Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 1

Warning: session_start(): Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 15

Warning: session_start(): Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 15

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 16

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php:1) in /sata2/home/users/kodeksy/www/www.ukr-kodeksy.com/index.php on line 17
 Закон України Про Державний реєстр виборців від 22.02.2007 № 698-V ЗУ Про Державний реєстр виборців - Закони України 2014

Про Державний реєстр виборцівСтатья 1. Державний реєстр виборців 

Державний реєстр виборців (далі - Реєстр) - автоматизована інформаційно-телекомунікаційна система, призначена для зберігання, обробки даних, які містять передбачені цим Законом відомості, та...


Статья 2. Основні завдання Реєстру 

1. Основними завданнями Реєстру є: 

1) ведення персоніфікованого обліку виборців; 

2) складання списків виборців для проведення виборів Президента України, народних...


Статья 3. Основні засади ведення Реєстру 

1. Основними засадами ведення Реєстру є: 

1) законність і пріоритет прав людини; 

2) загальний характер; 

3) повнота відомостей; 

4)...


Статья 4. Мова ведення Реєстру 

1. Мовою ведення Реєстру є державна (українська) мова. 

2. Для транслітерації прізвищ, імен, по батькові та інших власних назв застосовуються правила транслітерації, встановлені...


Статья 5. Відомості Реєстру 

1. До Реєстру заносяться та в базі даних Реєстру зберігаються встановлені цим Законом відомості про виборця (персональні дані) таких видів: 

1) ідентифікаційні персональні дані...


Статья 6. Ідентифікаційні персональні дані виборця 

1. До ідентифікаційних персональних даних виборця, які однозначно визначають його особу, належать: 

1) прізвище; 

2) власне ім'я (усі власні імена); 

3)...


Статья 7. Персональні дані, які визначають місце та умови голосування виборця 

1. До персональних даних, які визначають місце та умови голосування виборця, належать: 

1) виборча адреса виборця, визначена відповідно до статті 8 цього Закону; 

2)...


Статья 8. Виборча адреса виборця 

1. Виборчою адресою виборця є адреса його житла або місця перебування виборця чи інша адреса, що замінює адресу житла виборця, яка є підставою для віднесення виборця до відповідної виборчої...


Статья 9. Службові персональні дані Реєстру 

1. До службових персональних даних Реєстру належать: 

1) дата набуття виборцем громадянства України; 

2) дата припинення громадянства України (для осіб, включених до...


Статья 10. Відносини виборців з Реєстром 

1. Кожен виборець має право: 

1) подавати свої персональні дані до відповідного органу ведення Реєстру; 

2) отримувати інформацію про своє включення (невключення) чи...


Статья 11. Гарантії захисту та безпеки персональних даних виборців 

1. Розпорядник Реєстру, органи ведення Реєстру у взаємодії з Державною службою спеціального зв'язку та захисту інформації України під час ведення Реєстру забезпечують його захист, у тому числі...


Статья 12. Публічний характер Реєстру 

1. Публічний характер Реєстру має на меті дотримання прав людини, гарантованих Конституцією України ( 254к/96-ВР ), міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою...


Статья 13. Форма ведення Реєстру 

1. Реєстр ведеться в електронній формі з єдиною централізованою базою даних, яка містить персональні дані усіх виборців України. 

2. Для ведення Реєстру застосовуються системні...


Статья 14. Органи Державного реєстру виборців 

1. До органів Державного реєстру виборців (далі - органи Реєстру) належать: 

1) розпорядник Державного реєстру виборців (далі - розпорядник Реєстру); 

2) органи...


Статья 15. Доступ органу ведення Реєстру до бази даних Реєстру 

1. Орган ведення Реєстру має доступ до персональних даних Реєстру в обсязі та порядку, що встановлені розпорядником Реєстру. 

2. Внесення до бази даних Реєстру нових записів,...


Статья 16. Дії щодо ведення Реєстру 

1. Ведення Реєстру включає організаційно-правову підготовку та виконання в режимі записування таких дій: 

1) внесення запису про виборця до бази даних Реєстру; 

2)...


Статья 17. Підстави виконання дій щодо ведення Реєстру 

1. Дії, зазначені в пунктах 1-3 частини першої статті 16 цього Закону, здійснюються уповноваженими працівниками відповідного органу ведення Реєстру на виконання наказу керівника органу ведення...


