання поставки матеріальних цінностей до державного резерву та їх зберігання 

З метою економічного стимулювання виконання поставок і зберігання матеріальних цінностей державного резерву та поставок матеріальних цінностей для експлуатаційних потреб, капітального...


Статья 11. Розміщення матеріальних цінностей державного резерву 

1. Запаси матеріальних цінностей державного резерву розміщуються на підприємствах, в установах і організаціях, спеціально призначених для зберігання матеріальних цінностей державного резерву....


Статья 12. Порядок відпуску матеріальних цінностей з державного резерву 

1. Державний резерв матеріальних цінностей є недоторканним і може використовуватися лише за рішенням Кабінету Міністрів України. 

2. Відпуск матеріальних цінностей з державного...


Статья 13. Забезпечення перевезень матеріальних цінностей державного резерву 

1. Залізничні вагони, річкові, морські, повітряні, інші транспортні засоби для відвантаження матеріальних цінностей до державного резерву та з державного резерву надаються в першочерговому...


Статья 14. Відповідальність за операції з матеріальними цінностями державного резерву

( Назва статті 14 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1713-IV ( 1713-15 ) від 12.05.2004 ) 

1. У разі необгрунтованої відмови від відповідального зберігання матеріальних...


Статья 15. Оскарження рішень центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державного матеріального резерву 

Рішення центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державного матеріального резерву, щодо застосування фінансових санкцій, передбачених пунктами 2-5, 7-15...


Статья 16. Звітність про наявність запасів матеріальних цінностей державного резерву, їх рух, облік 

Звітність про наявність запасів матеріальних цінностей державного резерву, їх рух, облік здійснюються в порядку, що визначається Кабінетом Міністрів України. 


Статья 17. Відповідальність посадових осіб за порушення вимог цього Закону 

Посадові особи, винні в порушенні вимог цього Закону, несуть відповідальність згідно з законодавством. 


Статья 18. Контроль за створенням, відпуском та використанням державного резерву 

Контроль за створенням, відпуском та використанням Кабінетом Міністрів України державного резерву здійснює Верховна Рада України.  

Президент України...