Статья 18. Порядок подання документів до органу ведення Реєстру 

Документи, зазначені у статті 17 цього Закону, можуть бути подані до відповідного органу ведення Реєстру в порядку: 

1) звернення особи за власною ініціативою; 

2)...


Статья 19. Порядок звернення особи за власною ініціативою до органу ведення Реєстру щодо включення до Реєстру 

1. Особа, яка набула права голосу, або особа, яка має право голосу, однак виявила, що вона не включена до Реєстру, може за власною ініціативою звернутися до органу ведення Реєстру за місцем...


Статья 20. Порядок звернення виборця за власною ініціативою до органу ведення Реєстру щодо зміни його персональних даних 

1. Кожен виборець у разі зміни його персональних даних, зазначених у частині першій статті 6 та пунктах 1 і 4 частини першої статті 7 цього Закону, може особисто звернутися до органу ведення...


Статья 21. Запит виборця до органу ведення Реєстру 

1. Виборець може особисто звернутися з письмовим запитом до органу ведення Реєстру за своєю виборчою адресою щодо змісту його персональних даних у Реєстрі, пред'явивши паспорт громадянина...


Статья 22. Порядок періодичного поновлення персональних даних Реєстру

{ Стаття 22 набирає чинності через три місяці з дня опублікування Закону N 2536-VI ( 2536-17 ) від 21.09.2010 (06.01.2011) - див. п.1 розділу II "Прикінцеві положення" Закону N 2536-VI від...


Статья 23. Уточнення персональних даних Реєстру 

1. Уточнення персональних даних Реєстру здійснюється органами ведення Реєстру в разі встановлення ними факту невключення виборця до Реєстру, неправомірного або кратного включення особи до...


Статья 24. Здійснення політичними партіями публічного контролю за веденням Реєстру 

1. Політична партія, що має свою фракцію у поточному скликанні Верховної Ради України, політична партія, що входить до складу виборчого блоку, який має свою фракцію у поточному скликанні...


Статья 25. Фінансування Реєстру 

Фінансування діяльності щодо створення, ведення та функціонування Реєстру здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету України, а також (у частині фінансування діяльності органів...


Статья 26. Цілі використання персональних даних Реєстру 

1. Під час підготовки до виборів Президента України, народних депутатів України, виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад чи сільських, селищних, міських...


Статья 27. Складання попередніх списків виборців 

1. Для підготовки та проведення голосування на виборах Президента України, народних депутатів України, всеукраїнському референдумі після утворення виборчих дільниць орган ведення Реєстру для...


Статья 28. Складання уточнених списків виборців 

1. Органи, заклади, установи, передбачені частинами третьою - одинадцятою статті 22 цього Закону, за десять днів до дня голосування до органу ведення Реєстру подають відомості чергового...


Статья 29. Перевірка достовірності відомостей про виборців за допомогою персональних даних Реєстру 

1. Центральна виборча комісія використовує персональні дані Реєстру для проведення перевірки достовірності відомостей про: 

1) кандидатів на пост Президента України, кандидатів у...


Статья 30. Використання статистичної інформації 

1. Центральна виборча комісія як розпорядник Реєстру складає і використовує статистичні відомості Реєстру щодо кількісних характеристик виборчого корпусу під час утворення виборчих дільниць та...


Статья 31. Порядок адміністративного оскарження рішень, дій чи бездіяльності органів Реєстру 

1. Особа, яка зверталася до органу ведення Реєстру щодо включення себе чи інших осіб до Реєстру, внесення змін до персональних даних Реєстру або отримання відповіді на свій запит, може...


Статья 32. Загальний порядок судового оскарження рішень, дій чи бездіяльності органів Реєстру 

1. Особа, яка зверталася до органу ведення Реєстру або регіонального органу адміністрування Реєстру щодо включення себе або інших осіб до Реєстру, внесення змін до персональних даних Реєстру...


Статья 33. Відповідальність за порушення цього Закону 

1. Законами України передбачається кримінальна, адміністративна та інша юридична відповідальність за зловживання доступом або за несанкціонований доступ до Реєстру, порушення передбачених цим...